Älykkään anturitekniikan neljä osa-aluetta:

Tehokas tiedonsiirto

 

Tehokas tiedonsiirto mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonvaihdon ohjauksen ja anturin välillä – asiakaskohtaisia tuotteita, joustavia prosesseja ja helppoa huoltoa varten.

 

Smart Sensors -älykkäät anturit ovat ahkeria tiedonkerääjiä ja tietojen älykkäitä arvioijia. Integroidun IO-Link-liitännän kautta laitteisto saa nämä tiedot käytettäviksi – reaaliaikaisesti. Smart Sensors -älykkäät anturit ovat aina valmiina vastaanottamaan kaiken tyyppisiä ohjauskomentoja. Ne voivat esim. erittäin nopeasti vastaanottaa uusia parametreja – joustavaa tuotantoa ja asiakaskohtaisia tuotteita varten. Laiteviankin yhteydessä IO-Link voi automaattisesti välittää viimeksi käytetyn parametrin vara-anturille. Näin plug-and-playstä tulee todellista.

Site map

Tehokas tiedonsiirto: Lisäarvoa sovellukseesi

Joustava valmistus ja asiakaskohtaiset tuotteet

 • Parempi tuottavuus vähentämällä koneen seisokkiaikoja tuotemuutosten yhteydessä
 • Paras mahdollinen joustavuus ja turvallisuus anturin parametrien dynaamisella mukauttamisella käytön aikana – myös asiakaskohtaisia tuotteita valmistettaessa
 • Anturin automaattinen parametrointi ohjauksen avulla estää virheasetukset manuaalisen varustelun yhteydessä
 • Laitoksen suurempi muunneltavuus auttaa pienentämään kustannuksia

Anturin joustava parametrointi erilaisille pakkauksille

Nopea käyttöönotto ja laitteiden plug-and-play-vaihto anturin parametrien automaattisen säädön avulla

 • Helpompi käyttöönotto ohjauksen avulla tapahtuvan anturin parametroinnin ansiosta
 • Nopea laitteiden plug-and-play-vaihto parantaa koneen käytettävyyttä
 • Anturin vaihdon pystyy tekemään myös kouluttamaton henkilökunta
 • Vaikeakulkuisiin kohtiin asennetun anturitekniikan parametrointi etänä

Nopea käyttöönotto ja laitteiden plug-and-play-vaihto

Läpinäkyvä digitaalinen tiedonsiirto

 • Laadukkaampi signaali täysin digitaalisella tiedonsiirrolla anturista ohjaukseen; klassinen analogisten arvojen siirto (0–10 V, 4–20 mA) jää pois
 • Suojaamattomien vakiojohtojen käyttö pienentää kustannuksia
 • Hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Täysin digitaalinen signaalin siirto

Laitteiden validointi, kirjaus ja E-osalista

 • Hyvä läpinäkyvyys: Anturin ja parametrien vaihdot voidaan protokolloida
 • Manipulaatiosuoja käyttöelementtien tarkoituksellisen deaktivoinnin avulla
 • Turvallinen käyttö: Vapauttamattomien laitteiden käyttöönotto voidaan estää
 • E-osalistan automaattinen laatiminen koneeseen tällä hetkellä asennettujen Smart Sensor -älykkäiden anturien avulla

Laitteiden validointi, kirjaus ja E-osalistan luonti

Aiempaa helpompi laitteen tunnistus optimoitua laitteiston hallintaa varten

 • Pisteestä pisteeseen sarjaliikenne tiedonsiirto IO-Linkin kautta
 • Hajautettu laitteen tunnistus
 • Laitepohjaiset tiedot ongelmatonta laitteiston hallintaa varten

Smart Sensor -anturit: tehokas tiedonsiirto IO-Linkin kanssa