2D-LiDAR-anturit
LMS4000

Lasermittausta ilman kompromisseja – tarkasti, nopeasti ja luotettavasti

Hyötysi

 • Nopeasti liikkuvien, pienten ja suurten kohteiden tarkka mittaus riippumatta kohteiden muodosta, väristä tai pintaominaisuuksista
 • Yksityiskohtainen kohteen tunnistus kun lukualue on korkea ja dynamiikka-alue on laaja ilman ulkoista valaistusta tai lisälinjalasereita
 • Tarpeen mukaan laajennettavissa oleva mittausalue saadaan aikaan asentamalla useita laitteita vierekkäin ilman keskenäishäirintää
 • Nopea asennus, hyvä käytettävyys, helppo huoltaa

Yleiskatsaus

Lasermittausta ilman kompromisseja – tarkasti, nopeasti ja luotettavasti

2D-LiDAR-anturi LMS4000 sopii erityisen hyvin käytettäväksi laitoksen sisäisessä logistiikassa, materiaalin käsittelyssä ja kaikilla alueilla, joilla tuotteet on analysoitava ja niitä on pystyttävä siirtämään nopeasti ja erittäin tarkasti. SICKin LMS4000 on ihanteellinen ratkaisu, kun kohteiden sijainti, muoto, koko tai pintaominaisuudet halutaan laskea analysointia ja jälkikäsittelyä varten. Riippumatta kohteen sijainnista kuljetuslaatikoissa, kartongeissa tai kuormalavoilla, ja riippumatta siitä, ovatko kohteet erillisiä tai toisiaan koskettavia, anturi suorittaa tarkan mittauksen tunnistustiheyden ja dynamiikka-alueen ollessa suuria. Tuloksena ovat suuri tuotantokapasiteetti, kattava prosessiturvallisuus ja vähäinen huoltoon kuluva aika.

Yhdellä silmäyksellä
 • Tarkka mittaus myös erittäin tummien tai kiiltävien kohteiden kohdalla
 • Tarkka kulmaresoluutio hyvää mittapistetiheyttä varten
 • Huippunopea mittaus, 600 Hz, ja nopea tiedonsiirto gigabit-Ethernetillä
 • Laitteiden synkronointi ilman keskenäishäirintää
 • Teollisuuskelpoiset M12-liitännät

Edut

Yleisanturi eri käyttökohteisiin

2D-LiDAR-anturi LMS4000 antaa yksittäisenä komponenttina automatisoidussa valmistuksessa tarkkoja tietoja mitä erilaisimpien kohteiden paikasta ja koosta. Anturi siirtää nämä tiedot tavallisesti yhdessä enkooderin kanssa ulkoiseen evaluointiyksikköön. Anturia voidaan käyttää hyvin erilaisilla alueilla, kuten esim. kohteiden tilavuuden ja asennon määrittämisessä, Pick & Place -tehtävissä sekä lavauksessa ja lavojen purkamisessa, tyhjän säiliön tunnistuksessa, aurinkokennojen, moottorilohkojen, lentokoneen osien, junien tai tunnelien seinien laadun valvonnassa ja monessa muussa tehtävässä.
Lavaus ja lavoilta purku LMS4000:n mittaustarkkuus in erittäin hyvä ja dynaaminen alue suuri, joten monimutkaiset lavaus- ja lavaltapurkamistehtävät eivät ole ongelma. Se tunnistaa hyvin pienet siirtymät osien välillä turvallisesti myös silloin, kun siirrytään erittäin vaaleista erittäin tummiin kohteisiin tai kun valaistusolosuhteet vaihtelevat voimakkaasti.
Tyhjän säiliön tunnistus Tyhjän säiliön tunnistuksessa pystytään tunnistamaan jopa arpakuution kokoiset tai erittäin litteät kohteet. LiDAR-tekniikka estää suuremmat varjostusefektit laatikoiden reunassa ja tarjoaa lisäksi täyden joustavuuden säiliöiden suuntauksessa ja vaihtelevien kokojen aiheuttamissa haasteissa.
Tilavuudenmittausjärjestelmät logistiikassa Luotettavat kohdetiedot muodostavat perustan rahtikulujen tarkalle laskennalle. Sertifioitu VMS5x00 MID -seurantajärjestelmä antaa tietoja jopa 5 mm x 5 mm x 2 mm:n mittaustarkkuudella kaikissa mitoissa. LMS4000 mahdollistaa korkean materiaalituoton logistiikka- ja jakelukeskuksissa jopa 4 m/s:n hihnan nopeuksilla.
Ajoneuvojen mittaus ulkotiloissa LMS4000 mittaa myös erittäin suuret kohteet, kuten junat, lentokoneen osat, tunnelit tai rahtikontit tarkasti niin, että vauriot, epämuodostumat ja muut materiaalivirheet voidaan tunnistaa. Tällöin on mahdollista synkronoida useampia laitteita keskenään ja/tai käyttää laiteversioita, joiden työskentelyalue on tavallista suurempi.
Kohteiden mittaus puuteollisuudessa LMS4000:n mittaustiedoista voidaan laatia kohteiden huippuresoluutioiset 3D-pistepilvet. Näin esimerkiksi puu- ja myös elintarviketeollisuudessa voidaan laskea optimaaliset tarttumis- ja leikkauspisteet myöhempää käsittelyä varten.
Laadunvalvonta sisätiloissa LMS4000 sopii erinomaisesti moottorilohkojen, koteloiden ja muiden metallisten ja ei-metallisten kohteiden laadunvalvontaan. Vertaamalla ääriviivoja viitekohteeseen voidaan turvallisesti tarkastaa, ovatko kaikki osat oikein kiinnitettyjä ja reiät oikeissa paikoissa ja ettei mitään vaurioita ole havaittavissa.

LMS4000 on erittäin tarkka, nopea ja kattava, ja siksi se on sopiva yleisanturi tilavuuden mittauksiin, laadunvalvontaan ja lavaustehtäviin. LiDAR-anturi tunnistaa kaikenlaiset kohteet, suuret ja pienet, vaaleat ja tummat.

Kohteen mittaus nopeasti ja tarkasti

LMS4000 mittaa kohteet nopeasti ja tarkasti riippumatta niiden muodosta, väristä tai pintaominaisuuksista. 70°:een avautumiskulma muodostaa leveän skannausalueen, jonka jatkuva laser tunnistaa pyörivän kuusikulmapeilin avulla 600 Hz:n taajuudella. Jokainen skannaus saa näin aikaan 841 yksittäistä mittauspistettä. Punavalolaserin käyttö näkyvällä spektrillä helpottaa tarkkaa suuntausta.

 • Laaja työskentelyalue

1 metrin korkuiset kohteet mitataan LMS4000-anturilla jatkuvasti 2,6 metrin leveydeltä. 2 metrin korkuisten kohteiden kohdalla mittakentän leveys voi olla enintään 1,4 metriä. Laiteversiot, joiden tunnistusetäisyys on suurempi, mahdollistavat jopa halkaisijaltaan 3 m x 3 m tai 4 m x 2 m kokoisten kohteiden mittauksen.

 • Tiedonsiirron kohdistettu ohjaus ja vähentäminen

Lasertunnistin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä valokennon tai ohjelmistokomennon avulla. Näin tietoja annetaan vain silloin, kun kohde todella mitataan. Sisäiset suodattimet mahdollistavat tietojen kohdistetun vähentämisen tietyssä sovelluksessa ja vähentävät näin koko järjestelmän kuormitusta.

 • Tarkka ja kestävä mittausmenetelmä

Continuous-Wave-menetelmä pohjautuu vaihekorrelaatioperiaatteeseen. Kohde heijastaa jatkuvasti lähetetyn lasersäteen lasertunnistimen vastaanottimeen. Näin saadusta vaihekäyntiaikaerosta lähetin- ja vastaanotinsäteen välillä etäisyys voidaan laskea tarkasti. Samalla mittausmenetelmä kestää ulkoisia vaikutuksia, jotka johtuvat esim. ulkoisesta valonlähteestä tai lämpötilavaihteluista.

 • Neljä tietokanavaa

Etäisyystietojen lisäksi anturi pystyy tarvittaessa laskemaan heijastusasete-, kulmakorjaus- ja laatuarvot. Näin jo pienetkin erot kohteiden värissä ja tekstuurissa voidaan havaita, anturiin vaikuttavat kiihdytykset kompensoida ja kriittiset mittauspisteet tunnistaa. Tuotettavien tietojen muotoa voidaan näin yksilöllisesti laajentaa tai pienentää jokaisella kanavalla.

 • Mitta-alueen laajentaminen

Useamman lasertunnistimen käyttö estää varjostusefektit ja mahdollistaa suuremmat mittauskentät. Pyörivän peilin moottorit voidaan järjestelmän kautta synkronoida keskenään niin, että laitteiden keskenäishäirintä voidaan estää.

Tarkka ja kestävä mittausmenetelmä, jossa on suuri lukualueen syvyys ja mittakenttäleveys. Tietokanavia voidaan yhdistellä kuinka tahansa, ja tiedonsiirto voidaan aktivoida laserohjauslaitteella tarpeen mukaan.

Digitaaliset suodattimet parempaa tehoa varten

Digitaaliset suodattimet mitattujen arvojen esikäsittelyyn ja optimointiin kasvattavat entisestään LMS4000:n suorituskykyä. Näin lasertunnistin voidaan räätälöidä suoraan kutakin käyttökohdetta varten. Häiriöt voidaan luotettavasti estää ja tietomäärät optimoida lisäprosessia varten.
Tunnistusalueen suodatin Kerää tietoja vain määritetyn kulma-alueen sisäpuolella
Reunasuodatin Estää virheelliset tai äärimmäiset etäisyysarvot reunoissa
Suorakaidesuodatin Sallii kelpaavat tiedot ainoastaan määritetyn, neliskulmaisen alueen sisäpuolella
Mediasuodatin Tasoittaa mittauspisteet viereisten pisteiden avulla ja korjaa poikkeavat mittaustiedot
Kiillon kompensointi Tuo jälleen näkyviin vaaleat kohdealueet, jotka muutoin liian suuren vastaanottosignaalin vuoksi tunnistettaisiin kelpaamattomiksi
Keskiarvosuodatin Aiemmin määritetystä skannausten lukumäärästä lasketaan aritmeettisesti mittauspiste, ja tietomäärä vähenee keskimääräsyvyyden kertoimen verran

Suodatusmahdollisuudet ovat hyvät, joten tiedot voidaan esikäsitellä kohdistetusti. Tämä vähentää myöhemmissä prosessivaiheissa kuluvaa aikaa ja vaivaa.

Sovellukset

Lataukset