Kontakti
Palaute

Käsittely- ja asennustekniikka

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Lukuisat teollisuudenalat, kuten auto-, elektroniikka-, metalliteollisuus, koneenrakennus ja lääketekniikka ovat saaneet aikaan kasvua käsittely- ja asennustekniikan alueella. Näillä aloilla panostetaan voimakkaasti automatisoituihin käsittely- ja asennusprosesseihin, tarkoituksena kasvattaa tuottavuutta sekä tahtiaikoja laadun ja tarkkuuden pysyessä korkeana. Kehiteltäessä aina vain älykkäämpiä koneita, joissa käytetään enenevässä määrin antureita, saadaan aikaan uusia sovelluksia, parempi laadunvalvonta ja vielä joustavampi tuotanto. SICK on ajoissa havainnut suunnan saada lisättyä kenttätasolle olennaisesti enemmän älykkyyttä ja toiminnallisuutta, ja voi anturiteknologiallaan täyttää käsittely- ja asennustekniikan vaatimukset.

Käsittely- ja asennustekniikka
Ylös