Robottijärjestelmät

Älykkäitä antureita robottien tehokkaaseen käyttämiseen

Katso esittely

Tasavertaista yhteistyötä

Robotiikan anturiratkaisut

ihmisen ja robotin välinen yhteistoiminta tiivistyy jatkuvasti. SICKin anturit ovat ratkaisevassa roolissa. Ne auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa – tämä on edellytys tasavertaiselle yhteistyölle robotiikan kaikkien haasteiden parissa: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling ja Position Feedback.

Lisätietoja

Safe Robotics

Turvallisuutta ja tuottavuutta robottijärjestelmissä

Katso esittely

Robot Vision

Tuotteemme ja ratkaisumme Robot Vision -toimintaa varten

Katso esittely

End-of-Arm Tooling

Varrenpääasennukset -ratkaisuilla SICK tarjoaa tarttujalle ja robottityökalulle räätälöidyn anturitekniikan, joka mahdollistaa työskentelyn sormenpäätuntumalla.

Katso esittely

Älykästä tuotantologistiikkaa

Ympyrä sulkeutuu – Anturiratkaisut tuotantologistiikkaan myös pienimpiä välejä varten valmistusprosessissa

Lisätietoja
Robottijärjestelmät
Tasavertaista yhteistyötä
Safe Robotics
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Älykästä tuotantologistiikkaa

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat sovelluksia

yleiskatsaus

Älykkäitä antureita robottien tehokkaaseen käyttämiseen

SICK tarjoaa suuren valikoiman innovatiivisia ja älykkäitä antureita erilaisilla mittausmenetelmillä kuten kolmiomittaus, valon kulkuaikamittaus tai konenäkö. Tällä kattavalla tarjonnalla pystytään joustavasti generoimaan, käsittelemään ja siirtämään mittaustietoja, ja näin täyttämään robottiohjauksien erilaiset vaatimukset. Yhdessä asiakkaan kanssa SICK toteuttaa kokonaisvaltaisia robottisolujen turvakonsepteja, voimassa olevien standardien mukaan. Kattavalla yleiselle tietotaidollaan ja anturialan tuntemuksellaan SICK on erinomainen kumppani robottisovellutuksissa.

Trendit ja uutiset

SICKin ja KEBAn Robot Operating System (ROS): monipuolista ja yksinkertaista

Kaikki helpottuu, kun puhutaan samaa kieltä. Kommunikaatio ei kuitenkaan ole tärkeää pelkästään ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa vaan myös ihmisen ja koneen, robottien ja koneen ohjauslaitteiden sekä sovelluksen ja pilven välisessä viestinnässä. Robotiikan alalla Open Source -robottiohjausohjelmisto ROS on yleiskieli juuri tällaisiin vaatimuksiin vastaamiseksi.

> Lisää

Yhteistyörobotit Claus & Clara: yhteistoiminnallinen robotiikka SICK Safety -ratkaisun kanssa

Continental on yksi maailman johtavista autokomponenttien toimittajista. Jatkuvasti kasvava autojen ja johdannaismarkkinoiden malli- ja versiovalikoima ja lyhyemmät autoteollisuuden tuotteiden käyttöiät vaativat myös toimittajien dynamiikan kasvua.

> Lisää

Vaikeasta on tehty helppoa – turvaratkaisut liikutettaville raskaiden kuormien roboteille

Modernissa tuotannossa ihmisen ja robotin välinen yhteistoiminta tiivistyy. Suoja-aidat jäävät historiaan ja joustavia robotteja tarvitaan joustavien mutta samalla turvallisten automatisointiratkaisujen toteuttamiseen ajanmukaisessa I4.0-teollisuudessa.

> Lisää

vaatimukset

Robot Vision Robotin näkökenttää suurentavat kamerapohjaiset ratkaisut tulevat yhä enemmän esiin. SICKin konenäkötekniikan avulla robotti paikantaa ja tunnistaa esimääritetyt kohteet ja päättää itsenäisesti, miten se tarttuu kyseiseen osaan. Mekaanisia lisärakenteita kuten ohjureita ei tällöin tarvita. Myös mittaukset ja laadun tarkastukset ovat mahdollisia. Näin esimerkiksi liitosprosessin yhteydessä optiset valvontajärjestelmät tarkastavat tuotteiden paikan ja laadun ja harmonisoivat toiminnan kulun.
Safe Robotics Ihmisen ja robotin välinen tiivis ja samalla turvallinen yhteistyö silmien korkeudella on edellytys hyvälle tuottavuudelle, kasvavalle tehokkuudelle ja paremmalle ergonomialle. Turvatekniikka on tällöin avainroolissa. SICKin kattava portfolio turvaratkaisuja mahdollistaa henkilön esteettömän ja turvallisen pääsyn robottijärjestelmään ja vähentää tuotannon seisonta-aikoja. Tämä on toteutettavissa ympäristön adaptiivisella havainnoimisella älykkäiden ja luotettavien anturien ja turvajärjestelmien avulla.
End-of-Arm Tooling Tarttujavarsien herkkyys on yhä ratkaisevammassa asemassa juuri joustavan tuotannon ja eräkoko 1:n kohdalla. Älykäs kohdetunnistus on tällöin avainasemassa monimutkaisia, automatisoituja sovelluksia varten. Tällöin valonlähteet ja tunnistustoiminnot voidaan sovittaa kohteiden erityisominaisuuksille, esimerkiksi materiaaliin, pintaan tai muotoon liittyen, ja tehdä esiasetukset tämän mukaisesti. SICKin älykkäät anturit kattavat kaikki sovellukset varrenpääasennukset -toiminnan ja vastaavien syöttöjärjestelmien yhteydessä.
Position Feedback

Motor Feedback -järjestelmät toimittavat robotiikassa säätimelle ja ohjaukselle tietoja nopeudesta ja paikasta sekä käyttöjen tilasta. Näin ne muodostavat anturiteknisen perustan robotin kaikille liikkeille. Nämä SICKin Smart Motor -anturit ovat keskeisessä asemassa antaen tarpeelliset tiedot robotin ja laitoksen tehokasta ohjausta varten.

Lataukset