Kontakti
Palaute

Kaikkien haitallisten ainekomponenttien päästöjen valvonta sotatarvikkeiden hävittämisessä

MCS100E HW:n avulla määritetään jatkuvatoimisesti komponentit HCl, CO, NOx (NO:n ja NO2:n summa), SO2, O2, H2O ja Ckok. Optiona on lisäksi mahdollista mitata monikomponenttianalysaattorijärjestelmällä MCS100E HW jatkuvatoimisesti NH3. Integroidun kalibrointisuodattimen avulla voidaan suorittaa analysaattorijärjestelmän QAL3:n mukainen ryömintätarkastus ilman testikaasua. Tämä helpottaa laitteen käyttöä huomattavasti ja kalibrointikaasuja säästämällä pienentää laitteen huoltokustannuksia.

 • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
  Tuoteperhe MCS100E HW
  Päästöjen ja raakakaasujen valvonta kuumamittaustekniikalla
  • Enintään 8 IR-aktiivisen kaasukomponentin näytettä ottava mittaus
  • Lisävalintana saatavissa happi- ja kokonaishiilianalysaattori
  • Kaasukanavat ovat kauttaaltaan lämmitettyjä
  • Testikaasun syöttö näytteenottosondille tai analysaattorille
  • Kaasun näytteenottosondin huuhtelu suodattimen puhdistamiseksi
  • Näytekaasun nopea vaihto adsorptio- ja desorptiovaikutusten minimoimiseksi
  • Automaattinen mittauspisteen vaihto
Ylös