Taittopakkausten sarjanumeroiden ja koodien tunnistus

Lääkkeiden aukoton jäljitettävyys pitää pystyä varmistamaan kaikissa tuotantovaiheissa. Taittopakkauksia niputettaessa täytyy jokaisen pakkauksen (datamatriisikoodiin sisältyvä) sarjanumero lukea ja pakkauksen täydellisyys tarkastaa. Kamerapohjaisella Lector85x-koodinlukijalla voidaan vain yhdellä kuvalla lukea kaikkien koodien sisältö. Kameran lukualueen syvyys on erittäin hyvä, ja siksi se pystyy tunnistamaan jopa äärimmäisen pienet koodiresoluutiot. Pakkauslinjan erien vaihtaminen myös erikokoisten tuotteiden kohdalla käy nopeasti ja helposti.