Safe Motion Control:
turvalliset prosessit – keskeytyksettä

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

SICKin Safe Motion Control -toiminnolla koneen liikkeitä voidaan jatkuvasti valvoa. Kaikki turva-antureiden ja toimilaitteiden signaalit voidaan yhdistää. Tästä informaatiosta voidaan päätellä, onko koneen käyttäjä vaarassa, jos hän menee vaaravyöhykkeelle. Jos vaaraa ei ole, vaara-alueelle meneminen voidaan sallia jopa koneen ollessa toiminnassa eikä prosessia tarvitse keskeyttää. Näin syntyy vähemmän seisokkiaikoja ja vikakytkentöjä. Koneiden ja laitosten tehokkuus ja käytettävyys paranevat.

 

Mobiilisovellukset

Ihanteellinen ratkaisu automatisoituihin kuljetusjärjestelmiin, joiden vaaravyöhykkeellä saattaa oleskella henkilöitä. Turvalaserskannereiden suojakentät kytketään enkooderin mittaaman nopeuden mukaan. Jarrutusramppeja ja nopeuksia voidaan valvoa. Nämä toiminnot mahdollistavat käytettävissä olevan tilan tehokkaamman hyödyntämisen.

Kiinteät sovellukset

Safe Motion Control tunnistaa koneen pysähdyksissä olon ja mahdollistaa näin toimenpiteisiin ryhtymisen välittömästi. Näin oven, optiikkasuojuksen tai vastaavien turvalaitteiden suojaamien työkappaleiden ja työkalujen vaihto koneessa käy nopeammin. Huoltotyöt onnistuvat turvallisemmin ja tehokkaammin, kun nopeutta valvotaan.


Ratkaisumme Safe Motion Control -sovelluksiin