Tietojen suvereniteetti ja tietoturvallisuus

Datensouveränität und Datensicherheit
Datensouveränität und Datensicherheit

Tuotantotiedot ovat jokaisen yrityksen pääomaa. Tämän vuoksi ne ovat tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta ja niiden suojaaminen on erityisen tärkeää. SICKin tuotteet ja järjestelmäratkaisut ovat aivan verkotetun arvoketjun alkupäässä.

Ihmisten lisäksi anturit ovat tuotannossa ainoita tietojen toimittajia, joten niiden luotettavuus määrittää verkotettujen prosessien menestyksen jatkossa.

Luota uuteen tekniikkaan

Kaksi tekijää ovat SICKille erityisen tärkeitä: ensinnäkin kerättyjen tietojen tulee olla kaikissa tilanteissa suojattu käsittelyltä ja toiseksi on selkeästi määriteltävä, kuka saa jälkikäsitellä näitä tietoja laajennetussa arvoketjussa ja kuinka. Nämä seikat sisältyvät tietojen suvereniteetin määritelmään.

Tietoa keräävien antureiden lisäksi myös tietojen suvereniteetti on tärkeää teolliselle internetille. Vain yritykset, jotka luottavat verkkojensa turvallisuuteen, ovat valmiita tallentamaan tietoja.

Varmistetaan tietojen suvereniteetti yhdessä

Jotta voimme täysin hyödyntää teollisen internetin potentiaalin, toimijoiden verkon on ulotuttava oman tuotannon rajojen ulkopuolelle. Toimittajien, valmistajien ja asiakkaiden prosessien tulee yhdistyä automaattisesti. Tietojen suvereniteetti on tällöin avain menestykseen. Useille yrityksille pilvisovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen ei ole vielä täysin hallinnassa. SICK on ollut mukana perustamassa International Data Space Association -yhteisöä, jotta voidaan toimia kaupallisista pilvipalveluiden tarjoajista riippumattomasti ja ajatella jo ennalta asiakkaiden tietoturvallisuutta.

SICK on International Data Spacen osa

International Data SpaceOnnistunut tietojen hallinta on teollisen internetin toimintojen perusta. Ainoastaan turvalliset tiedot mahdollistavat vision toteuttamisen käytännössä. Fraunhofer-yhtiön ja usean yrityksen yhteisellä ja liittovaltion koulutus- ja tutkimusministeriön tukemalla hankkeella valmistellaan teollisen internetin puitteissa turvallista tietopankkia, joka mahdollistaisi omien tietojen suvereenin hallinna eri alojen kaiken kokoisille yrityksille.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin