Läpinäkyvät tuotanto- ja logistiikkaprosessit

Transparente Produktions- und Logistikprozesse
Transparente Produktions- und Logistikprozesse

Kun tuotanto on johdonmukaisesti läpinäkyvä, teollisen internettin verkotuksen positiiviset vaikutukset näkyvät koko tuotantoprosessissa. Kun verkotus onnistuu, tämä läpinäkyvä tuotantotapa välittää yleiskuvan koko toimitusketjun valmistus- ja logistiikkaprosesseista aina tilauksen käsittelyyn ja asiakastoimitukseen saakka. Tällä voidaan pienentää materiaalien ja resurssien kulutusta. Lisäksi tuotanto- ja toimitusverkot optimoidaan kattavasti. Älykkäät seurantaratkaisut luovat tietoja ja informaatioita, jotka verkotetussa prosessiketjussa mahdollistavat tuotteen ja materiaalin aukottoman tunnistuksen ja jäljitettävyyden.

Aukottomasti verkotettu: jokainen tuote tarkastelussa

Seurantaratkaisujen toteutukseen on monia teknisiä mahdollisuuksia. Sopivan tunnistusteknologian valinta parasta mahdollista lukutehokkuutta ja järjestelmäintegrointia varten riippuu vaatimuksista. Älykkäässä tehtaassa teollisen internetin vaatimukset täyttävinä ratkaisuina kysymykseen tulevat erityisesti RFID ja ohjelmoitavat kamerat. Tuotantoketjun anturitekniikka puolestaan tunnistaa tietotallentimien perusteella välittömästi, mitkä asennusvaiheet pitää aloittaa ja varmistaa kattavan läpinäkyvyyden toimitukseen saakka.

Läpinäkyvyyttä jokaiseen prosessiin

Tämän päivän älykkäät anturiratkaisut eivät vain arvioi tarkoin ympäristöään, vaan valmistelevat tietoja sopiviksi jo itse anturissa. Esimerkiksi joustavan lähtömuodon ansiosta tulevat tiedot voidaan säätämällä ja linkittämällä mukauttaa tarkasti logistisiin olosuhteisiin. Tältä pohjalta tulee jokaisella teknologialla olemaan myös tulevaisuudessa omat vahvuutensa: RFID mahdollistaa esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen, ja täten tietotallentimien käytön usealla tavalla. Tällöin ei tarvita edes suoraa “näköyhteyttä”. Kamerapohjaiset koodinlukijat lukevat sen sijaan myös 2D-koodeja ja selväkielistä tekstiä. Tallennetut kuvat voidaan arkistoida ja niitä voidaan analysoida.

Tuotevalikoima

Kamerapohjaiset koodinlukijat
1D-, 2D- ja DPM-koodien tunnistus kameralla keskipitkille lukuetäisyyksille
Lector63x
RFID
UHF-transponderitunnistus RFID-kirjoitus-/lukulaitteilla suurille etäisyyksille
RFU63x

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin