Henkilöiden tunnistus ja koneturvallisuus

Vihivaunut (AGV) ovat toimineet niiden markkinoille tuonnin jälkeen yli 30 vuotta sitten mobiileina, yhteistoiminnallisina koneina, jotka jakavat liikennereitit miehitettyjen teollisuustrukkien ja ihmisten kanssa. Henkilövahinkojen välttämiseksi tarvitaan turvallisia henkilöidentunnistusjärjestelmiä. Kansainväliset normit ja standardit, kuten DIN EN 1525 ja ANSI B56.5 asettavat tällaisille järjestelmille korkeat vaatimukset. SICKin turvalaserskannerit ovat standardienmukainen ratkaisu, joka voidaan integroida joustavasti ajoneuvon rakenteeseen ja joka mukautuu dynaamisesti kulloiseenkin ajosuuntaan. SICK valmistaa Motion-Control-moduuleihin, turvalliseen ohjaukseen ja hätä-seis-käyttöön eri komponentteja, joiden avulla voidaan taata vihivaunujen turvallisuus kaikilla alueilla.

Henkilöiden tunnistus ja koneturvallisuus