Kontakti
Palaute

Eettiset toimintaohjeet

Kuten SICKin missio määrittelee, konsernin toiminta perustuu Independence - Innovation – Leadership suuntaviivojen sisältämiin arvoihin. Se näkyy muun muassa yrityksen pyrkimyksessä säilyttää sen oikeudellinen ja taloudellinen riippumattomuus, sen pitkäjänteisessä ajattelussa ja toiminnassa sekä yhteiskunnallisen vastuun huomioonottamisessa. SICKin menestys perustuu asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden ja suuren yleisön luottamukseen – näin haluamme sen olevan tulevaisuudessakin. 

Code of conduct
Code of conduct

Yrityksen sisäisten ohjeiden (Compliance) ja lakien noudattaminen on tärkeää yleisen uottamuksen säilymisen, yrityksen vakauden ja sen tulevan kasvun kannalta. Kaikkien työntekijöiden velvollisuutena on pitkäjänteinen toiminta, joka perustuu sekä maan lakeihin että eettisiin periaatteisiin. SICKin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) sisältävät yritys- ja henkilökohtaisen käyttäytymisen periaatteet. Ne sitovat maailmanlaajuisesti kaikkia työntekijöitä.

Ylös