HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

HIPERFACE DSL®:n yhteydessä teknologiajohtaja SICK esittelee täysin digitaalisen Motof Feedback -protokollan, joka tulee toimeen mahdollisimman vähäisillä taajuusmuuttajan ja Motor Feedback -järjestelmän välisillä yhdyskaapeleilla.

Lisätietoja

Smart Motor Sensors

Smart Motor Sensor -anturit tarjoavat suorat ja luotettavat tiedot

SICKin Smart Motor Sensor -anturit tuovat käyttöön tietoa suoraan tuotannosta. Koneiden ja servomoottoreiden tilaa koskevien tietojen avulla toimintahäiriöt voidaan tunnistaa aikaisemmin, korjata nopeammin tai jopa välttää kokonaan. SICK tarjoaa jälleen käyttöön kaiken tietotaitonsa, jotta asiakkaat saavat mahdollisuuden tähän kokonaiskuvaan ja siten ennakaltaehkäisevään huoltoon.

Lisätietoja

Käytöt ja liikkeenohjaus

Liikkeiden varma valvonta ja ohjaus älykkäiden antureiden avulla

Lisätietoja

Safe Motion

Turvalliset liikkeet ovat koneen maksimaalisen käytettävyyden perusta

Lisätietoja
HIPERFACE DSL®
Smart Motor Sensors
Käytöt ja liikkeenohjaus
Safe Motion

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Suodata:

18 tulosta

1 - 8 tulosta 18

Voidaan käyttää kaikkialla, missä muiden ratkaisujen ominaisuudet eivät enää riitä.
 • Nopeuden ja paikan kosketon ja laakeriton mittaus
 • Resoluutiot jopa 12.672 mittausvaihetta kierrosta kohti
 • Tarkkuudet jopa ± 0,05°
 • Holkkiakselin halkaisijalle 30 mm – 500 mm
 • Kestävä ankarissa ympäristöolosuhteissa
 • HIPERFACE®-liitäntä ja laajennettu tyyppikilpi
 • Sisä- ja ulkokäyntimoottoreille
Vertaa nyt
Valitse
Huippunopea mittaus lineaarisia suorakoneistoja varten
 • Absoluuttinen mittausjärjestelmä lineaarisia suorakoneistoja varten
 • Mittauspituudet: jopa 16.384 mm
 • Suuret liikenopeudet: jopa 10 m/s
 • Tila-LED
 • Kosketukseton mittausjärjestelmä; lukuetäisyys magneettihihnaan: jopa 0,8 mm
 • Elektroninen tyyppikilpi
 • ETL70 yksikaapelitekniikalla HIPERFACE DSL® -liitännän ansiosta
 • STL70 ja HIPERFACE®-liitäntä
Vertaa nyt
Valitse
Motor Feedback -järjestelmien päivitys digitaaliseen maailmaan
 • Liitäntä HIPERFACE DSL® -lähdössä
 • Jännitelähde: 7 V DC ... 12 V DC
 • Käyttölämpötila-alue: −30 °C ... +115 °C
 • Kotelointiluokka: IP00
 • Tuloliitin: urosliitin, 8-napainen
 • Lähtöliitin: urosliitin, 4-napainen
 • Lisätulo ulkoiselle lämpötilaliittimelle

Vertaa nyt
Valitse
Servomoottoreiden huippusuorituskykyyn Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE DSL® -liitännällä
 • Optinen Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE DSL® -liitännällä
 • Monikierrosjärjestelmän kohdalla enintään 24 bitin resoluutio kierrosta kohden ja 4.096 kierrosta
 • Sertifioitu SIL2:n ja PL d:n mukaan
 • Tilavalvonta ja käyttöaikahistoria; lämpötila, nopeus ja kierrokset tallennetaan koko laitteen käyttöiän ajan
Vertaa nyt
Valitse
Anturikeskitin älykkäille servomoottoreille, jotka ilmoittavat, kun huolto on tarpeen
 • Anturikeskitin, jossa enintään 2 tuloa ulkoisille antureille
 • Anturitiedot integroidaan HIPERFACE DSL®:n kautta Moton-Control-järjestelmään
 • Servomoottorin tärinän, lämpötilan, nopeuden, paikan ja käyttökestohistogrammin mittaus ja tunnistus (yhdessä EDS/EDM35:n kanssa)
Vertaa nyt
Valitse
Käyttötekniikan tähti Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE DSL® -liitännällä
 • Kapasitiivinen Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE DSL® -liitännällä
 • Monikierrosjärjestelmän kohdalla enintään 17 bitin resoluutio kierrosta kohden ja 4.096 kierrosta
 • Sertifioitu SIL2:n ja PL d:n mukaan
 • Tilavalvonta ja käyttöaikahistoria; lämpötila, nopeus ja syöttöjännite tallennetaan koko käyttöiän ajan
Vertaa nyt
Valitse
Motor Feedback -ratkaisu holkkiakselimoottoreille ja suorakäytöille
 • Yksikierros- ja monikierrosvaihtoehto 25 mm:n ja 50 mm:n holkkiakselilla
 • 32 ja 64 sini-kosini-jaksoa kierrosta kohden, 4.096 kierrosta monikierros-vaihtoehdolla
 • HIPERFACE®-liitäntä laajennetulla tyyppikilvellä
 • Maksimipyörimisnopeus: 6.000 min-1 ja 8.500 min-1
 • Helppo asennus ilman erityisiä asennustyökaluja
 • Korkea iskun- ja tärinänkestävyys
Vertaa nyt
Valitse
Iskuja ja tärinöitä kestävä erinomainen asennettavaksi sähkömoottoreihin
 • Inkrementaali- ja kommutointisignaalien lähtöajuri EIA 422 mukaan
 • Resoluutio enintään 2048 pulssia kierrosta kohden
 • Kommutointisignaalit jopa 32 napaparille
 • Pulssiluvun, napaparilukujen ja nollapulssileveyden yksilöllinen ohjelmointi
 • Erittäin hyvä iskujen ja tärinöiden kestävyys
 • Järjestelmäkohtainen epäkeskisyysvirheiden tasaus kokonaisskannauksella
 • Mahdollistaa korkeat kulmanopeudet
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 18

Edut

Älykkään teknologian edelläkävijä

SICKin Motor Feedback -järjestelmät perustuvat erityisen suorituskykyisiin tekniikoihin, jotka helpottavat integrointia ja käyttöä. HIPERFACE DSL® -ominaisuus mahdollistaa digitaalisen Motor Feedback -protokollan käytön, jolloin koko tiedonsiirto ja jännitteensyöttö tapahtuvat yhden ainoan 2-johtimisen johdon kautta. Tämä laskee liitäntäkustannuksia ja vähentää kaapeleiden asennukseen kuluvaa aikaa sekä energiankulutusta mahdollistaen näin vaivattoman integroinnin myös ahtaisiin paikkoihin. Safe Motion -konseptiin sisällytetyssä Motor Feedback -järjestelmässä on uusia toimintoja, joilla voidaan varmistaa koneiston turvallisuus. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi turvallisesti rajoitettu nopeus (SLS) ja turvallinen absoluuttinen paikka. Älykkäillä diagnostiikkatoiminnoilla, mukaan lukien erittäin helppo konfigurointi, voidaan taata entistäkin parempi luotettavuus käytön aikana. Tilan valvontaominaisuus analysoi reaaliajassa olennaisia anturitietoja, joten ongelmat voidaan tunnistaa ajoissa ja häiriöt pystytään ehkäisemään.

sHub®

Anturikeskittimen ja tarkan tilan valvonnan avulla ennaltaehkäisevä huolto voidaan toteuttaa myös servomoottoreille. Toinen hyvä puoli: tärinän tunnistus ja lämpötilan valvonta reaaliajassa kasvattavat koneen käytettävyysaikaa.

PGT-13-S

PGT-13-S-ohjelmointityökalu on kehitetty erityisesti tietojen integrointia ja visualisointia varten sellaisten anturien kohdalla, joissa on HIPERFACE DSL® -liitäntä. Se helpottaa yhteensopivien antureiden käyttöä, konfigurointia, testausta ja implementointia.

Histogrammi

Histogrammien avulla säilytetään yleiskatsaus: SICKin Motor Feedback -järjestelmät keräävät parametreja, kuten lämpötila, nopeus ja paikka, ja muodostavat näistä niin sanottuja käyttöaikahistogrammeja, jotka on helposti tulkittavissa ja analysoitavissa.

Askeleen älykkäämpi: Motor Feedback -järjestelmissä on älykkäitä ominaisuuksia, jotka tekevät käyttöönotosta ja käytöstä helppoa ja varmistavat näin, että tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja turvallisesti.

Turvallisiin prosesseihin lukuisissa käyttökohteissa

Sähköisten koneistoratkaisujen on dynaamisissa käyttökohteissa toimittavat täsmällisesti pitkän kestoajan. Tällaisessa käytössä olennaista on luotettava liikkeiden tunnistus, valvonta ja ohjaus. Ratkaisu: huipputarkat Motor Feedback -järjestelmät. Mitä helpommin ratkaisut voidaan ottaa käyttöön ja mitä kätevämmin ennaltaehkäisevä huolto ja valvonta voidaan toteuttaa, sitä kustannustehokkaampi on kokonaisratkaisu. Pakkauskoneet, robotiikkasovellukset tai tuotantoprosessien automatisointi – SICKin kattavasta ratkaisuvalikoimasta löytyvät juuri oikeat Motor Feedback -järjestelmät mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. Käyttöpaikasta ja vaatimusprofiilista riippuen näitä voidaan käyttää analogisten HIPERFACE®- liitäntöjen tai digitaalisten HIPERFACE DSL® -liitäntöjen kanssa.

Ennalta ehkäisevä moottorin valvonta VFFS-koneessa

Pystysuorien muotoilu-, täyttö- ja sinetöintikoneiden (VFFS) kohdalla kalvon paikoitus täyttöä varten voidaan suorittaa tehokkaasti sHub®- ja Motor Feedback -järjestelmän EDS/EDM35 avulla. Paikan ja nopeustietojen keräämisen lisäksi mitataan lämpötila ja tärinä, joiden perusteella voidaan päätellä laitteiston tila ja mahdollistaa ennaltaehkäisevä huolto. Tulos: vähemmän seisokkeja tuotannossa.

> Lisätietoja

Sijaintipalauteratkaisut robotiikkaan

Robottien on suoritettava millimetrin tarkkoja liikkeitä tarjotinten täyttämiseksi tai työkappaleiden käsittelemiseksi. Huipputarkat Motor Feedback -järjestelmät antavat anturitietoihin perustuvan pohjan tälle tarkalle työlle. Koneistojen tilaan liittyvillä lisätiedoilla voidaan estää häiriöt ja varmistaa tehokas työnkulku.

> Lisätietoja

Liikkeenvalvontaratkaisut vihivaunuihin

Motor Feedback -järjestelmät säätävät vihivaunujen (AGV) nopeutta ja suuntaa. Ratkaisut, kuten SKS/SKM36 tai SRS/SRM50, huolehtivat signaalien turvallisesta siirtämisestä moottorista servosäätimeen. Flexi Softin kaltaiset turvaohjaimet hyödyntävät tietoja ajoneuvon liikkeiden valvonnassa.

> Lisätietoja

Robotiikkakäyttökohteista tuotantoprosessien automatisointiin – SICKin Motor Feedback -järjestelmät mahdollistavat häiriöttömän ja kustannustehokkaan käytön monissa käyttökohteissa.

Standardimme: yksilöllisesti mukautetut ratkaisut

Motor Feedback -järjestelmät toimivat vain niin hyvin kuin käyttöympäristö sallii. Mitä paremmin ne on mukautettu kuhunkin käyttöalueeseen, sitä paremmin ne toimivat. SICK ei näe itseään pelkästään tuottajana vaan tarjoaa yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja kunkin asiakkaan Motor Feedback -järjestelmälle asettamiin vaatimuksiin. Standardiversiot voidaan konfiguroida monipuolisesti mitä erilaisimpiin tehtäviin ja erilaisimmille käyttöalueille. Jos nämä vaihtoehdot eivät täydellisesti täytä kaikkia asiakkaan toiveita, hän voi yhdessä SICKin asiantuntijoiden kanssa kehitellä täysin omanlaisensa ratkaisun, joka sopii täydellisesti paikan päällä suoritettaviin tehtäviin. SICK takaa aina viimeistellyn tuotelaadun, helpon käsittelyn, täydellisen läpinäkyvyyden ja hyvän asiakaspalvelun.

Tarvitsetko räätälöityä Motor Feedback -järjestelmää? Ota meihin heti yhteyttä!

> Lisätietoja

Lataukset