Päästöjen valvonta

Kestävään ympäristönsuojeluun

Ympäristönsuojelu edellyttää pöly- ja hiukkaspäästöjen tarkkaa mittaamista. Sillä pölyhiukkasilla on huomattavia vaikutuksia ihmiseen ja luontoon. Yhtenä johtavista innovatiivisten pölymittarien valmistajista SICKillä on merkittävä vaikutus ympäristönsuojeluun.

lisätietoja

Valon sirontaan perustuva mittaustekniikka

Pienten pölypitoisuuksien luotettava mittaus

Tämä mittausperiaate perustuu pölyhiukkasten aiheuttamaan valon hajontaan ja mahdollistaa hyvin pientenkin pölypitoisuuksien mittaamisen.

lisätietoja

Valon läpäisyyn perustuva mittaustekniikka

Säilyttää näkyvyyden myös suurilla pölypitoisuuksilla

Valon läpäisyyn perustuvat pölymittarit läpivalaisevat kaasukanavat kokonaan. Mittauksen pohjana toimii siten valon heikkeneminen mittana kaasukanavan pölypitoisuudelle.

lisätietoja

SICKin pölymittarit

Loistavaa mittaustekniikkaa sovelluksiisi

Pölynmittauksen alalla SICK osoittaa vahvuutensa – kattavan tuoteportfolion, hyväksi todetut mittaustekniikat ja vuosikymmenten kokemuksen tuhansien pölymittarien asennuksesta asiakkaille.

lisätietoja
Päästöjen valvonta
Valon sirontaan perustuva mittaustekniikka
Valon läpäisyyn perustuva mittaustekniikka
SICKin pölymittarit

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Suodata:

10 tulosta

1 - 8 tulosta 10

Luotettava pölynmittaus kosteista kaasuista
 • Hyvin pienistä keskisuuriin pölypitoisuuksiin
 • Kaasun näytteenotto ja palautus yhdistetty yhteen sondiin
 • Likaantumisen valvonta
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus
 • Yksinkertainen parametrointi ja helppo käyttö – valinnaisena etänäytön kautta
 • Integroitu järjestelmän valvonta mahdollistaa huollon tarpeen varhaisen havaitsemisen
Vertaa nyt
Valitse
Älykäs mittaus. Kustannusten lasku.
 • Itsenäinen mittalaite — MCU-ohjausyksiköllä tai ilman
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen valvonta
 • Integroitu huuhteluilmayksikkö optiona
 • Asennus kanavan yhdeltä puolelta
 • Kestävä ja kompakti rakenne
 • Ei liikkuvia osia kanavassa
Vertaa nyt
Valitse
Sondiversio, joka mittaa valon eteenpäinsironnan
 • Asennus yhdeltä puolelta
 • Hyvin pienistä keskisuuriin pölypitoisuuksiin
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus
 • Likaantumisen valvonta
 • Saatavissa Hastelloy-sondi syövyttäville kaasuille
 • Pienistä keskisuuriin kanavien läpimittoihin
 • Laiteversio ex-vyöhykkeelle 2/22 tai 1/21
Vertaa nyt
Valitse
Tyyppihyväksytty läpäisymittari itsesuuntauksella
 • Lähetin-vastaanotinyksikön ja heijastinyksikön integroitu likaantumisen valvonta
 • Optisten rakenneryhmien automaattinen itsesuuntaus
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus
 • Keskisuurista suuriin pölypitoisuuksiin
 • Pienistä suuriin mittausetäisyyksiin
Vertaa nyt
Valitse
Tyyppihyväksytty läpäisymittari päästöjen valvontaan
 • Keskisuurista suuriin pölypitoisuuksiin
 • Integroitu likaantumisen valvonta
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus
 • Pienistä suuriin mittausetäisyyksiin
Vertaa nyt
Valitse
Pienten ja keskisuurten pölypitoisuuksien jatkuvaan mittaukseen
 • Pienistä keskisuuriin pölypitoisuuksiin
 • Yksinkertainen asennus yhdeltä puolelta
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus
 • Keskisuurista suuriin kanavien läpimittoihin
Vertaa nyt
Valitse
Pölymittari, joka mittaa valon takaisinsironnan
 • Pienistä keskisuuriin pölypitoisuuksiin
 • Asennus yhdeltä puolelta
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus
 • Taustasäteily kompensoidaan automaattisesti, ja siksi ei tarvita valon absorberia
 • Keskisuurista suuriin kanavien läpimittoihin
Vertaa nyt
Valitse
Läpäisymittari pölypitoisuuksien valvontaan
 • Keskisuurista suuriin pölypitoisuuksiin
 • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus
 • Pienistä keskisuuriin mittausetäisyyksiin
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 10

yhdellä silmäyksellä

Päästöjen ja huoneilman hiukkasten valvonta

Kestävä ympäristönsuojelu edellyttää pöly- ja hiukkaspäästötietojen keräämistä ja tarkkaa mittaamista. Sillä etenkin teollisuuslaitoksista peräisin olevat pölyhiukkaset vaikuttavat huomattavasti ihmiseen ja luontoon. Myös huoneilman hiukkasten valvonta on yhä tärkeämpää. Kattavalla tuoteportfoliollaan pienille ja suurille mitta-alueille ja kaasukaavan halkaisijoille SICK tarjoaa sopivia ratkaisuja vaikeisiinkin mittausvelvoitteisiin, kuten kosteiden kaasujen pölynmittaukseen. Luonnollisesti käytettävissä on myös tyyppihyväksyttyjä laitteita ja sellaisia, jotka sisältävät automaattisen nolla- ja referenssipisteen tarkistuksen. Joissakin laitteissa valinnaiset toiminnot, kuten likaantumisen valvonta tai automaattinen itsesuuntaus, täydentävät SICKin pölymittareiden loistavia ominaisuuksia.

Pölyjen mittaus

Hiukkasten ominaisuudet Pöly on yleisnimi hiukkas- tai kuitumuotoisille partikkeleille. Pölyn koostumus voi olla suhteellisen yhtenäinen, kuten hiilipölyssä, tai hyvin heterogeeninen, kuten huonepölyssä. Se on sekoitus hyvin monenlaisia aineita: ihon hilsettä, hiuksia, kuituja, nukkaa, kivenmurusia ja paljon muuta. Pölynhiukkaset poikkeavat huomattavasti toisistaan kooltaan, muodoltaan, väriltään, materiaaliltaan, tiiviydeltään ja monilta muilta ominaisuuksiltaan, kuten karkeudeltaan tai tahmeudeltaan.
Hiukkasten ominaisuuksien vaikutus mittaukseen

Pöly- ja hiukkaspitoisuuksien luotettavaa ja tarkkaa mittausta varten on huomioitava lukuisia reunaehtoja, kuten sopiva mittauspaikka. Se on tärkeää edustavien tulosten saamiseksi. Myös kaasujen nopeudet ja virtausolosuhteet on huomioitava. Sopivaa mittausperiaatetta valittaessa ovat tärkeitä hiukkasten ominaisuudet, niiden pitoisuus ja kaasun kosteus. Ja lopuksi on huomioitava prosessi- ja ympäristöolosuhteet: onko mittausväliaine syövyttävää? Missä lämpötiloissa mittaus tapahtuu? Mitä hiukkasia prosessissa esiintyy eniten? Nämä ja muut kriteerit edellyttävät vuosien kokemusta oikean mittaustekniikan valinnan yhteydessä.

Valon sironta ja läpäisy

Reunaehdoista riippuen valon sironnan tai läpäisyn mittaus sopii paremmin pölypitoisuuksien määrittämiseen. Valon läpäisyyn perustuvaa mittausperiaatetta noudatettaessa mittaus tapahtuu hiukkasten (1) valonabsorptiosta johtuvaa valonsäteen heikkenemistä mittaamalla. Valon sirontaan perustuvaa mittausperiaatetta noudatettaessa on tarjolla kaksi vaihtoehtoa: takaisinsironnassa mitataan hiukkasista heijastuvaa valoa (2). Eteenpäinsironnassa mittasuureena on säteilevän valon eteenpäin suuntautuvan osan (5) katkosten (3) tai taipumisen (4) seurauksena syntyvä hajavalo. SICKin pölymittareilla on mahdollista käyttää kaikkia näitä mittausperiaatteita mittausvelvoitteesta riippuvien erilaisten vaatimusten täyttämiseksi optimaalisella tavalla.

SICKillä on oikea ratkaisu pölynmittaustarpeisiisi

Valon sirontaan perustuva mittaus

Oikea valinta pienille pölypitoisuuksille – SICKin valon sirontaan perustuva mittaus

Valon sirontaan perustuvassa mittauksessa säteilevä valo hajoaa kaasuseoksen hiukkasista ja herkkä vastaanotin havaitsee sen. Valon sirontaan perustuva periaate soveltuu herkkyytensä ansiosta erityisesti pienille pölypitoisuuksille – myös alle 1 mg/m³. Laitteistokohtaisista vaatimuksista ja hiukkasten ominaisuuksista riippuen käytetään myös eteenpäin- tai takaisinsirontaa. Molemmilla mittausperiaatteilla saadaan vakaita ja toistettavissa olevia mittaustuloksia, ja ne ovat riippumattomia kaasun nopeudesta, kosteudesta tai hiukkasten varauksesta. Yhtenä maailman johtavista pölymittareiden valmistajista SICKin valikoimassa on mittareita sekä takaisin- että eteenpäinsironnalla.
Valon hajonta hiukkasiin

Lähetin säteilee mittauskanavaan valoa, jonka hiukkaset hajottavat kaasuseokseen, missä herkkä vastaanotin havaitsee sen. Alue, jolla lähetyssäde ja vastaanottimen näkyvä alue leikkaavat, määrittää kaasukanavan mittaustilavuuden. Mitattu siroavan valon intensiteetti on suhteessa pölypitoisuuteen ja riippumaton mittausetäisyydestä. Siroavan valon intensiteetti ei kuitenkaan riipu vai hiukkasten määrästä ja koosta vaan myös niiden optisista ominaisuuksista. Pölypitoisuuden tarkkaa mittaamista varten mittausjärjestelmä on siksi kalibroitava.

Eteenpäin- ja takaisinsironnan edut

Takaisinsirontamittausperiaatetta käytettäessä valo suunnataan mittauskanavaan ja mitataan hiukkasista heijastuva säteily. Se sopii suurempiin kaasukanaviin ja antaa edustavia mittaustuloksia myös silloin, kun pöly jakautuu epätasaisesti. Taustahäivennys poistaa häiritsevän hajavalon muista lähteistä.

Eteenpäinsironnassa pölymittari mittaa valon hajontaa hiukkasissa mittausvalonsäteen leviämissuunnassa. Mittaus tapahtuu sondin raosta kaasukanavassa. Pienemmän mittaustilavuuden ansiosta tämä mittausperiaate sopii myös kaasukanavalle, jonka halkaisija on alle 0,5 m.

Molemmat menetelmät sopivat pienille ja erittäin pienille pölypitoisuuksille. Lisäetu: Laitteet tarvitsee asentaa vain yhdelle puolelle kaasukanavaa.

Mittaus kosteista kaasuista Tarkkojen pölymittausten tekemiseksi kosteista kaasuista kaasun sisältämät hiukkaset on kuivattava, koska hiukkasiin tarttuva vesi väärentää mittaustulosta. Laite ottaa näytteenottosondin avulla kaasukanavasta näytteen. Siksi kaasun nopeus kaasukanavassa ei vaikuta mittaukseen. Ensin lämpösykloni kuivaa kaasun sisältämät hiukkaset. Sen jälkeen mitataan pölypitoisuus. Tässä käytetään eteenpäinsirontaa, koska siihen riittää pieni mittaustilavuus. Näytekaasuvirran syöttö tapahtuu ilman liikkuvia osia ejektorilla. Siksi mittauslaitteisto vaatii hyvin vähän huoltoa. Käsiteltäessä suolaliuoksia kaasussa, kuten esim. lannoiteteollisuudessa, valinnainen paluuhuuhtelu vähentää huollon tarvetta huomattavasti.

Valon läpäisyyn perustuva mittaus

Luotettava mittaus, kun pölypitoisuudet ovat suuria ja väliaineet epähomogeenisiä – SICKin valon läpäisyyn perustuva mittaustekniikka

Valon läpäisyyn perustuvalla mittaustekniikalla määritetään pölyhiukkasista johtuva valon heikkeneminen. Valon läpäisyyn perustuvat pölymittarit soveltuvat erityisesti keskisuurille ja suurille pölypitoisuuksille ja suurille kaasukanavien läpimitoille. Niiden käyttöalueita ovat päästöjen ja prosessien valvonta sekä huoneilman valvonta. Mittarit mittaavat kaasukanavan koko läpimitalta, mikä kompensoi osittain hiukkasten epähomogeenistä jakautumista. Näin saadaan erittäin edustava mittaustulos. Laitteet eivät ulotu kaasukanavaan eivätkä siten joudu suoraan kosketukseen syövyttävien prosessikaasujen kanssa. Valinnainen likaantumisen korjaus kompensoi optisten rajapintojen vähittäin tapahtuvaa likaantumista. Mittaustulokset voidaan ilmoittaa pölypitoisuutena tai antaa ulos läpäisynä, ekstinktiona ja opasiteettina.

Valon läpäisyyn perustuva mittausperiaate

Valon läpäisyyn perustuvassa mittauksessa kaasusta ja hiukkasista koostuva seos läpäistään valolla, jonka intensiteettiä hiukkaset heikentävät. Mitä enemmän hiukkasia valonsäteessä on, sitä enemmän valo heikkenee. Mittauslaite vertaa vastaanotetun heikentyneen valon intensiteettiä lähetettyyn heikkenemättömään valoon. Siitä laite laskee läpäisyn ja ekstinktion. Ekstinktio on verrannollinen pölypitoisuuteen. SICKin läpäisyyn perustuvissa mittauslaitteissa lähettimen valo heijastuu takaisin lähetintä vastapäätä sijaitsevasta heijastimesta erittäin herkkään vastaanottimeen. Näin mittausetäisyys ja mittauslaitteen herkkyys kaksinkertaistuvat.

Hiukkasten ominaisuuksien vaikutus

Valon sirontaan perustuvaan mittaukseen verrattuna hiukkasten ominaisuuksilla on pienempi vaikutus valon läpäisyyn perustuvaan mittaukseen. Hiukkaskoolla on kuitenkin merkittävä vaikutus. Siksi tämä mittaus vaatii kalibroinnin, jotta saadaan aikaan tarkkoja tuloksia. SICKin valon läpäisyyn perustuvassa mittauksessa käytettävä Cross-Duct-ratkaisu kompensoi kaasukanavan hiukkasten epähomogeenisestä jakautumisesta johtuvia ongelmia, koska mittaussääde kulkee poikittaissuunnassa koko kaasukanavan halki. SICK hyödyntää mittauslaitteidensa suunnittelussa laajaa sovellustietämystään ja vuosien kokemustaan.

Kaasukanavan läpimitta

SICK tarjoaa mittaustekniikkaa kaikille yleisille kaasukanavan halkaisijoille: pienistä halkaisijaltaan 0,5 m:n kaasukanavista aina suuriin kaasukanaviin, joiden halkaisija on jopa 50 m. Juuri suurissa kaasukanavissa sivutuulen paine tai lämpötilaerot johtavat helposti kaasukanavan muodonmuutokseen. Tästä johtuvan optisen laiteakselin heilumisen estämiseksi valinnainen laitetoiminto ”automaattinen itsesuuntaus” valvoo suuntausta optisten rakenneryhmien välillä ja korjaa mittaussäteen suunnasta poikkeamisen. Sopivia asennuslaippoja on saatavana lisävarusteina lukuisille eri kaasukanavamateriaaleille ja seinämävahvuuksille.

SICKin pölymittarit

Ihanteellisia ratkaisuja mittausvelvoitteseesi

Mittausvelvoitteen onnistunutta suorittamista varten on parhaan käytettävissä olevan mittaustekniikan valinnan lisäksi huomioitava koko joukko vaikutuksia ja vaatimuksia. Mitä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin vaatimukset ovat tiedossa ja määritettyinä, sitä varmemmin ja edullisemmin mittausvelvoite saadaan suoritettua. Tämä koskee koko käyttöaikaa eikä ainoastaan mittaustekniikan hankintaa. SICK osoittaa vahvuutensa juuri tässä: kattavan tuoteportfolion, hyväksi todetut mittaustekniikat ja vuosikymmenten kokemuksen tuhansien pölymittarien asennuksesta asiakkaille.

Kaasukanavan läpimitta Mittauspaikkana toimivan kaasukanavan halkaisija on tärkeä kriteeri oikeiden mittauslaitteiden valinnalle. Suuriin tai erittäin suuriin kaasukanaviin tarvitaan mittauslaitteita, jotka käyttävät mittaukseen suurempaa tilamäärää, jotta mittaus olisi mahdollisimman edustava. Tällöin ovat sopivia esim. DUSTHUNTER SB -tuoteperheen laitteet tai – erittäin suurille pölypitoisuuksille – DUSTHUNTER T -tuoteperheen Cross-Duct-versiot. Pienille kaasukanavan läpimitoille riittää rajoitettu mittaustilavuus. Siksi näihin kohteisiin soveltuvat DUSTHUNTER SP -tyypin sondilaitteet.
Prosessin lämpötila Kuumemmissa lämpötiloissa ovat suosittuja mittauslaitteet, jotka eivät ulotu kaasukanavaan, eli DUSTHUNTER SB takaisinsironnalla tai DUSTHUNTER T -tuoteperheen valon läpäisyyn perustuvat mittarit. Matalampiin lämpötiloihin sopivat DUSTHUNTER SP -tuoteperheen sondimallit. Jos kaasukanavassa esiintyy kastepisteen alittumisia ja siten kosteutta, oikea valinta on näytettäottavaa tekniikkaa käyttävä pölymittari FWE200DH.
Mittausväliaine Syövyttävien mittausväliaineiden kanssa käytettäviksi soveltuvat erityisesti kosketuksetta mittaavat, valon sirontaan perustuvat DUSTHUNTER SB -tuoteperheen mittauslaitteet tai DUSTHUNTER T -tuoteperheen Cross-Duct-mittauslaitteet. DUSTHUNTER T -mittauslaitteet ovat ihanteellisia myös epähomogeenisille mittausväliaineille, koska ne suorittavat mittaukset suhteellisen suurella tilavuudella ja antavat siksi edustavia tuloksia. Kosteiden kaasujen kanssa käytettäväksi sopii näytettäottavalla tekniikalla mittaava FWE200DH ja vähemmän ongelmallisten mittausväliaineiden kanssa sondiversiot: DUSTHUNTER SP100 tai DUSTHUNTER SP30.
Pölypitoisuus Pienten pölypitoisuuksien noin 200 mg:aan/m³ asti tuoteperheiden DUSTHUNTER SB ja DUSTHUNTER SP valon sirontaan perustuvat pölymittarit ovat juuri oikea valinta. Suuremmille pitoisuuksille noin 10 000 mg:aan/m³ kannattaa mieluummin valita valon läpäisyyn perustuva DUSTHUNTER T -mittari. Jos pölypitoisuus vaihtelee matalien ja korkeiden arvojen välillä, esim. vaihtelevien polttoaineiden vuoksi, sopiva pölymittarimalli on DUSTHUNTER C200. Siinä yhdistyvät valon läpäisyyn ja sirontaan perustuva mittaus yhdessä laitteessa.
Tarkistustoiminnot Kaikkien SICKin pölymittareiden vakiovarustuksen kuuluu automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus (tarkastussykli), jota vaatii mm. EN 14181 -standardi. Keskihintaluokasta lähtien laitteissa on likaantumisen valvonta optisten rajapintojen valvontaa varten. Takaisinsironnalla varustetuissa laitteissa – DUSTHUNTER SB50 ja DUSTHUNTER SB100 – on lisäksi automaattinen taustahäivennys. Valon läpäisyyn perustuvat pölymittarit DUSTHUNTER T100 ja DUSTHUNTER T200 erottuvat muista integroidulla optisten elementtien itsesuuntauksella.
Hyväksynnät

Ilman pöly on saaste. Siksi pölyä ilmaan laskevien laitosten omistajien on pienettävä ilmaan pääsevää pölymäärää – puhtaamman tulevaisuuden vuoksi. Tällaisten laitosten pölypäästöjen valvonta on monissa maissa lailla säädeltyä ja vaatii tarkoitukseen hyväksytyn mittaustekniikan. SICK toimittaa sitä varten tyyppihyväksyttyjä pölymittareita, jotka vastaavat nykyisiä standardeja ja määräyksiä, joita ovat esim. EN 15267, EN 15859, MCERTS sekä yhdysvaltalaisen US EPA:n ja venäläisen GOST:n standardit.

Käyttöön räjähdysvaarallisissa tiloissa on saatavilla direktiivin 2014/34 / EU (ATEX) mukaisesti tyyppihyväksyttyjä Ex-versioita.

SICK tarjoaa sopivan mittausratkaisun lähes kaikkiin vaatimuksiin.

Lataukset