Liikkuvat alustat

Mobile Plattformen
Mobile Plattformen

Teollinen internet parantaa myös liikkuvuutta. Yksilöllisesti mukautettujen anturi- ja navigointijärjestelmien avulla automatisoidut kuljetusjärjestelmät voivat poistaa tehtaan intralogistiikan esteitä ja tehdä toiminnasta huomattavasti joustavampaa.

Vihivaunuja (AGV) ja automaattisia kuljetuskärryjä (AGC) käytetään kaikissa teollisuusympäristöissä

Vihivaunuja (AGV) ja automatisoituja kuljetusjärjestelmiä (AGVS) käytetään tänä päivänä lähes kaikissa teollisuusympäristöissä. Olipa kysymys tuotannon materiaalihuollosta, kuljetusalustasta liukuhihnatuotannossa tai varastologistiikan olennaisesta osasta – automatisoitujen kuljetusjärjestelmien tekniset mahdollisuudet ja käyttömahdollisuudet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Niiden merkitys joustavina ja taloudellisina tulevaisuuden ratkaisuina on huomattava. Yksilölliset vaatimukset vaihtelevat voimakkaasti, joten anturiratkaisujen pitää olla skaalattavissa ja modulaarisesti mukautettavissa. Näin kuljetustehtävistä tulee turvallisempia, nopeampia ja läpinäkyvämpiä. Myös vaarat ja virheiden lähteet voidaan poistaa järjestelmällisesti ja lukuisia prosessivaiheita nopeutetaan.

SICKin tuotevalikoima kattaa kaiken pienten vihivaunujen anturiratkaisuista niin kutsuttuihin automaattisiin kuljetuskärryihin (AGC) ja erikoisvihivaunuihin asennettaviin laitteisiin.

Törmäyksetöntä yhteistoimintaa

Edullisten automaattisten siirtovaunujen tulee kulkea paikoin kapeita tuotantotilojen käytäviä pitkin aiheuttamatta vaaraa ihmisille, koneille tai kuljetettaville tavaroille. SICKin anturi- ja järjestelmäratkaisut auttavat suojaamaan ihmisiä ja esineitä törmäyksiltä. Samalla ne keräävät kaikki tarvittavat tiedot pienten ajoneuvojen luotettavaa ja joustavaa navigointia varten. Suojakenttiä vaihtamalla automaattiset siirtovaunut voivat liikkua nopeasti myös kaarteissa. SICKin turvaratkaisujen varma nopeuden ja ajosuunnan määritys vähentää lisäksi osien määrää ja pienentää siten myös automaattisten siirtovaunujen asennuksissa vaadittavaa tilaa.

Tuotevalikoima

Kamerapohjaiset koodinlukijat
2D-koodipohjainen rasteripaikannus ja rataohjaus kompaktilla, vihivaunuihin tarkoitetulla kameralla
GLS6
Kontrastianturit
Anturi optiseen raideohjaukseen
OLS
Magneettiset anturit
Anturi magneettiseen raideohjaukseen
MLS

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin