Kontakti
Palaute

Päästöjen valvonta

Sotatarvikkeiden hävityslaitosten päästöjen jatkuvaa valvontaa varten on lakisääteisesti mitattava, kuten jätteenpolttolaitoksissa, seuraavat näytekaasun komponentit: HCl, SO2, NOx, CO, TOC, O2, H2O, pöly, virtaus, paine ja lämpötila. Kaikilla päästöjenvalvontatarkoituksiin käytettävillä kaasuanalyysijärjestelmillä on tavallisesti oltava hyväksyntä (esim. QAL1 TÜV -sertifikaatti, MCERTS).

Päästöjen valvonta
Ylös