Kontakti
Palaute

Käytöt ja liikkeenohjaus

Liikkeiden varma valvonta ja ohjaus älykkäiden antureiden avulla

Automatisointi- ja käyttölaitetekniikan tarjoajilla on haasteena tarjota asiakkailleen sähköisiä, pneumaattisia ja hydraulisia käyttölaiteratkaisuja, jotka toimivat erittäin tarkasti ja luotettavasti, ja ovat pitkäikäisiä ja dynaamisia. Niiden pitää valvoa ja ohjata liikkeitä luotettavasti. Käyttölaiteratkaisujen komponenttien yksinkertaisen käyttöönoton ja ennalta ehkäisevän huollon on oltava mahdollista, samoin kuin koneprosessien valvonnan antureiden avulla. Lisäksi edellytyksiä ovat standardoidut tiedonsiirtoliitännät ja helppo integrointi ohjausjärjestelmiin ja pilvipalveluihin. SICK tarjoaa älykkäitä antureita, jotka täyttävät nämä vaatimukset.

Ratkaisuita voivat olla sähkömoottorit, joissa on Motor Feedback -järjestelmä, koneisiin asennetut enkooderit, turvaohjain ml. turvallinen liikkeiden valvonta, magneettiset sylinterianturit painesylintereissä, lineaariset enkooderit hydrauliikkasylintereissä tai lähestymisanturit: SICK tarjoaa poikkeuksellisen laajan tuoteportfolion vastatakseen innovatiivisten käyttölaiteratkaisujen asettamiin vaatimuksiin.

Käytöt ja liikkeenohjaus
Ylös