Kontakti
Palaute

Aukoton turvallisuus automatisoiduissa valmistusprosesseissa

Automaattista materiaalikuljetusta vaara-alueelle ja vaara-alueelta voidaan valvoa erilaisilla ratkaisuilla, jotta henkilöiden vaarantuminen vältetään ja tuottavuus varmistetaan:

Ratkaisuvaihtoehto 1: passivointi turvavaloverholla, turvavalopuomilla tai turvalaserskannerilla

 
Koneen valvonta passivointijärjestelmällä, koostuen suojalaitteesta yhdessä passivointiantureiden kanssa 
(esim. peilivalokennot). Passivointiantureiden sijoittamisella kuljetettava materiaali tunnistetaan ja suojalaitetta rajoitetaan ajallisesti ja ohitetaan prosessista riippuen. Henkilöt havaitaan varmasti. Turva-antureiksi sopivat turvavaloverhot, monisäteiset turvavalopuomit tai turvalaserskannerit.
>

Ratkaisuvaihtoehto 2:  mallin tunnistus turvavaloverholla

 

Vaakasuuntaisesti sijoitettu turvavaloverho varmistaa syöttö- ja poistokohdat ilman passivointiantureita. Itseoppivalla mallin tunnistuksella turvavaloverho voi erottaa varmasti ihmisten ja materiaalin välillä. Ilman ylimääräisiä toisioantureita, se erottaa hahmon (esim. henkilön jalat) turvallisesti ja luotettavasti. Valoverhon toimintaan ei vaikuta pienistä kohteista, kuten esim. suojakenttään ulottuvat sähköjohdot tai kalvojäänteet, aiheutuvat häiriöt. Tämä ratkaisu tarjoaa näin parhaan turvallisuuden yhdistettynä erittäin hyvän käytettävyyden kanssa.
>

 

Teollisuudet/sovellukset

  • Kaikki sovellukset, joissa on automaattista materiaalivirtaa ja henkilöt voivat vaarantua koneen liikkeiden johdosta
  • Autoteollisuus
  • Puuteollisuus
  • Kulutustavarateollisuus
  • Varasto- ja kuljetintekniikka
 
Asiakashyödyt
  • Tuottavuuden parannus, koska maksimaalinen materiaalivirta säilyy varman henkilö-materiaali erotuksen ansiosta
  • Prosessin mukautuksen hyvä joustavuus turvalaitteen lisätoiminnallisuuksien ansiosta 
  • Parempi joustavuus geometristen kohdemuotojen tunnistuksella valoverhoratkaisun yhteydessä 
  • Alhaisemmat kokonaiskustannukset valoverhoratkaisun yhteydessä huoltokustannusten alenemisen, ylimääräisten anturien säästämisen ja vähäisemmän johdotuksen ansiosta
  • Standardisointi, koska valoverhoratkaisuun tarvitaan vain kaksi materiaalinumeroa 
Ylös