Kontakti
Palaute

Käsittely- ja asennustekniikka

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Ratkaisut

Tasavertaista yhteistyötä

Robotiikan anturiratkaisut

ihmisen ja robotin välinen yhteistoiminta tiivistyy jatkuvasti. SICKin anturit ovat ratkaisevassa roolissa. Ne auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa – tämä on edellytys tasavertaiselle yhteistyölle robotiikan kaikkien haasteiden parissa: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling ja Position Feedback.

lisätietoja

Smart Fluid Power

SICKin hydrauliikka- ja pneumatiikka-anturit tekevät eron

lisätietoja

Smart Factory

Älykkäät anturit verkotetussa tehtaassa

lisätietoja
Käsittely- ja asennustekniikka
Tasavertaista yhteistyötä
Smart Fluid Power
Smart Factory

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat sovelluksia

yleiskatsaus

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Lukuisat teollisuudenalat, kuten auto-, elektroniikka-, metalliteollisuus, koneenrakennus ja lääketekniikka ovat saaneet aikaan kasvua käsittely- ja asennustekniikan alueella. Näillä aloilla panostetaan voimakkaasti automatisoituihin käsittely- ja asennusprosesseihin, tarkoituksena parantaa laatua ja tarkkuutta, kasvattaa tuottavuutta ja vähentää tahtiaikoja. Kehiteltäessä aina vain älykkäämpiä koneita, joissa käytetään enenevässä määrin antureita, saadaan aikaan uusia sovelluksia, parempi laadunvalvonta ja vielä joustavampi tuotanto. SICK on ajoissa havainnut suunnan saada lisättyä kenttätasolle olennaisesti enemmän älykkyyttä ja toiminnallisuutta, ja voi anturiteknologiallaan täyttää käsittely ja kokoonpano vaatimukset.

trendit ja uutiset

Suuri askel – SICKin osapaikantaja tunnistaa päällekkäin heitetyt osat

Testi- ja asennuserikoisasiantuntija Kubik Automation GmbH Baienfurtista, Saksasta, käyttää uudessa sCube-asennussolussaan SICKin PLOC2D-robottiohjausjärjestelmää. Alallaan kokeneiden asiantuntijoiden tiimi on erikoistanut innovatiivisten tuotteiden kehittämiseen ja tuotantoprosessien optimointiin automaatiotekniikassa. Autoteollisuuden, sähkömekaniikan, lääketeollisuuden ja kulutustavarateollisuuden aloilla tarvitaan räätälöityjä erikoiskoneita.

> Lisätietoja

SICKin älykkäät anturit tuottavat informaatiota I4.0:n tarpeisiin

SICKin Smart Sensor -anturit tuottavat ja vastaanottavat informaatiota huomattavasti perinteisiä kytkentäsignaaleita tai mitattuja prosessiparametreja laaja-alaisemmin. Näin mahdollistetaan huomattava tehokkuuden kasvu ja parempi joustavuus ja laitteiston ennakoivaa huoltoa on helpompi suunnitella. Vaatimuksista riippuen älykkäät anturit voivat kattaa jopa älykkään anturitekniikan neljä osa-aluetta.

> Lisätietoja

3D-paikannus Belt-Picking-SensorApp-sovelluksella Pick-and-place-tehtävissä

Elintarviketeollisuudessa herkkien, avointen elintarvikkeiden hygieeninen primaaripakkaus on erittäin tärkeä. Jotta tämä prosessi voitaisiin mahdollistaa robottikennossa, SICK tekee yhteistyötä robottivalmistaja Stäublin kanssa. SICKin 3D-konenäköanturilla TriSpectorP1000 ja Stäublin neliakselisella FAST-poimijalla TP80 he pystytään ratkaisemaan liikkuvalla hihnalla tapahtuvat poimintaprosessit. Belt-Picking- SensorApp-sovellus paikantaa 3D-osat, ja implementointi tapahtuu SICK AppSpace:n avulla. Käyttötapauskaavioissa katkaravut tai keksit lajitellaan pakkaustarjottimille.

> Lisätietoja

vaatimukset

Turvallisuus

Valmistusautomaattien ja puoliautomaattisten asennussolujen ketjutus edellyttää älykkäitä ja joustavia turvakonsepteja. SICKin turvaratkaisut suojaavat käyttöhenkilökuntaa, optimoivat tuotannon sekä pienentävät koneiden pohjapinta-alaa ja seisokkiaikoja.

Laadunvalvonta

Asennusprosessit riippuvat erittäin paljon kustakin tuotteesta ja edellyttävät joustavuutta ja avoimuutta yksilöllisten prosessien kehittämisessä ja toteuttamisessa. Jokainen näistä prosesseista edellyttää lisäksi äärimmäistä luotettavuutta asettaen korkeimmat mahdolliset vaatimukset laadunvalvonnalle. SICKin etäisyysanturit ja konenäköanturit tukevat lähes kaikkia valvontatapoja.

Seuranta

Kohteiden luotettava tunnistus on tuotannon sujuvan etenemisen edellytys ja luo pohjan seurattavuudelle ja laadun jatkuvalle parantamiselle. SICKillä on laaja valikoima kiinteästi asennettuja ja kannettavia viivakoodien, 2D-koodien ja RFID-teknologian lukulaitteita.

Joustava automaatio

Käsittely- ja asennusprosessien automatisointi tarkkuusvaatimusten ollessa erittäin korkeat edellyttää huippuresoluutioisia paikantamisjärjestelmiä, joustavia tuotantolinjoja ja hyviä diagnostiikkamahdollisuuksia. SICKin modernit älyanturit tallentavat asetukset, opettavat itse itseään, suoriutuvat diagnostiikasta ja tekevät ja suorittavat itsenäisesti anturitietojen analysointeja ja palautteita halki prosesseiden. Niillä on siksi suuri merkitys tällaisten tehtävin ratkaisussa.

Lataukset

Ylös