Kontakti
Palaute

Raakaöljyn jalostus

Jalostamoissa raakaöljystä valmistetaan korkealuokkaisia polttoaineita kuten LPG:tä, bensiiniä, kerosiinia ja dieseliä. Pääprosesseihin kuuluvat raakaöljyn erotteleminen jakotislauksella, sen jälkeinen muokkaus (krakkaus, reformointi, isomerointi), jalostus (esim. rikinpoisto) sekä lopuksi lopputuotteiden sekoittaminen. Jalostamoissa joudutaan tekemisiin monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien markkinaedellytyksien kanssa. Näihin kuuluvat raakaöljyn vaihteleva laatu, tuotevalikoiman tarvittava joustavuus, vaatimukset tuotteista alhaisilla rikkipitoisuuksilla, tiukat päästörajat sekä hintavolaliteetti. Kilpailukykyisyyden ja kannattavuuden varmistamiseksi on jatkuvasti tehtävä mukautuksia ja optimoida toimintoja. SICK tarjoaa hyväksi todettuja tuotteita sekä ratkaisuja prosessi- ja päästösovelluksia varten.

Raakaöljyn jalostus
Ylös