Kontakti
Palaute

Rakennusaineet

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Kustannustehokkaalle sementinvalmistukselle ovat tunnusomaisia prosessin korkea energiatehokkuus sekä tuotteen korkean laatu. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöstä tulee yhä merkityksellisempää. Siksi on yhä enemmän tarpeen valvoa merkittävimmät prosessit jatkuvatoimisilla kaasuanalyysimittaustekniikoilla. Lisäksi on varmistettava paikallisten päästöraja-arvojen noudattaminen. SICKin analyysimittausjärjestelmät ja tekniikat sopivat sementtitehtaiden korkeisiin vaatimuksiin mitä parhaiten. Laaja tuotevalikoima mahdollistaa optimaaliset ratkaisut vaadittavien käyttöparametrien määrittämiseen myös korkeissa kaasun lämpötiloissa ja pölypitoisuuksissa.

Rakennusaineet
Alue 1
Sementti

Sensor solutions from SICK for the cement industry

From micron to mile. In all dimensions. Toimintaetäisyys kaikille etäisyyksille, tarkat tulokset kaikissa ympäristöissä.  

Lisätietoja

Ylös