Kontakti
Palaute

Toiminnallinen turvallisuus ihmisen ja robotin välisessä yhteistoiminnassa

Korkea automaatioaste vastaan joustavat valmistustoiminnot: kun ihmisen ja koneen pitää toimia tiiviisti ja kuitenkin turvallisesti yhdessä, modernien valmistusjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus mahdollistaa tuotannon paremman joustavuuden. Ihmisen ja robotin yhteistoiminnan (HRC = Human Robot Collaboration) aihepiirissä kuvataan, miten tämä voidaan muodostaa.

Ihmisen ja robotin yhteistoimintatavasta riippuen saadaan erilaisia automaatiomuotoja. Matkalla täydelliseen yhteistoimintaan – ihminen ja robotti jakavat saman työskentelytilan ja myös työskentelevät samanaikaisesti – pitää myös mahdollistaa rinnakkaisten järjestelmien ja yhteistoiminnan ratkaisut. Näiden ratkaisemiseksi ei tarvita ainoastaan kattava tietämys robottisovelluksista, vaan myös ammattiosaamista riskien arvioinnista ja vastaavista turvaratkaisuista.:

 • human-robot-collaboration
  Yhteistoiminnan sovellusesimerkki
  Taipuisien osien kiinnitys, esim. sähkömoottorien asennuksessa. Liikkuvalla työasemalla oleva turvallisesti valvottu robotti tarttuu hihnalla olevaan kappaleeseen ja luovuttaa sen ergonomisesti työntekijälle.
  • Riskin arviointi: robotin liikkeet voivat aiheuttaa isku-, leikkautumis- ja puristumisvaaroja
  • Mahdollinen valvonta: vaara-alueen vaakasuuntainen valvonta microScan3 Core turvalaserskannerilla. Työskentelytilan rajoitus, robotin voiman ja vääntömomentin rajoitus sekä nopeuden valvonta suojakentän häirinnän yhteydessä. Tämän lisäksi robottityökalut koteloidaan vaarojen vähentämiseksi.
  • Enemmän tuottavuutta: robottiasema on liikkuva ja tarvittaessa sitä voidaan käyttää sille tarkoitetuilla asemilla. Robotti tarttuu hihnalta oikeisiin kappaleisiin ja suorittaa itsenäisesti muita työvaiheita työpöydällä.
 • human-robot-cooperation
  Yhteistyön sovellusesimerkki
  Työntekijä asettaa työpöydälle esivalmistellut kappaleet asennusrobottia varten. Robotti ottaa kyseisen kappaleen ja siirtää sen prosessin seuraavaan vaiheeseen.
  • Riskin arviointi: robotti ja työntekijä jakavat ajoittain saman työalueen. Työntekijän asettaessa kappaleita, voi nopeasti toimivasta robotista aiheutua vaaraa.
  • Mahdollinen valvonta: S3000 turvalaserskanneri neljällä samanaikaisella yhdessä Flexi Soft turvaohjaimen kanssa (Sim-4-Safety). Suojakenttien 1, 2 tai 3 häirintä laukaisee robotin nopeuden alentamisen, suojakentän 4 häirintä aktivoi turvapysäytyksen.
  • Enemmän tuottavuutta: täydellisen pysähtymisen sijasta robotti voi jatkaa toimintaansa työntekijän lähestyessä. Vasta työpöydän välittömässä läheisyydessä (suojakenttä 4) robotin liike pysäytetään turvallisesti. Suojakentän 4 vapautuksen jälkeen robotin toiminta jatkuu välittömästi.
 • human-robot-coexistence
  Rinnakkaisten järjestelmien sovellusesimerkki
  Panostusasema kääntöpöydän kanssa hitsausrobottisolulla, esim. autoteollisuudessa.
  • Riskin arviointi: vaara aiheutuu kääntöpöydästä, koska robotti toimii aidatulla alueella.
  • Mahdollinen valvonta: yksi pystysuuntaan asennettu turvavaloverho, kuten deTec4 Prime ensiövalvontana, pysäyttää kääntöpöydän vaarallisen liikkeen. Sarjaankytketty, vaakasuuntaan asennettu valoverho valvoo, onko turva-alueella kohde (läsnäolon valvonta).
  • Enemmän tuottavuutta: vaakasuuntaisen suojakentän vapautumisen jälkeen kääntöpöytä voi käynnistyä automaattisesti uudelleen.
Robotiikan anturiratkaisut
Robotics image
Robotiikan anturiratkaisut
Robotics image

Tasavertaista yhteistyötä

Onpa sitten kyseessä Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling tai Position Feedback - SICKin anturit auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa.
Lisätietoja

Ylös