Kontakti
Palaute

Tähtäimessä laatu

18.5.2017

“Laatu ei ole sattumaa, se on aina ankaran ajattelun tulos.” John Ruskin, 1.800-luvun englantilainen taidekriitikko ja sosiaaliekonomi oli omistautunut laatukäsitteen profeetta ja puolestapuhuja. Vapaa ajattelu edellyttää älykkyyttä – ja entistä enemmän älykkyyttä, kun 2.000-luvun tekniikka muuttuu jatkuvasti älykkäämmäksi. Huippumonimutkaisissa teollisuusympäristöissä ihmisen on luotettava enemmän ja enemmän tekoälyyn kyetäkseen vastaamaan kasvaviin laatuvaatimuksiin. Laatu on mittari kaikkien tuotteita, tavaroita ja palveluita koskevien vaatimusten täyttymisessä, mutta se koskee lisäksi myös menettelytapoja ja prosesseja. Nämä vaatimukset ovat erityisesti pakkausteollisuudessa hyvin korkeat. Pakkauksen laatu edustaa sisällön laatua ja on näin avain myyntipisteessä tapahtuvaan myyntiin. Tässä yhteydessä tarkoitetaan lähestulkoon täydellisiä primääri- ja sekundääripakkauksia sekä loppupakkauksia mutta myös vaativia standardeja teollisessa työn kulussa. Pakkausteollisuus tarvitsee älykkäitä järjestelmiä ja laitteita varmistaakseen turvalliset pakkaukset tuotteille.

SICK vastaa näihin haasteisiin ja tarjoaa alalle laajan kirjon älykkäitä antureita ja anturijärjestelmiä, jotka on räätälöity monimutkaisiin, usein vaihtuviin tehtäviin ja jotka samalla täyttävät jatkuvasti kasvavat, tavaramerkkisuojaa, turvallisuutta ja dokumentoitavuutta koskevat vaatimukset.

Luotettavaa laatua korkeilla jaksoajoilla

Kaikilla pakkausteollisuuden aloilla, olipa sitten kyseessä farmasia-, kosmetiikka-, elintarvike-, juoma- ja tupakka-, taloustavara- tai hygieniateollisuus, luotettava laatu ja luotettavat tuotteet ovat osa yhtiöiden tärkeimmistä tavoitteista. Laitteistojen ja pakkauskoneiden suuret virtausnopeudet ja jakso-ajat mahdollistavat hyvän tuottavuuden, joka kuitenkin voidaan saavuttaa vain silloin, kun aukoton laadunvalvonta on varmistettu. Siksi käytöstäpoissaoloajat on yritettävä minimoida, ja mitä moninaisimpien automatisointitehtävien prosessitiedot on pystyttävä analysoimaan korkeiden odotusten mukaisesti 4.0-teollisuudessa.

SICK tarjoaa älykkäitä anturiratkaisuja kompakteista, yksinkertaisesti integroitavista antureista konfiguroitavien stand-alone-ratkaisujen kautta ohjelmoitaviin suurnopeuskameroihin. Mutta myös SICK:in omista moduuleista sekä kuvankäsittelykirjastojen integroitavista toiminnoista muodostuvat uudet ratkaisut tarjoavat pakkausteollisuudelle älykästä tukea laadunvalvonnassa, jäljitettävyydessä ja ennaltaehkäisevässä huollossa.

 Haastavat primääripakkaukset

Pakkausautomaatiossa olennaista on lähes ei-hallittavissa olevan pakkaustehtävämäärän hallinta älykkäiden anturien avulla. Prosessiketjun alkupäässä on primääripakkaus. Kuluttajatuoteteollisuudessa se on brändikonseptien tukijalusta. Menestyksekkään tuoteideoiden toteutumisen kannalta olennaista ovat laitteistot, joilla voidaan varmistaa täydelliset, vakaat, hygieeniset ja markkinoita vastaavat primääripakkaukset. Suuret laitteistonopeudet asettavat korkeat vaatimukset antureiden luotettavuudelle ja lujatekoisuudelle. Valopuomit säiliöiden syöttö- ja poistokohdissa tunnistavat erityisesti läpinäkyvät kohteet, kuten lasi- tai PET-pullot, ja valvovat luotettavasti paikalla oloa, asentoa, nopeutta ja ääriviivoja. Astioiden sulkemiseen käytetään energisiä heijastinvaloantureita, jotka säätävät täyttömäärää värinäkuljettimissa, ja tämän jälkeen heijastinvalopuomit valvovat sulkuosien syöttöä. Kapasitiiviset lähestymisanturit tai mikroaaltotekniikka-anturit (LFP INOX) antavat tietoja täyttötilasta, paineesta, virtauksesta tai lämpötilasta vastaanottosäiliössä.

Kansivalvonta 3D-konenäköanturilla TriSpector1000

Konfiguroitavissa oleva Stand-alone-anturiTriSpector1000 analysoi, suoritettiinko viimeinen primääripakkausten käsittelyvaihe eli astioiden sulkeminen onnistuneesti. Tätä varten SICK on tuonut markkinoille edullisen 3D-tarkastuslaitteen, joka soveltuu ihanteellisesti kuluttajatuoteteollisuuden laadunvalvontaan. Tässä yhteydessä tarkistetaan, onko esimerkiksi marmeladipurkin kansi kunnolla paikoillaan ja purkki suljettu ilmatiiviisti. Vialliset tuotteet poistetaan niin, että laatu säilyy. Jos primääripakkausten kohdalla kyseessä ovat kartonkipakkaukset esim. meijerituotteiden täyttölaitteistoissa, käyttöön soveltuvat erityisesti kameraratkaisut: 2D- ja 3D-kamerat tarkistavat oikein leikatut kaatoaukot pakkauksessa tai vahvistavat, että kiinnitetty suojus on oikeassa paikassa aukon päällä. Enkooderi mittaa tällöin tarkan nopeuden.

Täydellinen sekundääripakkaus

Primääripakkauksille asetetut korkeat laatuvaatimukset koskevat yhtä lailla sekundääripakkauksia. Jälleenmyyjät ja kuluttajat ovat vaativia ja odottavat tuotteiden pakkauksilta ja pakettien, laatikoiden, astioiden ja näyttöjen lähetyksiltä ennen kaikkea  täydellisyyttä.

Laadunvalvontajärjestelmä Inline Code Matcher varmistaa pakkauksen koodinluvun avulla, että oikea tuote pakataan oikeaan pakkaukseen. Yksinkertaisesti integroitavana, erillisenä ratkaisuna modulaarisesti verkotettu Lecto 62x -koodinlukijajärjestelmä sopii erityisesti jo olemassa olevien laitteistojen jälkivarusteluun.

Erityisen vaatimukset asettaa kuitenkin pakkausteollisuuden trendi, jonka mukaisesti etikettien on oltava yhä monimutkaisempia ja huomiota herättävämpiä. Innovatiivisella PS30-kuvioanturilla niiden käsittely on kuitenkin ongelmatonta ja joustavaa. Opetetut silmiinpistävät kuvan mallit toimivat referenssinä tämän jälkeiselle kohteiden stabiilille tunnistukselle ja paikoitukselle riippumatta erityisistä referenssimerkeistä. Etuja ovat suurempi suunnittelunvapaus, pienempi materiaalitarve ja tehokas prosessin valvonta.

Pakkaustenvalmistuslaitteistoissa käytetään lukuisia valopuomeja ja valoantureita, jotta kertakäyttöpakkausten monimutkainen valmistus voitaisiin suorittaa oikein. SICK:in innovatiivinen IO-Linkkiliittymä huolehtii parhaimmasta mahdollisesta prosessitehokkuudesta ja nopeasta, helposta muotojen vaihdon toteuttamisesta. Kun tuotteet pakataan kartonkeihin tai kutistekalvoihin, tärkein laatutavoite on pakkauksen täydellisyys. Tällöin käytetään jälleen 3D-konenäköanturia TriSpector1000. Anturi tunnistaa, onko pakkaus kokonaan täytetty. Blob-Finder-ominaisuutensa avulla se paikallistaa kohteet käyttäjän määrittelemän suurealueen sisällä myös silloin, kun nämä kohteet – kuten konvehdit konvehtirasiassa – ovat muodoltaan toisistaan poikkeavia.

Lector62x virheettömyyden takaamiseksi farmasiateollisuudessa

Kooditulostimet kiinnittävät datamatriisikoodit sekundääripakkauksiin – näiden aukoton tarkistus on useilla aloilla ratkaiseva tekijä laadunvalvontaprosessissa. Jos ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus tarkistaa, että tulostus onnistui ja että tulostelaatu on riittävä, käyttöön soveltuu KTX/KTS-sarjan “PrintDetector”. Farmasiateollisuudessa ei ole varaa virheisiin, joten tällä alla sijoittamisturvallisuutta ja dokumentointimahdollisuutta koskevat vaatimukset ovat erityisen korkeat. Tärkeää on lisäksi tekijänoikeuksien loukkaamista vastaan suojautuminen. Kamerapohjainen Lector62x-koodinlukija on älykäs anturi koodien automaattiseen ja kiinteästi tapahtuvaan koodaukseen liikkuvissa ja paikoillaan pysyvissä kohteissa, ja siksi se on ihanteellinen ratkaisu farmasian alalla.

Loppupakkaus: vain moitteettomia tuotteita asiakkaille

Kun primääri- ja sekundääripakkausten laatu on varmistettu, jäljellä on vielä loppupakkaus. Olipa kyseessä lähetyspakkausten valmistuskoneet, kuormausrobotit tai kalvonrullauskoneet, loppupakkauslaitteistojen on kyettävä mitä moninaisimpiin tehtäviin. Kyse ei nimittäin ole vain siitä, että pakkaukset ovat erimuotoisia ja -kokoisia tai kuinka pakkausmateriaaleja käsitellään ja vaaratilanteet vältetään. Materiaalivirran takaaminen ja erilaiset lukuetäisyydet tunnuksen sisältävän kohteen lukuun on otettava huomioon. Tärkein laatua koskeva vaatimus on, että tuotteet saapuvat asiakkaalle moitteettomassa kunnossa. SICK tarjoaa tätä varten suuren joukon valopuomi-, anturi- ja skannerijärjestelmiä, kaikki samalta valmistajalta.

Parempaa prosessi- ja koneturvallisuutta paremman laadun takaamiseksi

SICK tarjoaa lukuisia suojalaitteita. Turvallisista valoverhoista, valopuomeista, turvalaserskannereista, turvakytkimistä ja turvallisista ohjauslaitteista aina täydellisiin palveluratkaisuihin. SICK on kehittänyt sertifioidun Safeguard Detector -turvajärjestelmän turvatekniseksi suojatoimenpiteeksi, mikä samalla tukee joustavaa muodon vaihtamista. Uusi pakkauskoneiden turvajärjestelmä huolehtii luotettavasta kosketussuojasta kartonkimakasiineissa. SICK:in linjakompentenssi pakkausteollisuudessa on kattava. Jokaisen pakkausvaiheen aikana, ensimmäisestä tuubista, pullosta tai ruiskusta, ensimmäisestä kuplamuovista, pussista tai kartongista supermarkettien myyntipakkauksiin ja täydellisiin lähetyspakkauksiin, laadunvalvonta on huomion keskipisteessä. Olipa kyseessä sitten vakioanturit, täydelliset järjestelmät tai palvelu, SICK tarjoaa kaikille pakkausaloille älykkäitä anturi-, turvallisuus- ja automaattisia tunnistusjärjestelmiä, jotka vastaavat teknisen kehityksen uusinta tietämystä. Laatu ei ole sattumaa.

 

Lisätietoja: Sami Lehtonen, puh. 09-2515 8041

Ylös