Kontakti
Palaute

Jätteenpolttolaitos (Waste-to-Energy ka Biomass-to-Energy)

Waste-to-Energy-jätteenpolttolaitoksiin kuuluvat myös ongelmajätteiden ja puhdistamolietteen polttolaitokset sekä sairaalajätteiden poltto. Biomassa-käsitteen alle kuuluvat kaikenlaiset orgaaniset yhdisteet, kuten ravintoaineet ja maatalousjätteet. Se käsittää myös saastuneet puujätteet, jotka voivat sisältää orgaanisia halogenoituja yhdisteitä tai metalleja.

Jätteenpolttolaitos (Waste-to-Energy ka Biomass-to-Energy)
Ylös