Tavoitteena neljäs teollinen vallankumous

Teollisen internetin edeltäjät

Ensimmäinen teollinen vallankumous alkoi höyrykoneen keksimisellä 1700-luvun lopussa ja siirtymisellä manuaalisesta valmistuksesta koneelliseen tuotantoon. Toinen vallankumous seurasi noin 100 vuotta myöhemmin, kun kehitettiin sähkötoiminen liukuhihnatuotanto, jolla mahdollistettiin 1900-luvun ensimmäisestä kolmanneksesta lähtien kustannustehokas sarjatuotanto.

Antureiden käyttö teollisen internetin varhaisemmassa versiossa

Kolmannessa teollisessa vallankumouksessa SICK on jo mukana. Se alkoi 1970- ja 1980-luvuilla, kun elektroniset ohjausjärjestelmät, informaatiotekniikka, elektroniikka, robotit ja lisääntynyt anturien käyttö mahdollistivat tuotanto-, asennus- ja logistiikkaprosessien automatisointiasteen lisäämisen. SICKin valosähköiset anturit ovat tärkeä osa tätä muutosta ja käytössä maailmanlaajuisesti eri aloilla.

Älykkäät anturit teollisen internetin perustana

Neljäs teollinen vallankumous on muuttanut elämäämme jo pitkään koneiden digitalisoinnilla ja verkotuksella. Uudet teknologiat sulauttavat tuotannon ja logistiikan fyysisen ja virtuaalisen maailman niin sanotuiksi kyberfyysisiksi järjestelmiksi (CPS). Vuodesta 2011 lähtien tämä kehitys on koottu yhteen teollinen internet -käsitteen alle. Koneet voivat kommunikoida itsenäisesti keskenään ja optimoivat näin prosessitoiminnot. Teollinen internet -käsite tarkoittaa teollisen alan verkotusta, jonka terävimpään kärkeen SICK kuuluu, sillä tiedonsiirto edellyttää lukuisia informaatioita, joita SICKin anturit toimittavat.

Antureilla mahdollistetaan teollisen internetin edellyttämät läpinäkyvät prosessit, eli anturit muodostavat kaikkien niitä seuraavien sovellusten perustan. Lyhyesti sanottuna: ilman antureita ei olisi teollista internettiäkään.

Toisin kuin klassiset, ei-verkotetut anturit, teollisen internetin anturit toimittavat muitakin kuin vain mittatietoja. Integroitu hajautettu laskentakapasiteetti ja joustava ohjelmoitavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka tekevät tuotannosta joustavamman, dynaamisemman ja tehokkaamman. 

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin