Älykkään anturitekniikan neljä osa-aluetta:

Älykkäät tehtävät

 

Älykkäät tehtävät mahdollistavat tietojen suoran käsittelyn anturissa. Tämä johtaa nopeaan tiedonsiirtoon, kapeampiin rakenteisiin ja kustannussäästöihin prosessissa.

 

”Big Datan” aikakaudella on tärkeää säilyttää yleiskuva. Siksi älykkäät tehtävät käsittelevät anturien monipuolisia tunnistus- ja mittaussignaaleja, liittävät ne tarvittaessa ulkoisen anturin signaaleihin ja generoivat niistä prosessi-informaatiota, jota todellakin tarvitaan – laitoksen kulloisenkin tehtävänasettelun mukaan. Tällä säästetään aikaa ohjauksen tietojen arvioinnissa, nopeuttaa koneprosesseja ja tekee tehokkaat ja kalliit lisälaitteistot tarpeettomiksi.

 

Site map

Esimerkkejä älykkäisiin tehtäviin: Lisäarvoa sovellukseesi

Nopeus- ja pituusmittaus

 • Kohteen nopeuden tunnistaminen luistosta riippumatta tarkempien mittaustulosten saamiseksi
 • Helppo tunnistuskohteiden lajittelu ja luokittelu niiden pituuden mukaan – kuljetusnopeudesta riippumatta
 • Suuri joustavuus mittauskohtaa määritettäessä
 • Ei mittaustulosten vääristymistä ohjauksen jaksoaikojen vuoksi

Integroitu nopeuden ja pituuden mittaus sovelluksiin sahateollisuudessa

Kohde- ja välimonitori

 • Kohteiden pituuksien ja etäisyyksien valvonta virheellisen tilan nopeaan tunnistukseen
 • Helposti muodostettavat signaalit ylemmälle ohjaustasolle tai tuotteiden poiston suoraan ja nopeaan ohjaukseen
 • Ei mittaustulosten vääristymistä ohjauksen jaksoaikojen vuoksi

Integroitu kohteiden ja välien mittaus tuotteita syötettäessä

Ladonta-analyysi

 • Esim. eteenpäin liikkuvan työkalukannattimen lisäämisen suora tunnistus signaalikuvion yksinkertaisen valvonnan avulla suoraan Smart Sensor -älykkäässä anturissa laadunvalvontaa tai prosessinohjausta varten
 • Varustelun luotettava arviointi käynnissä olevan prosessin aikana – myös eri liikenopeuksilla
 • Kustannustehokkuutta eikä juuri monimutkaisuutta

Integroitu ladontakone

Laskenta ja kosketinvärähtelyn esto

 • Helppo ja nopea täydellisyyden valvonta vaimentaen samalla häiriöpulsseja
 • Tarkka mittaus: Ei yksittäisten, erittäin nopeiden laskentapulssien ”nielaisemista” ohjauksen sykliaikojen kuluessa

Integroitu etikettien laskenta kelan vaihtamiseksi juuri oikeaan aikaan

Henkilösuojauksen yhdistäminen automatisointiin

 • Passivoinnin yhteydessä IO-Link-liitännän kautta voidaan siirtää korkeusarvo myöhempien vaiheiden automatisointiprosesseja varten
 • Turvavaloverhon ohittavien kohteiden lasku

Turvallisuuden ja automatisoinnin yhdistäminen: IO-Link mahdollistaa laitteiston kustannustehokkaan suunnittelun

Älykkäät tehtävät:

Smart Sensors -älykkäät anturimme

Muita älykkäitä tehtäviä pyynnöstä.

Ota yhteys