Laser-pinnanliiketunnistimet
SPEETEC 1D

Tunnistaa liikkeet. Koskettamatta.

Hyötysi

 • Avaa uusia mahdollisuuksia herkkien, pehmeiden tai sileiden kohteiden mittaukseen
 • Optisten anturien ansiosta mitattava pinta ei vaurioidu eikä likaannu. Lisäksi ne takaavat tuotteen korkean laadun
 • Luistoton mittaus lisää mittaustarkkuutta ja optimoi sekä tuottavuuden että prosessin laadun
 • Laserluokan 1 ansiosta kalliita lasersuojaustoimia tai erikoiskoulutettua henkilökuntaa ei tarvita
 • Suuri mittaustarkkuus myös käynnistys-pysäytys-käytössä ja pienillä mittausmatkoilla
 • Tiedonsiirtoliittymä mahdollistaa sovelluksen ja anturin diagnoosin sekä parametroinnin
 • Helposti jälkiasennettavissa, kulumaton ja huoltovapaa

Yleiskatsaus

Tunnistaa liikkeet. Koskettamatta.

Kulumaton ja huoltovapaa laser-pinnanliiketunnistin SPEETEC 1D tunnistaa kohteiden pintojen liikkeet niihin koskematta. Se ei tarvitse tunnistukseen mittasauvoja eikä asteikkoa. SPEETEC 1D:n laserin Doppler-ilmiöön perustuva teknologia mahdollistaa kohteen nopeuden, pituuden, liikesuunnan ja paikan mittauksen lähes millä pinnalla tahansa. Anturin kosketukseton mittaus sopii erityisesti sovelluksiin, joissa pinnat ovat pehmeitä tai herkkiä, koska ne voisivat vaurioitua mittauksesta koskettamalla. Lisäksi SPEETEC 1D sopii loistavasti enkooderisovelluksiin, joiden prosessit ovat nopeita ja dynaamisia ja jotka eivät sovi enkoodereihin. Liitännän kautta voidaan valvoa anturia ja konfiguroida logiikkatoimintoja.

Yhdellä silmäyksellä
 • Nopeuden, pituuden ja paikan kosketukseton mittaus ilman mittasauvoja
 • Yhteensopiva monien materiaalien, värien ja pintojen kanssa
 • Erittäin suuri mittaustarkkuus ja toistettavuus
 • Laserluokka 1
 • Tukeva rakenne, kompaktit mitat ja pieni paino
 • TTL- tai HTL-liitäntä
 • Diagnoosi- ja parametrointitoiminto

Edut

Uusien sovellusalueiden käyttö liikkeiden valvonnassa

SPEETEC 1D näyttää, mikä on mahdollista. Anturi mittaa laser-tuplaajamenettelyllä kappaletavaroiden ja päättymättömien tavaroiden pituuden, nopeuden ja paikan nopeasti ja luotettavasti. Mittaus tapahtuu kosketuksettomasti ja mahdollistaa näin uudet käyttökohteet automatisoinnissa: tällaisissa kohteissa ei aiemmin voitu suorittaa mittauksia herkillä tai pehmeillä pinnoilla, koska anturit vaurioittivat pintoja. Nyt mittaus voidaan suorittaa SPEETEC 1D -liiketietojen pohjalta kosketuksettomasti. Lisäksi anturin kompaktit mitat ja standardoitu TTL- tai HTL-liitäntä on helppo integroida uusiin tai olemassa oleviin laitteistoihin, ja käyttöönotto on yksinkertaista.

Ei luistosta johtuvia mittavirheitä. Lyhyet reaktioajat ja erittäin suuri mittaustarkkuus jo ensimmäisillä senttimetreillä: SPEETEC 1D -anturin optinen mittausperiaate asettaa uudet kriteerit nopeuden mittaukselle dynaamisissa ja tahditetuissa prosesseissa.

Suuri mittaustarkkuus käynnistys-pysäytys-käytössä ja pienillä mittausmatkoilla.

Luistottomat mittaukset dynaamisissa prosesseissa parantavat prosessilaatua ja laitteistojen tuottavuutta.

Älykäs design

Pitkittäinen laserikkuna ja pyöristetyt reunat ilmaisevat liikesuuntaa.

Laadukkaat liittimet kohtaavat minimalistisen ja toiminnallisen design.

SPEETEC 1D -anturin elegantti ja selkeä design toi anturille iF Design Award 2020 -palkinnon.

Laajentaa mittaushorisonttia: SPEETEC 1D on silta kosketukseen perustuvien mittapyöräjärjestelmien ja monimutkaisten laser-tuplaaja-antureiden välillä – ja sen kosketukseton mittausperiaate sopii lähes kaikille pinnoille ja kohteille.

Mukavampaa käsittelyä – laserluokan 1 turvallisuutta jo tehtaalta tullessa

SPEETEC 1D on huomattavasti taloudellisempi kuin muut laser-nopeusanturit: laserluokan 1 ansiosta koneeseen integrointi ei edellytä minkäänlaisia suojatoimenpiteitä, kuten koteloita, silmäsuojaa tai turva-alueita eikä asennuksen suorittaminen vaadi erikoiskoulutettua henkilökuntaa. Asennukseen kuluva aika ja kustannukset jäävät minimaalisiksi: helppo asentaa ja irrottaa. Infrapuna-anturin laser-tuplaajamenettely takaa täsmälliset nopeusarvot aina nopeuteen 10 m/s asti toistotarkkuuden ollessa erittäin korkea. Olivatpa kyseessä sitten päättymättömät tavarat tai kappaletavarat – laserin korkea resoluutio mahdollistaa jopa 4 µm:n arvot, ja metrin reitillä anturi mittaa materiaalipituuden millimetrin tarkkuudella. Näin se varmistaa maksimaalisen luotettavuuden lukuisissa käyttökohteissa.

Käytännön tehtäviin sopiva tekniikka

Infrapunalaser mittaa 850 nm:n aallonpituuden näkyvän valon ulkopuolella.

Laserluokka 1 estää lasersäteiden aiheuttamat vahingot jopa suorassa silmäkontaktissa.

SPEETEC 1D -anturin optinen anturi kestää hyvin ulkoisia valonlähteitä ja tuottaa aina luotettavat mitta-arvot.

Huipputarkka, luotettava ja yksinkertainen käsitellä: SPEETEC 1D tekee laserluokasta 1 uuden standardin kosketuksettomaan nopeudenmittaukseen.

Herkkien pintojen hellävarainen ja taloudellinen mittaus

Mittausjärjestelmä soveltuu erityisen hyvin herkkien materiaalien mittaukseen. Pinnat, jotka painuvat, vaurioituvat tai joiden materiaaleissa tapahtuu muutoksia tavallisten mittapyöräjärjestelmien puristuspaineesta johtuen, voidaan nyt mitata helposti ja turvallisesti. Laserpohjainen tekniikka estää lisäksi mitattavien materiaalipintojen likaantumisen. Päättymättömän tavaran liikkeiden mittauksen lisäksi SPEETEC 1D mittaa myös kappaletavaran liikkeet ongelmitta ja tarkasti. Laser toimii kulumattomasti ja huolehtii näin aiempaa paremmasta prosessiturvallisuudesta kunnossapitokustannusten jäädessä minimaalisiksi.

Turvallinen ja kosketukseton kappaletavaran pituus- ja paikkamittaus

Kappaletavaran pituusmittaus

SPEETEC antaa kappaletavaran tarkat pituusarvot, jotka ovat edellytys automatisoidulle, staattiselle prosessin valvonnalle, optimoiduille prosesseille ja kustannustehokkaalle laitteiston ohjaukselle.

Kappaletavaran paikan mittaus

SPEETEC tunnistaa kappaletavaran paikat. Näin kappaletavaran käsittely voidaan suorittaa täsmälleen oikeassa paikassa.

Materiaaleille hellävaraiset mittaukset

Optiset anturit estävät vauriot erityisen herkkien materiaalien, kuten ohuiden kalvojen, pehmeän kumin tai eristysmateriaalin kohdalla.

SPEETEC 1D suorittaa mittauksen kulumattomasti ja sen laskemat arvot ovat vielä tuhansien käyttötuntien jälkeen luotettavia.

Koska laukaisinanturi voidaan asentaa suoraan SPEETEC 1D-anturin koteloon, kappaletavaran pituus voidaan mitata tarkasti.

Nopeuden ongelmaton mittaus: SPEETEC 1D mahdollistaa täsmällisen, kosketuksettoman liikkeen mittauksen myös erityisen pehmeillä ja herkillä pinnoilla, ja huoltoon kuluva aika jää minimaaliseksi.

Joustavuutta ja läpinäkyvyyttä – valinnaisella parametrointi- ja diagnoosiliitännällä

Pyynnöstä SPEETEC 1D on toimitettavissa myös parametrointi- ja diagnoosiliitännän kanssa.

Tämän liitännän kautta voidaan parametroida perusasetuksia, kuten resoluutio, sähköliitäntä ja liikesuunta. Lisäksi voidaan aktivoida ja asettaa logiikkatoimintoja ulkoisten tulosignaalien ja niiden muodostaminen lähtösignaalien analysoimiseksi. Diagnoositoiminnot tarjoavat yleiskatsauksen anturin tilatietoihin ja ajankohtaisiin mittaustuloksiin asiakkaan sovelluksessa.

Logiikkatoiminnot, konfigurointi, diagnoosi

PGT-14-ohjelmointilaitteen avulla kaikkiin parametrointi- ja diagnoositoimintoihin päästään käsiksi SOPAS ET -ohjelmistolla.

Anturin ja sovelluksen kattavat diagnoosiarvot mahdollistavat luotettavan prosessinvalvonnan.

Integroitujen logiikkatoimintojen avulla voidaan ulkoisia tunnistimia käyttämällä mitata kappaletavaran pituus. Lisäksi voidaan suorittaa toimenpiteitä kappaletavaralle.

Asiakaskohtainen anturin mukautus, ohjauksesta riippumattomat logiikkatoiminnot sekä anturin ja käyttökohteen läpinäkyvyys ja hallinta. Tämä kaikki on mahdollista SPEETEC 1D:llä ja parametrointi- ja diagnoosiliitännällä.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  Nimellinen mittausetäisyys50 mm
  Liikesuunta1D, x-suunta
  Laserluokka1 (IEC 60825-1:2014)
  Aallonpituus/valotyyppi850 nm näkymätön infrapunavalo
  Syöttöjännite12 V ... 30 V
  Tietoliikenneliitäntä

  TTL / RS-422

  HTL / Push pull

  LiitäntätyyppiUrosliitin, M12, 8-napainen, A-koodattu
  Mittavaihe (resoluutio µm/pulssi)4 ... 2.000
  Ohjelmoitava/parametroitava– / ✔
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset