Virtausanturit
T-Easic® FTS

Älykäs kuivanakäymissuojaus pumpuissa

Hyötysi

 • Yksi anturi, kaksi mittausta – pienentää kustannuksia ja hygieniariskiä yhden ainoan asennuskohdan ansiosta
 • Optimaalinen pumpun suojaus kiinteän tyhjän putken tunnistuksen avulla
 • Jatkuva mitta-arvojen määritys analogialähdön tai IO-Linkin välityksellä
 • Tilavuuden määritys konfiguroitavan pulssilähdön avulla
 • Nopea asennus asennussovittimen ja T-haarojen avulla tuo kustannussäästöjä
 • Aikaa säästyy helpon käyttöönoton ansiosta ilman kalibrointia opetettuja aineita varten
 • Käyttäjäystävällinen teollisuusmalli, jossa on intuitiivinen valikko-ohjaus ja näyttö nopeaa käyttöönottoa varten
 • Lyhyempi varastointiaika joustavan putken halkaisijaan mukautuksen ansiosta
 • Vähän seisokkeja minimaalisen huoltotarpeen ansiosta

Yleiskatsaus

Älykäs kuivanakäymissuojaus pumpuissa

Terminen virtausanturi T-Easic® FTS mittaa nesteiden virtauksen ja lämpötilan kalorimetrisen periaatteen mukaan. Teollisuusversiona VISTAL®-kotelolla ja näytöllä tai hygieenisenä ruostumattomana teräsversiona saatava T-Easic® FTS sopii erittäin moniin käyttötarkoituksiin. Tarpeen mukaan anturissa on kaksi digitaalista lähtöä raha-arvojen valvontaan, pulssilähtö tilavuuden määrittämistä varten tai analogialähtö jatkuvaan mitta-arvon määritykseen. Erityisenä ominaisuutena siinä on integroitu tyhjän putken tunnistus optimaaliseen kuivakäyntisuojaukseen pumpuissa. Parametrointi voidaan tehdä IO-Linkin tai näytön kautta. Tehtaalla opetetut väliaineet, kuten vesi ja öljy, nopeuttavat käyttöönottoa; muiden nesteiden kalibrointi onnistuu kätevästi ja nopeasti.

Yhdellä silmäyksellä
 • Virtauksen valvonta ja lämpötilan mittaus samassa anturissa
 • Optimoitu vedelle ja öljylle; opetusmahdollisuus muita nesteitä varten
 • Kotelointiluokka IP 67/IP 69 ja IO-Link 1.1
 • Teollisuusmalli VISTAL®-kotelossa, 180° käännettävä OLED-näyttö
 • Hygieeninen versio ruostumatonta terästä, täysin CIP-/SIP-kestävä, prosessin lämpötila enintään 150 °C

Edut

Yksi anturi, kolme mittausta.

Terminen virtausanturi T-Easic® FTS mahdollistaa virtauksen valvonnan, tyhjän paikan tunnistus mukaan lukien, sekä nesteiden lämpötilan mittauksen yhdellä laitteella. Näin molempiin mittauksiin riittää yksi ainoa näytteenottokohta. Tämä säästää aikaa käyttöönoton yhteydessä ja minimoi epäpuhtauksien riskin.

Monipuolinen – virtauksen valvonta ja lämpötilamittaus

Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.

Kaksi koteloa – hygienia- ja teollisuusmalli

T-Easic® FTS:stä on saatavana kaksi eri mallia. Hygieniamalli, jossa on ruostumaton teräskotelo, kestää CIP- ja SIP-laitosten vaativat olosuhteet. Kestävällä VISTAL®-kotelolla varustetussa teollisuusmallissa on OLED-näyttö ja käyttönäppäimet, joiden avulla mitta-arvot voi lukea heti paikan päällä.

Kahden erityisen kotelomallin ansiosta T-Easic® FTS on integroitavissa monenlaisiin sovellusympäristöihin ja mahdollistaa virtauksen valvonnan ja lämpötilan mittauksen yhdellä laitteella.

Ratkaisu pumpun valvonnan ja ohjauksen vaatimiin monipuolisiin mittaustehtäviin

Monissa laitoksissa nesteiden kuljetus pumpuilla on tärkeä prosessin vaihe. Jos pumppu ei toimi toivotussa käyttöpisteessä, se voi vaikuttaa prosessiin ja tuotteen laatuun ja johtaa pahimmassa tapauksessa laitoksen seisokkeihin. Jos esimerkiksi työstökoneissa kuljetetaan liian vähän jäähdytysainetta, työkappale voi ylikuumentua ja vaurioitua. Tämän estämiseksi virtausanturi T-Easic® FTS valvoo ja ohjaa virtauksia määritettyjen raja-arvojen pohjalta.
Optimaalinen pumpun suojaus tyhjän paikan tunnistuksen avulla

Anturi tunnistaa putken “täydeksi”, kun sondin pää koskettaa väliainetta, ja antaa tämän tiedon kytkentäsignaalina. Näin pumppuja voidaan suojata luotettavasti tyhjäkäynniltä.

Luotettava raja-arvojen ja virtauksen valvonta

T-Easic® FTS:ssä on kaksi digitaalista push-pull-lähtöä, jotka voidaan konfiguroida joko kytkentälähdöksi rajapinnakorkeuden valvontaa varten, pulssilähdöksi tilavuuden määrittämistä varten tai digitaaliseksi tuloksi.

Automaattinen mittausjärjestelmä analogialähdön tai IO-Linkin välityksellä

Prosessin valvonta on automaattisen mittausjärjestelmän ansiosta yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä lisävarusteena saatavan analogialähdön ja IO-Linkin välityksellä. Virtausanturi on parametroitavissa IO-Linkin tai näytön avulla.

Fiksu ja monipuolinen T-Easic® FTS hoitaa erilaisia tehtäviä: tyhjän paikan tunnistuksen, pumpun suojauksen ja valvonnan, virtausmittauksen, lämpötilan mittauksen sekä tilavuuden määrityksen ja valvonnan.

Joustavan ja nopean asennuksen ansiosta säästyy aikaa ja kustannuksia

Harkitut yksityiskohdat, kuten eripituiset sondit ja kätevät T-haarat mahdollistavat T-Easic® FTS:n joustavan asennuksen ja nopean käyttöönoton. Myös esikalibrointi vettä ja öljyä varten on hyödyllinen toiminto. Lisäksi opetuksen yhteydessä voidaan opettaa anturille lisää väliaineita, mikä tekee anturista sopivan hyvin monenlaisiin sovelluksiin.
Sopiva sondin pituus putken koosta riippuen

Koska sondin pituuksia on kolme, sondi on mukautettavissa joustavasti kulloisenkin putken halkaisijaan. Tämän ansiosta T-Easic® FTS on integroitavissa erilaisiin sovelluksiin. Tämä pienentää varastointikustannuksia.

Asennukseen kuluu vähemmän aikaa

Laitoksen monenlaisiin tilanteisiin on saatavana sopivia asennussovittimia ja T-haaroja. T-haarojen etu: sondin pää on suunnattu aina optimaalisesti putken keskelle.

Esikalibroitu ja monipuolisesti opetettavissa

Tehtaalla anturille opetetaan vesi ja öljy, muita nesteitä voidaan lisätä helposti opetuksen avulla.

Erilaisten sondin pituuksien ja kätevien asennusvarusteiden ansiosta T-Easic® FTS on integroitavissa joustavasti erilaisiin sovelluksiin.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  MittausperiaateKalorimetrinen mittausmenetelmä
  VäliaineVesi- ja öljypohjaiset nesteet
  Lähtösignaali

  2 x push-pull-digitaalilähtö (Q1 konfiguroitavissa IO-Linkille; Q2 konfiguroitavissa pulssilähdöksi / digitaaliseksi tuloksi) virtaukselle ja lämpötilalle

  2 x push-pull-digitaalilähtö (Q1 konfiguroitavissa IO-Linkille; Q2 konfiguroitavissa analogialähdöksi (4...20 mA) / pulssilähdöksi / digitaaliseksi tuloksi) virtaukselle ja lämpötilalle

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset