Kontakti
Palaute

Puu

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Ratkaisut

MORE THAN A VISION

Meidän ratkaisumme tunnistukseen

lisätietoja

Outdoor Safety

Ylitä rajat

Hyvä tuottavuus sekä sisä- että ulkotilasovelluksissa on asiakkaidemme yksi tärkeimmistä näkökohdista. Käyttöalueet kattavat kaiken vaara-alueiden valvonnasta ulkotiloissa kattaviin logistiikkaprosesseihin rakennusten sisä- ja ulkopuolella.

lisätietoja

Tasavertaista yhteistyötä

Robotiikan anturiratkaisut

ihmisen ja robotin välinen yhteistoiminta tiivistyy jatkuvasti. SICKin anturit ovat ratkaisevassa roolissa. Ne auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa – tämä on edellytys tasavertaiselle yhteistyölle robotiikan kaikkien haasteiden parissa: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling ja Position Feedback.

lisätietoja

Smart Factory

Älykkäät anturit verkotetussa tehtaassa

lisätietoja

I4.0 on täydessä vauhdissa

Anturiratkaisumme mobiileille alustoille

Joustavuus syntyy nyt itsestään: modulaaristen, mobiileille alustoille suunnattujen ratkaisuvaihtoehtojemme avulla raideohjaus, navigointi, paikoitus, ympäristön tunnistus, turvallisuus ja kuorman käsittely voidaan toteuttaa helposti.

lisätietoja

Älykästä logistiikkaa

Koko toimitusketjun parempi tehokkuus

Yhtiöt ovat suurten haasteiden edessä: on toimittava ja reagoitava mahdollisimman tehokkaasti. Materiaalivirtojen ja yhtiön sisäisen logistiikan tapahtumien on joka hetki oltava täydellisesti toisiinsa sovitettuja. Jos jokin kohta ei suju odotetulla tavalla, koko arvonlisäysketju kärsii. Tämä johtaa lopulta heikentyneeseen kilpailukykyyn. Älykkäät anturit ja verkotetut järjestelmät huolehtivat I4.0-aikakaudella logistiikan tehokkuudesta.

lisätietoja
Puu
MORE THAN A VISION
Outdoor Safety
Tasavertaista yhteistyötä
Smart Factory
I4.0 on täydessä vauhdissa
Älykästä logistiikkaa

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat sovelluksia

yleiskatsaus

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Puuteollisuuden vaatimukset ovat monipuolisia ja vaativia. Saha-, massiivipuu- ja huonekaluteollisuuden hyvää tuottavuutta varten tarvitaan ehdottomasti nopeat, varmat ja taloudelliset tuotantoprosessit. SICK tarjoaa useita optimoituja tuotteita ja kokonaisia järjestelmäratkaisuja, joilla saadaan tuotannossa erinomaisia tuloksia. Useiden alueiden teknologiajohtajana ja maailmanlaajuisesti johtavana älykkäiden anturijärjestelmien kehittäjänä ja valmistajana SICKillä on tehdas-, logistiikka- ja prosessiautomaation kattava kompetentti ja monivuotinen tietotaito. Optimoiduille prosesseille puuteollisuuteen.

trendit ja uutiset

Hyvään leikkaukseen – SicoCam + SICK AppSpace

Raakalevyjen aikaa vievä manuaalinen mittaus kuuluu menneisyyteen. Nyt Siempelkamp Logistics & Service GmbH -yhtiön SicoCam-Inline-levynmittausjärjestelmä mittaa puulevyjä jatkuvasti tuotannon käydessä. Keskeisenä osana ovat neljä SICKin ohjelmoitavaa, huipputehoista InspectorP65x-kameraa ja SICK AppSpace. Niiden mitta-arvojen pohjalta voidaan laskea levyn mitat ja säätää saha. Näin tuotettavien levyjen laatu paranee, hylkymäärät vähenevät ja tuottavuus kasvaa. Lisäksi työpaikan turvallisuus paranee.

> Lisätietoja

Siellä missä pinotaan, siellä muodostuu lastuja

Sahajauhot ja puulastut hankaloittavat tavallisten turva-antureiden käyttöä automatisoidun puunjalostuksen järjestelmissä. Kuitenkin työturvallisuuden puitteissa odotetaan, että anturit huolehtivat tehtävistään luotettavasti ja tarkasti. Yksi Euroopan johtavista parkettivalmistajista, Bauwerk Parkett AG, luottaa pinontarobotin valvomisessa käytettyihin microScan3-turvalaserskannereihin. Innovatiivisen safeHDDM®-skannaustekniikan ansiosta puulastut eivät häiritse sen toimintaa.

> Lisätietoja

vaatimukset

Turvallisuus

Puuteollisuuden vaativissa ympäristöissä, joissa lentelevät puulastut, päreet ja sahajauho asettavat erikoisvaatimuksia, tarvitaan kestäviä, älykkäitä ja joustavia turvaratkaisuja. SICKin turvateknisten tuotteiden mallisto takaa parhaimman mahdollisen työturvallisuuden. Lisäksi SICK tarjoaa asiakkailleen kattavia palveluita, joihin kuuluvat neuvonta, käyttöönoton aikainen tuki sekä koulutus ja jatkokoulutus. Näin puuteollisuuden tuottavuus voidaan optimoida ja koneiden seisokkiajat välttää.

Laadunvalvonta

Puun luonnolliset ominaisuudet ja nopeat ja toisiinsa liittyvät tuotantovaiheet edellyttävät laajaa tuoteryhmää, joka kattaa kohteen paikannukseen, tunnistukseen ja mittaukseen tarvittavat tuotteet. Jokainen näistä prosesseista edellyttää lisäksi äärimmäistä luotettavuutta asettaen korkeimmat mahdolliset vaatimukset laadunvalvonnalle. SICKin etäisyysanturit, 2D- ja 3D-konenäköanturit sekä konenäköjärjestelmät tukevat lähes kaikkia valvontatapoja.

Seuranta

SICKin innovatiiviset, materiaalin tunnistukseen ja seurantaan kehitetyt ratkaisut mahdollistavat tieto- ja tavaravirtojen läpinäkyvyyden puunjalostusteollisuudessa koko arvoketjun ajan. Näin mitä erilaisemmat käsittelyprosessit voidaan synkronoida yksilöidyn ja verkotetun valmistuksen mahdollistamiseksi täysautomaattisilla tuotantolinjoilla.

Joustava automaatio

Pienet eräkoot ja asiakkaiden yksilölliset toiveet edellyttävät joustavia ja samalla automatisoituja tuotantolinjoja. SICKin älykkäät ja kommunikoivat anturit mahdollistavat yksilöllisen valmistuksen massatuotannossa. Kun käytetään moderneinta anturitekniikka, joka sitten integroidaan ohjauslaitetasolla, koneiden tuotanto voidaan mukauttaa aina anturitasolta saakka.

Lataukset

Ylös