Kontakti
Palaute

Kaasun virtausmittaus savupiipussa sotatarvikkeiden hävittämisessä

Tilavuusvirtauksen mittalaite FLOWSIC100 mittaa kaasun virtausta savupiipussa jatkuvatoimisesti ja kosketuksettomasti. Huollon tarve on ultraäänitekniikan ansiosta minimaalinen. Ultraäänimittaus on erityisen luotettavaa, koska tilavuusvirtaus mitataan savupiipun koko poikkileikkauksen yli. Mittauksen korkealla laadulla on ratkaiseva merkitys, koska haitallisten aineiden pitoisuudet ilmoitetaan suhteessa savukaasun mitattuun tilavuuteen ja yksikkönä kg/h. Tämä on vastaavassa EU-normissa (IED, 2010/75/EU) esitetty lakisääteinen vaatimus, jota EU:n kaikkien jäsenvaltioiden pitää noudattaa.

 • Seuraavia tuoteperheitä voidaan käyttää
  Tuoteperhe FLOWSIC100
  Tilavuusvirtauksen mittalaitteet jatkuvaan päästöjen valvontaan
  • Vankat titaanianturit takaavat suuren laitekestävyyden
  • Korroosionkestävä materiaali syövyttävien kaasujen käyttösovelluksiin (lisävaruste)
  • Yhtenäinen mittaus kanavan läpi versioissa H, M jaS
  • Sondiversio PR kustannuksia säästävään yksipuoliseen kanava-asennukseen
  • Automaattinen toiminnan tarkastus nolla- ja referenssipistetestin kanssa
Ylös