Turvallinen käyttötila

Suuri tuottavuus Flexi Soft Drive Monitorin ansiosta

Automatisoitujen kuljetusjärjestelmien vaaraa aiheuttavia liikkeitä on valvottava turvallisesti. Siitä huolehtii Motion-Control-moduuli, Flexi Soft Drive Monitor.

Tuotevalikoima

Koneistot tarkassa valvonnassa

Koneistojen varmaa mittausta enkoodereilla

Haluatko mitata automatisoitujen kuljetusjärjestelmien liikkeitä varmasti? Turvapulssiantureilla saat kaikki siihen tarvittavat tärkeät tiedot, kuten tiedot nopeudesta ja ohjauskulmasta.

Lisätietoja

Turvallisuuden toteuttaminen

Flexi Soft parantaa koneenne käytettävyyttä

Flexi Soft -turvaohjain ja Flexi Soft Drive Monitor käsittelevät kaikki vastaanotetut tiedot koneen liikkeistä. Turvalliset liikkeet toteutetaan ja niitä valvotaan.

Tuotevalikoima

Safe Motion

Turvalliset liikkeet ovat koneen maksimaalisen käytettävyyden perusta

Lisätietoja
Turvallinen käyttötila
Koneistot tarkassa valvonnassa
Turvallisuuden toteuttaminen
Safe Motion

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Turvallinen liikkeiden valvonta liikutettavien ja kiinteiden käyttökohteiden yhteydessä
 • Safe-Motion-Monitoring-moduuli koneiston turvalliseen valvontaan
 • Koneistoturvallisuustoiminnot, kuten SS1, SS2 tai SLS
 • Versiot, joissa turvallisesti rajattu sijainti (SLP) ja Safe Cam (SCA)
 • Enkooderiliitännät: HTL, TTL, sini/kosini-liitäntä, SSI, HIPERFACE®
 • Intuitiivinen konfigurointiohjelmisto ja sertifioidut toimilohkot
Vertaa nyt
Valitse
Seisontatilan valvonta ilman ylimääräisiä antureita
 • Seisontatilan valvonta jäännösjännitteen mittauksella
 • 3 sulkeutuvaa kosketinta, 1 avautuva kosketin pakko-ohjattuna turvakoskettimena
 • 2 ilmoituslähtöä (puolijohdin)
 • 1 ilmoituslähtö (sulkeutuva kosketin)
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
 • Maksimaalinen moottorin liitäntäjännite 690 V
 • Säädettävä jännitekynnys ja seisonta-aika
Vertaa nyt
Valitse
Erinomainen valvonta huoltotoimien yhteydessä
 • Seisontatila- ja kierroslukuvalvonta
 • 4 turvallista puolijohdinlähtöä
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
 • Maksimi tulotaajuus 2 kHz
 • Säädettävä kierroslukuraja/valvontataajuus vaihtoehdosta riippuen 0,1 - 9,9 Hz tai 0,5 - 99 Hz
 • 2 ilmoituslähtöä vika- ja tilanäyttöä varten
 • Diagnoosi-LEDit
Vertaa nyt
Valitse

1 - 3 tulosta 3

Edut

Koneet turvallisesti liikkeellä

Safe Motion kattaa koneen liikkeiden turvallisen valvonnan ja ohjauksen. Yhdessä erilaisten turvallisuustuotteiden kanssa Safe Motion täyttää monia tehtäviä: se valvoo niin seisokkia ja nopeutta kuin myös paikkaa. Sillä huolehditaan jatkuvista prosesseista. Safe Motionissa yhdistyvät käyttötarkoitukseen sopiva laitteisto, logiikka ja toiminnot. Näin vältetään koneen seisokkeja ja saadaan lyhennettyä koneen asetusaikoja.
Tarkkaan mittaukseen: Safe Motion Measure

Safe Motion Measure -toiminnon tarjoavat SICKin turvapulssianturit ja turvalliset Motor Feedback -järjestelmät. Ne määrittävät vihivaunun paikan, kulman ja nopeuden ja välittävät vastaavat tiedot turvaohjaimelle.

Tuotesuositus DFS60S Pro

Tuotesuositus AFS/AFM60S Pro

Tuotesuositus SRS/SRM50

Jatkuvaan valvontaan: Safe Motion Monitoring

Motion-Control-moduulien ansiosta koneen liikkeitä voidaan valvoa jatkuvasti Safe Motion Monitoringin avulla. Ydintehtävänään moduulit käynnistävät ja suorittavat käyttöturvallisuustoimintoja.

Tuotesuositus Flexi Soft Drive Monitor

Turvalliseen ohjaukseen: Safe Motion Control

Turvaohjaimet suorittavat käyttöturvallisuustoimintoja. Turvaohjaimet analysoivat saatuja tietoja ja reagoivat vaaratilanteessa.

Tuotesuositus Flexi Soft

Turvallinen valvonta liikutettaville ja kiinteille käyttökohteille

Erilaiset vaatimukset vaativat vaihtelevia ratkaisuja. Yksinkertaisten tai monimutkaisten turvakonseptien toteuttamiseen: SICKin Safe Motion Monitoring and Control mahdollistaa ne intuitiivisesti ja yksinkertaisesti. Safe Motion Monitoring and Control parantaa koneen käytettävyyttä huomattavasti. Kustannuksia säästyy, koska lisäturvalaitteita ei tarvita.
Turvallinen käytön valvonta takaa parhaan käytettävyyden

Mobiilisovelluksissa ohjauskulmaa ja nopeutta on valvottava. 11 erilaista käyttöturvallisuustoimintoa huolehtivat joustavuudesta koneen suunnittelussa. Suojakentän dynaamisen vaihtamisen yhteydessä Safe Motion mukauttaa koneen liikkeet muuttuviin suojakenttiin. Tällöin automatisoitu kuljetusjärjestelmä pysähtyy vain silloin, kun se on todella tarpeen.

Tuotesuositus Flexi Soft Drive Monitor

Luotettava seisokkien ja nopeuden valvonta

Kiinteissä sovelluksissa Safe Motion Monitoring and Controlin toiminnan laajuus ulottuu yksinkertaisesta seisokkien valvonnasta aina monimutkaisten käyttöturvallisuustoimintojen valvontaan. Siten prosessien ohjaus sujuu erittäin hyvin, seisokkiajat lyhenevät huomattavasti ja prosesseista tulee joustavampia.

Tuotesuositus Flexi Soft Drive Monitor

Tuotesuositus Standstill Monitor

Tuotesuositus Speed Monitor

Plug-and-play turvallisiin liikkeisiin

SICKin Safe Motion valvoo konetta jatkuvasti ja luotettavasti ja muuttaa siten koneen vaaraa aiheuttavia liikkeitä vaarattomiksi. Turvallisuuden lisäksi keskeistä on myös taloudellisuus. SICKin Safe Motionin toiminnot lyhentävät seisokkiaikoja ja tekevät koneesta tehokkaamman. Lisäksi intuitiivinen ohjelmisto helpottaa sovelluksen konfigurointia.
Taloudellinen yhdistelmä Safe Motion -tuotevalikoimaan sisältyy monia hyvin yhteensopivia laitteita ja lukuisia turvatoimintoja. Lisäksi antureiden integrointi eri konemalleihin ja käyttöönotto sujuvat nopeasti. Safe Motion takaa jatkuvat prosessit ja lyhyet koneen seisokkiajat.
Nopea käyttöönotto

Safe Motion -tuotteiden konfigurointi käy nopeasti lisenssivapaalla Flexi Soft Designer- tai Safety Designer -konfigurointiohjelmistolla. Käyttöturvallisuustoimintojen yksinkertaiseen integrointiin nämä rakenteeltaan läpinäkyvät, intuitiiviset ohjelmistot tarjoavat esikonfiguroidut toimilohkot.

Tuotesuositus Flexi Soft Designer

Tuotesuositus Safety Designer

Parantaa koneen suorituskykyä käytön valvonnan avulla

Jos tiedät tarkalleen koneenosan kulkusuunnan, nopeuden ja paikan, pystyt optimoimaan prosesseja selvästi. Näin työprosessit saadaan sovitettua toisiinsa ja synkronoitua. Näin säästät aikaa ja rahaa ja parannat koneesi käytettävyyttä huomattavasti. SICKin tuotteiden avulla saat lisäksi toteutettua sovelluksia aina suoritustasolle e asti.
Lyhyemmät asetus- ja huoltoajat

Asetus- ja huoltoprosessia saa lyhennettyä huomattavasti liikkuvien pienten ja suurten koneenosien turvallisella valvonnalla. Safe Motion -toiminnolla turvallisesti rajoitettu nopeus (SLS) mahdollistaa työskentelyn vaaravyöhykkeillä. Suojaa henkilökuntasi ja hyödynnä samalla koneen suurempaa tehokkuutta.

Tuotesuositus Speed Monitor

Tuotesuositus Flexi Soft Drive Monitor

Tehokkaammat prosessit ja siksi hyvä käytettävyys

Laajennettujen käyttöturvallisuustoimintojen, kuten turvallisesti rajoitetun nopeuden (SLS) tai turvallisesti rajatun sijainnin (SLP) avulla voit optimoida koneen liikkeet. Näin ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus on mahdollista myös ilman koneen pysäytystä.

Tuotesuositus Flexi Soft Drive Monitor

Lataukset