Kontakti
Palaute

Käyttölaitokset

Jalostamoiden ja kemiantehtaiden laitosalueen sisällä on usein erilaisia käyttöön tarvittavien materiaalien laitoksia. Näistä tuotantoon toimitetaan käyttömateriaaleja, varmistetaan käyttöturvallisuus häiriötilanteissa ja ympäristömääräysten noudattaminen. Tyypillisiä tehtäviä ja laitoksia ovat sähkönhuolto, höyryn tuottaminen, lämmönvaihdin, soihtukaasulaitteisto, jätteenpoltto, rikin talteenotto, varastosäiliöt sekä jäteveden käsittelyjärjestelmät. Vaikka nämä sekundääriset prosessit eivät ole suorassa yhteydessä kemiallisen tuotannon kanssa, ovat ne olennainen osa laitoksen päivittäistä käyttöä ja niillä on ratkaiseva osuus kokonaistuotantokustannuksiin. SICK tarjoaa luotettavia ratkaisuja laitteiden maksimaalisen toiminnallisuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi.

Käyttölaitokset
Ylös