Tutkimus ja kehitys

SICKin historia on menestyksellisten innovaatioiden historiaa – tätä menestystarinaa haluamme jatkaa myös tulevaisuudessa.

research and development
Asiakassuuntautuneisuus – ratkaiseva menestystekijämme

Innovatiiviset tuotteet eivät yksin ratkaise yrityksen menestystä. Paljon enemmän merkitsee se, että nämä innovaatiot antavat asiakkaille ylivoimaista hyötyä; sillä uusien tuotteiden mittana on niiden menestys markkinoilla. Menestyksemme perustuu tämän ajatuksen jatkuvaan soveltamiseen: käytämme asiakkaiden vaatimuksia koskevaa tietotaitoamme tulevan kehityksen ennakointiin. Asiakkaamme hyötyvät siten esim. kompaktimmasta rakenteesta samalla suorituskyvyllä, anturien paremmasta kestävyydestä, työvaiheiden vähenemisestä ja prosessien nopeutumisesta.

SICK – Sensor Intelligence.

Ponnistelujemme kärjessä on älykkäiden ratkaisujen kehittäminen asiakkaidemme sovelluksiin. Voidaksemme toteuttaa tämän tutkimme jatkuvasti tekniikoita, jotka mahdollistavat sen, että anturit eivät ainoastaan havaitse asioita, vaan myös ohjaavat prosesseja älykkäästi ja kykenevät kommunikoimaan monimutkaisissa verkoissa muiden komponenttien kanssa.

R&D Expenditures
T&K-kulut
Tutkimus- ja kehityskulut

Ollaksemme jatkossakin sekä teknologia- että markkinajohtaja kasvatamme jatkuvasti sitoutumistamme tutkimuksen ja kehityksen alueella.

R&D Employees
T&K-työntekijät
Työntekijät tutkimuksessa ja kehityksessä

Tutkimusta ja kehitystä ei SICKillä tehdä pelkästään keskustutkimusosastolla ja hajautetuissa kehitystiimeissä, joissa on maailmanlaajuisesti yhteensä noin 1600 työntekijää. Jotta anturimme ovat kaikille järjestelmämaailmoille avoimia ja jotta asiakkaamme voivat hyötyä kehityksen synergiasta, teemme yhteistyötä teollisuuden, korkeakoulujen ja laitosten kanssa.

R&D Patents
Patentit
Patentit ja know-how

Innovaatiot merkitsevät etumatkaa, ja sen me haluamme säilyttää pysyvästi. Siksi suojaamme tietotaitomme patenteilla. Noin 4000 patenttia osoittavat, kuinka monta ideaa työntekijämme ovat kehittäneet.