Kontakti
Palaute

Missiomme

Independence Innovation Leadership
Independence Innovation Leadership

Sensor Intelligence, Independence, Innovation ja Leadership ovat identiteettimme keskeiset asiat, jotka yhdistävät historiamme ja tulevaisuutemme. Samoin siinä määritellyistä vahvuuksista, toiveista, vaatimuksista ja odotuksista rakentuu kaikille yhteinen missiomme, joka on rakennettu tukemaan ja vahvistamaan hyväksi koettua yrityskulttuuriamme. Missiomme on myös yhteinen näkemyksemme tulevaisuudesta ja se innostaa sekä ohjaa työtämme arjessa.

Independence

Yksittäinen ihminen tai yritys voi toimia itsenäisesti vain jos itsenäinen ajattelu on sallittua. Vain itsenäisillä on vapaus toimia oikeaksi katsomallaan tavalla rehellisesti ja eettisesti ja kehittää toimintaa avoimesti oikeaan suuntaan. Toki vapaus tarkoittaa myös yrityskulttuurin mukaista toimintaa selvin pelisäännöin ja pitäen mielessä yhteisen tavoitteen.

Innovation
Innovaatiot ovat huomattavia parannuksia, jotka tuovat aina hyötyjä mukanaan. Innovoinnilla emme tarkoita vain uusien tuotteiden kehittämistä, uusia tuotantomenetelmiä ja organisaation rakenteiden kehittämistä tai muuttamista, vaan myös niiden aitoa toteuttamista . Toki tavoitteenamme on aina myös uusien tuotteiden kaupallinen menestys, jotta voimme rahoittaa tulevaisuuden innovaatiota asiakkaidemme eduksi.
Leadership
Johtajuus tarkoittaa esimerkkinä olemista ja esimerkin kautta johtamista. Tämä koskee sekä johtavassa asemassa olevia ihmisiä , jotka kykenevät innostamaan ja motivoimaan tiimejä - sekä myös yrityksiä, jotka luovat suuntaa ja standardeja maailmanmarkkinoille. SICKille Leadership ei tarkoita siis vain teknologia- ja markkinajohtajuutta, vaan myös johtamiskulttuuria ja toimintatapojen ja prosessien optimaalista hallintaa.
Ylös