Kontakti
Palaute

Käytöt ja liikkeenohjaus

Liikkeiden varma valvonta ja ohjaus älykkäiden antureiden avulla

Ratkaisut

Smart Motor Sensors

Smart Motor Sensor -anturit tarjoavat suorat ja luotettavat tiedot

SICKin Smart Motor Sensor -anturit tuovat käyttöön tietoa suoraan tuotannosta. Koneiden ja servomoottoreiden tilaa koskevien tietojen avulla toimintahäiriöt voidaan tunnistaa aikaisemmin, korjata nopeammin tai jopa välttää kokonaan. SICK tarjoaa jälleen käyttöön kaiken tietotaitonsa, jotta asiakkaat saavat mahdollisuuden tähän kokonaiskuvaan ja siten ennakaltaehkäisevään huoltoon.

lisätietoja

Smart Fluid Power

SICKin hydrauliikka- ja pneumatiikka-anturit tekevät eron

lisätietoja

HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

HIPERFACE DSL®:n yhteydessä teknologiajohtaja SICK esittelee täysin digitaalisen Motof Feedback -protokollan, joka tulee toimeen mahdollisimman vähäisillä taajuusmuuttajan ja Motor Feedback -järjestelmän välisillä yhdyskaapeleilla.

lisätietoja
Käytöt ja liikkeenohjaus
Smart Motor Sensors
Smart Fluid Power
HIPERFACE DSL®

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat sovelluksia

yleiskatsaus

Liikkeiden varma valvonta ja ohjaus älykkäiden antureiden avulla

Automaatio- ja käyttölaitetekniikan tarjoajilla on haasteena tarjota asiakkailleen sähköisiä, pneumaattisia ja hydraulisia käyttölaiteratkaisuja, jotka toimivat erittäin tarkasti ja luotettavasti, ja ovat pitkäikäisiä ja dynaamisia. Niiden pitää valvoa ja ohjata liikkeitä luotettavasti. Käyttölaiteratkaisujen komponenttien yksinkertaisen käyttöönoton ja ennaltaehkäisevän huollon on oltava mahdollista, samoin kuin koneprosessien valvonnan antureiden avulla. Lisäksi edellytyksiä ovat standardoidut tiedonsiirtoliitännät ja helppo integrointi ohjausjärjestelmiin ja pilvipalveluihin. SICK tarjoaa älykkäitä antureita, jotka täyttävät nämä vaatimukset.

Ratkaisuita voivat olla sähkömoottorit, joissa on Motor Feedback -järjestelmä, koneisiin asennetut enkooderit, turvaohjain ml. turvallinen liikkeiden valvonta, magneettiset sylinterianturit painesylintereissä, lineaariset enkooderit hydrauliikkasylintereissä tai lähestymisanturit: SICK tarjoaa poikkeuksellisen laajan tuoteryhmän vastatakseen innovatiivisten käyttölaiteratkaisujen asettamiin vaatimuksiin.

trendit ja uutiset

Safe Motion: turvalliset prosessit – keskeytyksettä

Innovatiivisella Safe Motion -konseptilla koneen liikettä voidaan valvoa koska tahansa. Kaikki turva-antureiden ja toimilaitteiden signaalit voidaan yhdistää. Tästä informaatiosta voidaan päätellä, onko koneen käyttäjä vaarassa vaaravyöhykkeelle menemisen tai häirinnän yhteydessä. Jos vaaraa ei ole, vaara-alueelle meneminen voidaan sallia jopa koneen ollessa toiminnassa. Silloin prosessia ei katkaista. Näin syntyy vähemmän seisokkiaikoja ja vikakytkentöjä ja jaksoajat jäävät lyhyemmiksi. Koneiden ja laitosten tehokkuus ja käytettävyys paranevat.

> Lisätietoja

HIPERFACE DSL® - One Cable Technology

HIPERFACE DSL®:n yhteydessä teknologiajohtaja SICK esittelee täysin digitaalisen Motof Feedback -protokollan, joka tulee toimeen mahdollisimman vähäisillä taajuusmuuttajan ja Motor Feedback -järjestelmän välisillä yhdyskaapeleilla.

Se säästää kustannuksia, vie vähemmän tilaa, on helppo implementoida ja maksimoi samalla investointi- ja koneturvallisuuden.

> Lisätietoja

Position Feedback – robotiikan anturiratkaisut

Sisäpiiriläiset tietävät enemmän. Motor Feedback -järjestelmät toimittavat robotiikassa säätimelle ja ohjaukselle tietoja nopeudesta ja paikasta sekä käyttöjen tilasta. Näin ne muodostavat anturiteknisen perustan robotin kaikille liikkeille. Nämä SICKin Smart Motor -anturit ovat keskeisessä asemassa antaen tarpeelliset tiedot robotin ja laitoksen tehokasta ohjausta varten.

> Lisätietoja

vaatimukset

Safe Motion

Innovatiivisella Safe Motion -konseptilla taataan turvalliset koneiden, laitteistojen, robottien tai automatisoitujen kuljetusjärjestelmien liikkeet. Tärkeintä on henkilöiden suojaaminen tapaturmilta, mutta lisäksi laitteita, joihin on sijoitettu suuria summia, voidaan suojata vaurioitumiselta tai tuhoutumiselta. SICK tarjoaa näihin tehtäviin älykkäitä antureita, jotka parantavat tuottavuutta ja tehokkuutta ja vähentävät valvottujen yksikköjen seisokkiaikoja.

Mittaus

Luotettavalla ja tarkalla mittauksella sekä painetta, virtausta, pinnankorkeutta ja lämpötilaa koskevien tietojen määrittämisellä on perustavanlaatuinen merkitys eri aloilla. SICK tarjoaa näihin tarkoituksiin sopivat ratkaisut: elektroniset painelähettimet ja -katkaisimet, anturit nesteiden ja kaasujen lämpötilojen mittaukseen sekä pinnankorkeus- ja virtausanturit lukuisille eri väliaineille.

Kerääminen, valvonta ja ohjaus

Hydraulisten, pneumaattisten tai sähköisten toimilaitteiden liikkeiden tai nykyisen paikan varmaan ja luotettavaan määrittämiseen SICK tarjoaa laajan tuoteryhmän. Siten käyttöjen vahvistimet ja ohjaukset voivat valvoa ja ohjata liikkeitä ja paikkoja älykkäällä tavalla.

Connectivity

I4.0:ssa on kyse digitalisoinnista ja älykkäästä verkottamisesta. Verkottaminen alkaa anturin liitännästä sovelluksen yleiseen arkkitehtuuriin. Sen yhteydessä on tärkeää kuvata selkeästi tarvittavat antureiden tiedot ja yhdistää ne sovelluksen muuhun tietomaailmaan. Näiden erilaisten liitäntöjen avulla SICK tukee anturitietojen helppoa ja suoraa lähetystä asianmukaisille toimilaitteille automaatiopyramidien sisällä mutta myös tiedonsiirtoa pilveen asti.

Lataukset

Ylös