Virtausanturit
Bulkscan®

Tilavuusvirtauksen kosketukseton ja huoltovapaa mittaus

Hyötysi

 • Kuljetustehon maksimointi
 • Bulkscan® LMS511 -laitteella säästetään huoltokustannuksia estämällä hihnan kulkeminen sivuun
 • Tehokkuus kasvaa hihnan käytön optimoinnilla
 • Helppo asennus
 • Minimaalinen huollon tarve
 • Kustannussäästö energiakulutuksen minimoinnilla
 • Laaja käyttöympäristön lämpötila-alue mahdollistaa käytön ulkoalueella

Yleiskatsaus

Tilavuusvirtauksen kosketukseton ja huoltovapaa mittaus

Bulkscan® mittaa valon kulkuaikaan perustuvan tekniikan avulla kosketuksettomasti irtomateriaalin tilavuusvirtaa kuljetushihnoilla. Irtomateriaalin ominaisuuksista ja sääolosuhteista riippumatta Bulkscan® generoi lasin kulkuajasta ja hihnanopeudesta Multi-Echo-teknologian ansiosta luotettavan tilavuusvirtasignaalin. Kokonaismäärän arvioinnin ja massavirran laskennan ohella Bulkscan® tunnistaa irtomateriaalin painopisteen määrityksen integroidulla toiminnolla yksipuolisen kuormauksen ja ennalta ehkäisee näin hihnan kulumisen lisääntymistä. Kestävä teollisuuskotelo sopii erittäin hyvin myös äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin. Integroitu lämmitys mahdollistaa varman käytön laajalla ympäristölämpötila-alueella. Mittausjärjestelmien liittämiseksi Host-kommunikaatiojärjestelmään on I/O-signaalien lisäksi käytettävissä myös Ethernet TCP/IP.

Yhdellä silmäyksellä
 • Irtomateriaalin tilavuusvirran ja massavirran tehokas ja kosketukseton mittaus
 • Laserpulssit korkealla kulmaresoluutiolla takaavat hyvän mittaustarkkuuden
 • Erittäin hyvä luotettavuus Multi-Echo-Puls-mittauksen ansiosta
 • Integroitu toiminto irtomateriaalin painopisteen määrittämiseen
 • Kestävä rakenne ankariin ympäristöolosuhteisiin
 • Mittaus myös alhaisissa lämpötiloissa integroidun lämmityksen ansiosta
 • Kompakti kotelo kotelointiluokalla IP67

Edut

Maksimaalinen kuljetusteho ja minimaalinen huollon tarve - kosketukseton tilavuusvirtauksen mittaus Bulkscan®-anturilla

Tilavuusvirtojen mittaus teollisilla hihnoilla voi ympäristöolosuhteista riippuen olla erittäin haastavaa. Pöly, kosteus ja tärinä muodostavat ajan mittaan tukoksia mekaanisissa ratkaisuissa, kuten hihnavaaoilla. Seuraus: aikaa vievät huollot ja uudelleenkalibrointiprosessit. Bulkscan®-anturilla tietoja voidaan kerätä jatkuvasti valon kulkuaikaan perustuvan tekniikan avulla. Etäisyys irtomateriaalin pintaan mitataan kosketuksettomasti. Tilavuusvirtalaskelman lähtökohta on tyhjän hihnan viiteääriviiva. Irtomateriaalin profiili saadaan laskettua viitearvon ja mitta-arvon välisestä erosta. Kun lisäksi tiedetään hihan nopeus, tilavuusvirta voidaan mitata. Näin voidaan sen jälkeen laskea optimaalinen hihnan nopeus ja varmistaa hihnan taloudellinen kuormittaminen.
Suoraan mittaavat tunnelianturit

Ympäristön vaikutukset, kuten kosteus, vaikuttavat irtomateriaalin massaan. Pelkkä hihnavaa’an käyttö saattaa johtaa virheellisiin tilavuusolettamuksiin ja näin yli- tai alikuormitukseen tätä seuraavissa prosesseissa ja lopulta laitteiston seisokkeihin. Suora mittaus Bulkscan®-anturilla ehkäisee tämän.

Hihnan nopeuden tunnistus

Jotta eri nopeuksilla kulkevien hihnojen kohdalla voitaisiin laskea tarkat mittaustiedot, Bulkscan® voidaan yhdistää enkooderiin. Tämä ilmoittaa Bulkscan®-anturille ajankohtaisen hihnan nopeuden.

Bulkscan®-anturin kosketukseton mittausperiaate takaa antureiden pitkän käyttöiän ja jatkuvasti luotettavat mittaustiedot.

Suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin

Satoipa ulkona lunta tai vettä: myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa ja erittäin likaisissa ympäristöissä luotettavat tiedot ovat ehdottoman tärkeitä irtomateriaalia kuljetettaessa. Bulkscan® on suunniteltu juuri tällaisiin, äärimmäisiin tilanteisiin. Bulkscan® LMS511 -anturin 5-Echo-Puls-tekniikka suodattaa häiritsevät kaikuefektit, jotka johtuvat esim. pölystä, sumusta, lasista tai sateesta, ja siksi sen laskemat mittaustulokset ovat vakaita. IP67-kotelo suojaa antureita lisäksi luotettavasti pölyltä ja kosteudelta. Anturi sopii käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella, koska sen integroitu lämmityselementti pitää elektroniikan myös kylmässä ilmassa käyttölämpötilassa.

Sään vaikutusten kompensointi 5-Echo-tekniikan avulla

Bulkscan® LMS511 -anturin 5-Echo-tekniikka mahdollistaa huipputarkat ja luotettavat tilavuusvirtauksen mittaukset lähes kaikissa sääolosuhteissa.

Laadukkaat komponentit kestävässä kotelossa

Kestävän kotelon kotelointiluokka on IP67, ja sen ansiosta Bulkscan® on veden- ja pölynkestävä.

Bulkscan® toimii ulkotiloissa tilavuusvirtauksen mittauksessa erittäin luotettavasti ja sääolosuhteista riippumatta.

Prosessien optimointi Bulkscan®-lisätoiminnoilla

Bulkscan® pystyy laskemaan irtomateriaalin korkeuden hihnan keskellä tai irtomateriaalin korkeimman pisteen. Näin esim. suuret kivet voidaan tunnistaa ajoissa ennen kuin ne estävät koneiden toiminnan myöhemmissä valmisteluprosesseissa tai vaurioittavat konetta. Lisäksi anturi pystyy laskemaan irtomateriaalin painopisteen. Hihnan epäsymmetrinen täyttö tai massan epätasainen jakautuminen saattaa johtaa hihnan vinoon kulkuun ja tavallista suurempaan kulumiseen. Painopisteen valvonta on pohja hihnan täytön korjaamiselle, ja siksi se pidentää laitteiston käytettävyyttä. Bulkscan® LMS511 mahdollistaa myös hihnan vinon kulun ja materiaalihävikin tunnistuksen. Anturi tunnistaa ”Hihnan kulun valvonta” -toiminnolla täyttöpaikan ja -rajat ajoissa. Näin voidaan varmistaa laitteiston optimaalinen työkuorma.

Pinnankorkeuden mittaus

Korkeusprofiilin valvonnalla ja poikkeavuusvaroituksilla voidaan varmistaa turvallisuus myöhemmissä käsittelyvaiheissa.

Painopisteen lasku

Hihnat ja rullat kuluvat vähemmän, koska irtomateriaalin painopiste voidaan laskea ja näin välttää yksipuolinen täyttö.

Hihnan liikkeen valvonta

Jatkuvalla hihnan kulun valvonnalla voidaan tarkastaa, onko hihna liian kaukana ihanteellisesta kulkusijainnista, vähentää laitteiston kulumista ja ennaltaehkäistä materiaalihävikkiä.

Bulkscan®-anturin lisätoiminnot minimoivat suunnittelemattomat seisokkiajat ja vähentävät huoltoon kuluvaa aikaa, koska virheelliset kuormitukset voidaan tunnistaa välittömästi.

Lukuisat tiedonsiirtoliittymät monipuolisia käyttömahdollisuuksia varten

Bulkscan®-virtausanturissa on useampia tiedonsiirtoliittymiä, ja siksi se voidaan helposti integroida lähes mihin tahansa tuotantoympäristöön. Ethernetin lisäksi käytettävissä on RS-232/RS-422 sekä binääriset kytkevät lähdöt ja tulot. Huoltoja varten laitteeseen päästään käsiksi USB-liitännän kautta. Lisävarusteena saatavan I/O-moduulin BAM100 kautta digitaaliset mitta-arvot voidaan neljässä kanavassa muuntaa analogisiksi signaaleiksi. Siksi Bulkscan®-anturia voidaan käyttää myös ilman ulkoisia ohjauslaitteita integrointimahdollisuuksien ollessa aiempaa paremmat.

Bulkscan®-anturissa on monipuoliset lähtösignaalit, ja siksi erilaiset tiedonsiirtoliittymät suurempien laitteistokokonaisuuksien sisällä eivät aiheuta minkäänlaista ongelmaa.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  MittausperiaateLaserkulkuaikateknologia
  VäliaineBulkkimateriaalit
  Lähtösignaali

  Ethernet

  Digitaalitulot ja digitaalilähdöt

  USB-apuliitäntä

  RS-232/RS-422

  Maks. hihnanopeus30 m/s / ≤ 20 m/s
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset