Teollisuusajoneuvot

Älykkäät anturiratkaisut tuotanto- ja logistiikkaprosessien älykkäisiin materiaalikuljetuksiin

Ratkaisut

Anturiratkaisut kaikille mobiileille robottiversioille

Move into new dimensions

Robotiikka on yhä enemmän läsnä kaikkialla – tuotannossa, logistiikassa ja palvelutehtävissä. Mobiilit robotit ovat koko ajan tavallisempia eri käyttökohteissa. Eri versioita ovat esim. automatisoidut kuljetusjärjestelmät, liikkuvat cobotit ja autonomisesti liikkuvat robotit. Lyhyesti sanottuna: autonomiset, mobiilit robotit kuuluvat tulevaisuuteen.

Lisätietoja

Mobiilit alustat

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Katso esittely

Älykästä logistiikkaa

Koko toimitusketjun parempi tehokkuus

Yhtiöt ovat suurten haasteiden edessä: on toimittava ja reagoitava mahdollisimman tehokkaasti. Materiaalivirtojen ja yhtiön sisäisen logistiikan tapahtumien on joka hetki oltava täydellisesti toisiinsa sovitettuja. Jos jokin kohta ei suju odotetulla tavalla, koko arvonlisäysketju kärsii. Tämä johtaa lopulta heikentyneeseen kilpailukykyyn. Älykkäät anturit ja verkotetut järjestelmät huolehtivat I4.0-aikakaudella logistiikan tehokkuudesta.

Lisätietoja
Teollisuusajoneuvot
Anturiratkaisut kaikille mobiileille robottiversioille
Mobiilit alustat
Älykästä logistiikkaa

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat sovelluksia

yleiskatsaus

Älykkäät anturiratkaisut tuotanto- ja logistiikkaprosessien älykkäisiin materiaalikuljetuksiin

Mobiileja materiaalin siirtojärjestelmiä käytetään lähes jokaisessa teollisessa tuotantoympäristössä. Onpa sitten kysymyksessä automatisoidut tai osittain autonomiset ajoneuvot, trukit tai kapeakäytävätrukit – erilaisia antureita käytetään ääriviiva- tai heijastinpohjaiseen navigointiin, karkeaan ja loppupaikoitukseen, mittaamiseen ja tunnistukseen sekä myös optiseen tiedonsiirtoon. Alueella, jossa liikkuu erittäin nopeita, osittain myös raskaasti kuormattuja automaattisia ajoneuvoja pitää erityisesti henkilöitä, mutta myös tavaroita suojata törmäyksiltä näiden kanssa.

Trendit ja uutiset

Joustava valmistus ilman liukuhihnaa

Automatisoidut, joustavat valmistusratkaisut ovat ratkaisu nouseviin kappalemääriin, pienempiin eräkokoihin ja suureen tuotantonopeuteen. Automated Guided Vehicles (AGV:t) ja näiden pikkusisarukset Automated Guided Carts (AGC:t), ovat tähän asti kuuluneet pääasiassa autoteollisuuden tuotantologistiikkaan. Nyt ne ovat valmiita valloittamaan tehdasautomatisoinnin intralogistiikkaprosessit. Suuriin valmistustuottoihin, pienten osien valmistusvaiheisiin, vaihteleviin prosessitoimintoihin ja äärimmäisen suojattuihin valmistusympäristöihin pyörien päällä liikkuvat logistiikkanerot tarjoavat erityistä potentiaalia elektroniikkateollisuuden tarpeisiin.

> Lisää

Täydelliset anturiratkaisut AGC-järjestelmiin KEP-jakelukeskuksissa

I4.0 ja sen synnyttämät vaatimukset räätälöidyistä ja joustavista, yhtiön sisäisen logistiikan ratkaisuista ovat kasvavassa määrin osa kuriiri-, express-, paketti- ja postipalveluita (KEP). Automated Guided Carts (AGC) -vaunut ja vaunujunat toimivat tehokkaana täydennyksenä ja vaihtoehtona tavallisille materiaalivirta- ja lajittelujärjestelmille. SICK tarjoaa tähän tarkoitukseen ekosysteemin. Siihen kuuluvilla anturiratkaisuilla voidaan turvata itsenäiset ajoneuvot ja luoda tehokkaat työkalut tuottavaan yhtiön sisäiseen logistiikkaan.

> Lisää

Anturit ohjaavat yhteistoimintarobottien tulevaisuutta

Pienten, tehokkaiden, joustavasti sijoitettavien ja ihmisten kanssa yhdessä toimivien robottien edelleen kehittäminen jatkuu huimaavaa vauhtia. SICKin antureilla on tässä tärkeä merkitys. Myös älykkäillä antureilla on suuri rooli mobiilien cobottien suuntaamisessa ja sijoittamisessa sekä robottien työskentelykentän turvallisessa valvonnassa. Kevyet yhteistoimintarobotit siirtävät vihivaunut näiden työskentelypaikkaan ja sijoittavat lisäksi itsensä oikeaan paikkaan. Näin eristämätön ja joustava työskentely on yhä enenevässä määrin standardi myös robotiikassa, ja lisäksi uusi perusta toimivalla automatisoinnille.

> Lisää

Innovatiivista intralogistiikkaa: SICKin navigointi- ja turva-antureilla varustettu AutoBox pilettitestissä BMW:llä

Dingolfingin dynamiikkakeskuksessa pilottihankkeeseen tulevat varaosat siirretään tavaroiden vastaanoton itsenäisen AutoBoxin avulla turvallisesti keräilypaikkaan. Vajaan 20 neliömetrin kuormauspinnalla voidaan kuljettaa 20 ristikkolaatikkoa, joiden kokonaispaino voi olla jopa 20 tonnia. Pilottihankkeen tavoitteena on pitkien kulkuetäisyyksien automatisointi ja mahdollisuus yhdistää kauempana toisistaan sijaitsevat rakennuksen osat.

> Lisää

vaatimukset

Henkilöiden tunnistus ja koneturvallisuus

SICKin turvajärjestelmät suojaavat ihmisiä ja estävät törmäyksiä muihin ajoneuvoihin ja esteisiin – erittäin joustavasti ja kulloiseenkin ajotilanteeseen mukautuen. Lisäksi ne auttavat lyhentämään seisokkiaikoja ja siten pienentämään käyttökustannuksia.

Ympäristön laskenta

Dynaamisen ympäristön määrittämisellä on ratkaiseva merkitys etenkin mobiilikuljetusalustojen automatisoinnissa. Erilaisten fysikaalisten periaatteiden pohjalta anturit mahdollistavat myös kriittisten ympäristöolosuhteiden luotettavan määrittämisen.

Lokalisointi ja raideohjaus

SICKiltä löytyvät lähes kaikki anturiratkaisut sekä lokalisointiin että kosketuksettomaan raideohjaukseen. Magneettinen, optinen, merkki-, heijastin- tai hahmopohjainen – SICK tarjoaa asiakkailleen sopivan ratkaisun kaikkiin yksilöllisiin tarpeisiin.

Kuorman käsittely

Anturit tunnistavat tuotteiden tai pakkauselementtien paikallaolon ja mittaavat tavaroiden etäisyydet, korkeudet ja ylitykset kuormalavoilla ja muissa kuljetuspakkauksissa. Näin ne mahdollistavat valmistus- ja logistiikkaprosessien virheettömän etenemisen.

Tunnistus

Koodien tunnistaminen kaikenlaisista esineistä on automaattisen varastoinnin, keräilyn ja lajittelun perusedellytys. SICK tarjoaa kaikille koodityypeille skaalattavissa olevia ratkaisuja kaikilla Id-teknologioilla (laser, kamera, RFID, hybridi), jotka ovat joustavasti mukautettavissa kulloisiinkin vaatimuksiin.

Motion Monitoring

Teollisuustrukeille ja mobiileille alustoille tyypillistä ovat niiden joustava käyttökelpoisuus ja dynamiikka. ”Tämän perusedellytyksenä on kaikkien ajo- ja liikekuvioiden valvonta. Pyörivät ja lineaariset, pulssi- ja absoluuttiset enkooderit keräävät kaikki ajoneuvon olennaiset parametrit. Siten ne muodostavat olennaisen osan mobiilisovellusten automatisointia.

Lataukset