Privacy Policy SICK Safety Assistant for iOS

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch (hereinafter referred to as “SICK”) is pleased about your interest in our app SICK Safety Assistant. Protecting your privacy is important to us and we want you to feel secure while using our App. To this end, we would like to explain below what information we process while using our app.

No processing of information

No information is processed through the use of our app.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus

  • saada tietoja sinua koskevista henkilötiedoista;
  • tehdä korjauksia sinua koskeviin henkilötietoihin;
  • vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista tai niiden käytön estämistä;
  • Vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä;
  • pyytää sinua koskevien henkilötietojen siirrettävyyttä;
  • peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn tulevaisuudessa, mikäli henkilötietojesi käsittelyn perusteena on ollut antamasi suostumus; sekä
  • valittaa valtuutetulle tietosuojaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että sinua koskevien henkilötietojen käyttö rikkoo tietosuojalakia.

Käänny tätä varten tietosuojavaltuutettumme puoleen. Reagoimme soveltuvalla tavalla kaikkiin pyyntöihin.

Muutos tietosuojavakuutukseen

Pidätämme oikeuden mukauttaa koska tahansa tietosuojavakuutustamme voimassa oleviin vaatimuksiin. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojavakuutus on nähtävissä koska tahansa Internet-sivuillamme.