Kontakti
Palaute

Pakkaus

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

lisätietoja

Älykästä tuotantologistiikkaa

Ympyrä sulkeutuu – Anturiratkaisut tuotantologistiikkaan myös pienimpiä välejä varten valmistusprosessissa

lisätietoja

Tasavertaista yhteistyötä

Robotiikan anturiratkaisut

ihmisen ja robotin välinen yhteistoiminta tiivistyy jatkuvasti. SICKin anturit ovat ratkaisevassa roolissa. Ne auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa – tämä on edellytys tasavertaiselle yhteistyölle robotiikan kaikkien haasteiden parissa: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling ja Position Feedback.

lisätietoja

Todistetusti turvallinen

Luotettavat anturiratkaisut elintarviketurvallisuuden parantamiseksi

Edistysaskeleet elintarviketeknologiassa, kaupankäynnin globalisoituminen sekä muuttuneet ruokailutottumuksemme ovat saaneet aikaan uusia reunaehtoja elintarvikkeiden valmistukselle ja kulutukselle...

lisätietoja

Smart Motor Sensors

Smart Motor Sensor -anturit tarjoavat suorat ja luotettavat tiedot

SICKin Smart Motor Sensor -anturit tuovat käyttöön tietoa suoraan tuotannosta. Koneiden ja servomoottoreiden tilaa koskevien tietojen avulla toimintahäiriöt voidaan tunnistaa aikaisemmin, korjata nopeammin tai jopa välttää kokonaan. SICK tarjoaa jälleen käyttöön kaiken tietotaitonsa, jotta asiakkaat saavat mahdollisuuden tähän kokonaiskuvaan ja siten ennakaltaehkäisevään huoltoon.

lisätietoja
Pakkaus
Älykästä tuotantologistiikkaa
Tasavertaista yhteistyötä
Todistetusti turvallinen
Smart Motor Sensors

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat sovelluksia

yleiskatsaus

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Pakkausteollisuus tarvitsee antureita ja anturijärjestelmiä, jotka ovat räätälöity monimutkaisille, usein vaihtuville tehtäville ja samalla täyttävät koko ajan kasvavat merkkisuojauksen, turvallisuuden ja dokumentoitavuuden vaatimukset.

Kosteutta ja kulutusta kestävät valokennot lasin tunnistukseen, älykkäät konenäköanturit pakkaussisällön paikkatarkastukseen, turvalaserskannerit lastausrobottien valvontaan: SICKin anturit ja anturijärjestelmä täyttävät pakkausteollisuuden vaatimukset.

trendit ja uutiset

Jatkuva kalvoratojen valvonta: jottei mikään mene vikaan

Kulutustavarateollisuudessa, erityisesti pakkaus- ja painoalalla, kalvoratojen käsittely on aivan erityinen haaste. Tehokkaat ja tarkat prosessitulokset edellyttävät, että materiaalirataa ohjataan täsmälleen oikein, että materiaalin kireys koneen sisällä on oikea ja että rata leikataan oikeasta kohtaa. Jokaisen yksittäisen prosessivaiheen onnistumiseksi SICK tarjoaa sopivia ratkaisuja, esimerkiksi soveltuvia merkinlukijoita tai automaatiovaloverhoja.

> Lisää

Label Checker -laadunvalvontajärjestelmä tarkastaa parasta ennen -päiväyksen paikallaolon

Laadunvalvonta on yhä tärkeämpää ja tärkeämpää. Elintarviketeollisuudessa erityisesti säilyvyyden takaaminen on valmistajille hyvin tärkeää – tämä käy ilmi yhä uusista, elintarvikeskandaaleita koskevista raporteista. Saksalainen luomutuotteiden tuottaja Midsona Deutschland on siksi valinnut käyttöönsä SICKin Label Checker -järjestelmän.

> Lisää

3D-paikannus Belt-Picking-SensorApp-sovelluksella Pick-and-place-tehtävissä

Elintarviketeollisuudessa herkkien, avointen elintarvikkeiden hygieeninen primaaripakkaus on erittäin tärkeä. Jotta tämä prosessi voitaisiin mahdollistaa robottikennossa, SICK tekee yhteistyötä robottivalmistaja Stäublin kanssa. SICKin 3D-konenäköanturilla TriSpectorP1000 ja Stäublin neliakselisella FAST-poimijalla TP80 he pystytään ratkaisemaan liikkuvalla hihnalla tapahtuvat poimintaprosessit. Belt-Picking- SensorApp-sovellus paikantaa 3D-osat, ja implementointi tapahtuu SICK AppSpace:n avulla.

> Lisää

vaatimukset

Joustava automatisointi – tunnistus ja mittaus

Erilaiset myyntikoot ja yksilölliset asiakastoiveet edellyttävät joustavia koneita ja laajan valikoiman älykkäitä antureita kohteiden tunnistukseen ja fyysisten kokojen mittaamiseen. SICKin älykkäät anturit opettavat itse itseään, tekevät diagnooseja ja osallistuvat sitten merkittävällä tavalla näiden tehtävien ratkaisemiseen. Ennakoiva huolto vähentää seisokkiaikoja. Älykkäät tehtävät antavat prosessien tehokkuuden takaamiseksi oikeita tietoja oikeaa aikaan suoraan anturista. Näin I4.0 on osa todellisuutta.

Turvallisuus – varmistus

Modernien pakkauskoneiden ja -laitteistojen modulaarinen rakenne edellyttää älykästä ja joustavaa turvakonseptia. SICKin turvaratkaisuilla voidaan taata henkilöiden ja koneiden suojaus sekä tuotannon optimointi, ja vähentää koneiden pohjapinta-aloja. Keskeisenä tehtävänämme on huolehtia maailmanlaajuisesti standardoiduista palveluista turvatekniikan kehittämiseen ja tarjoamiseen. Tähän kuuluvat käyttöönotto, kunnossapito ja modernisointi. Valtuutettuna tarkastuspaikkana SICK tarjoaa suojatoimenpiteiden tarkastuspalveluita maailmanlaajuisesti voimassa olevien määräysten ja standardien mukaan.

Laadunvalvonta – valvonta ja ohjaus

Kaikilla pakkausteollisuuden aloilla, olipa sitten kyseessä farmasia-, kosmetiikka-, elintarvike-, juoma- ja tupakka-, taloustavara- tai hygieniateollisuus, luotettava laatu ja luotettavat tuotteet ovat osa yhtiöiden tärkeimmistä tavoitteista. Hyvän laadun säilyttämiseksi nopeakäyntisten pakkauskoneiden kohdalla tarvitaan laadunvalvontaa, joka vastaa ankarimpiin vaatimuksiin. Olipa kyseessä sitten vakioanturit, täydelliset järjestelmät tai palvelu, SICK tarjoaa kaikille pakkausaloille älykkäitä anturiratkaisuja, jotka vastaavat teknisen kehityksen uusinta tietämystä. Laatu ei ole sattumaa.

Seuranta – tunnistus ja jäljittäminen

Luotettava kohteen tunnistus on jäljitettävyyden edellytys sarjatuotannossa ja yhdistämisessä sekä perusta jatkuvalle laadun parantamiselle. Lisäksi monikäyttöisten astioiden ja pakkausten uudelleen käyttöä ja varaston hallintaa varten tarvitaan täydellisiä järjestelmäratkaisuja. SICK tarjoaa tähän tehtävään älykkäitä anturiratkaisuja kompakteista, yksinkertaisesti integroitavista antureista konfiguroitavien stand-alone-ratkaisujen kautta ohjelmoitaviin suurnopeuskameroihin. Kiinteästi asennettujen ja mobiilien lukulaitteiden kohdalla SICK hyödyntää eri tekniikoita viivakoodien, 2D-koodien ja RFID-koodien tunnistamiseen.

Lataukset

Ylös