Integroitu kohteiden ja välien mittaus tuotteita syötettäessä

Syötettäessä tuotteita vaakasuuntaisiin muoto-, täyttö- ja sinetöintikoneisiin on tarkastettava, onko kuljetettava kohde oikean kokoinen tai onko se oikeassa asennossa kuljetinlaitteella. W4S-3 Smart Sensor -anturilla ja integroidulla Smart Task ”kohde- ja välivalvonnalla” määritetään kohteet ja välit suoraan anturissa. Jos ohjetiedoista poiketaan, Smart Sensor -anturi lähettää vastaavat signaalit ohjaukselle. On olemassa jopa sellainen mahdollisuus, että anturi sen signaaliviive- ja signaalipuskuritoimintojen avulla ohjaa suoraan toimilaitetta ja säätää näin tehokkaasti ja itsenäisesti virheellisten tuotteiden poistoa linjalta.