Kiinteästi asennettu viivakoodinlukija
CLV61x

Luotettava dekoodaus, yksinkertainen integrointi

Hyötysi

 • CLV61x:n sopiva skannerimalli joka sovellukseen
 • Laatikoiden tunnistukseen hihnakuljettimella optimoitu lukukenttä ja intuitiivisesti käytettävä SOPAS-käyttöliittymä mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen integroinnin kuljetinlaitteistoon
 • Kompakti koko helpottaa asennusta myös ahtaissa paikoissa
 • Ohjausjärjestelmä vaatii vähemmän ohjelmointia, koska ohjaukselle voidaan antaa tiedot halutussa formaatissa
 • Mallista riippuen kiinteästi asennettua CLV61xviivakoodinlukijaa voidaan käyttää multiplekserinä jokaisessa SICK CAN -anturiverkossa; siten muita multipleksereitä ei tarvita
 • Optiona saatava parametrikloonausmoduuli ja pikakiinnitin mahdollistavat hyvin nopean vaihdon vian sattuessa

Yleiskatsaus

Luotettava dekoodaus, yksinkertainen integrointi

Kiinteästi asennettu viivakoodinlukija CLV61x vakuuttaa kompaktilla rakenteellaan, ja se on helposti integroitavissa silloinkin, kun tilaa on vähän. Monipuoliset tiedonsiirtoliittymät mahdollistavat skannerin käytön lukuisissa käyttökohteissa. Siten esim. integroitu CAN-väylä yhdistää useita viivakoodinlukijoita yhdeksi järjestelmäksi. Sisäisessä logistiikassa CLV61x on aina sopiva valinta: joko kaksiporttisena mallina, jossa on kaksi integroitua PROFINET-liitäntää, tai vastaavalla liitäntätekniikalla, kuten Connection Device Fieldbus-kenttäväylämoduulissa tai IO-Linkin Masterissa. Erilaiset tuotemallit huolehtivat joustavasta liitännästä kaikkiin yleisiin kenttäväylä- ja teollisuus-Ethernet-liitäntöihin. Siten CLV61x voidaan konfiguroida suoraan ohjausympäristöstä.

Yhdellä silmäyksellä
 • Lukukenttä ja kestävä malli ihanteellisia sisäiseen logistiikkaan
 • Joustava liitäntäkonsepti: CANopen, SICK-CAN-anturiverkosto, sarjaliitäntä, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
 • SICK-CAN-anturiverkosto useiden viivakoodinlukijoiden tai multiplekserien/palvelimien liittämiseen verkostoon
 • Liipaisuantureiden liitäntämahdollisuus IO-Link-laitteissa

 

4Dpro - The flexibility you need 

 • Standardized connectivity
 • Common user interface
 • Common set of accessories
Learn more

Edut

Joustava ja luotettava

CLV61x:n vahvuudet ovat ilmeisiä: kompakti kotelo ja joustavat yhdistämismahdollisuudet kaikkiin yleisiin kenttäväylä- ja teollisuus-Ethernet-liitäntöihin. Se helpottaa myös sellaisten anturien liitäntää, jotka laukaisevat lukuprosessit, kuten esim. valokennot.
Ei tilaa? Ei ongelmaa. Mitä pienempi asennustila, sitä suurempi kiinteästi asennetun viivakoodinlukijan tarve. CLV61x-laitteen kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen myös pieniin tiloihin.
Tiedonsiirto hyväksi todettujen liitäntöjen kautta CLV61x kattaa kaikki yleiset liitännät tuoden siten runsaasti joustavuutta ohjausympäristöön integroimiseen. Ilman suurta kaapelointitarvetta saadaan helposti toteutettua sekä viiva- että rengastopologioita. Viimeksi mainitut toimivat redundantisti ja varmistavat laitteiston hyvän käytettävyyden. Versiosta riippuen CLV61x:ssä on integroidut tai liitäntämoduulin avulla ulkoiset tiedonsiirtoliittymät.
Luotettava suorituskyky myös silloin, kun viivakoodit ovat vaikeita Koodin uudelleen muodostavan SMART620-toiminnon avulla myös vaurioituneet, likaantuneet ja osittain peittyneet viivakoodit ovat luotettavasti luettavissa. Myös jopa 30° kiertyneet koodit tunnistetaan tarkasti.

Kompakti, joustava ja luotettava: CLV61x vakuuttaa hyvällä lukutuloksella ja laajalla työskentelyalueella myös silloin, kun asennustila on pieni ja lukuetäisyydet lyhyitä.

Harkitut konseptit vaativiin lukuolosuhteisiin

Sisäisessä logistiikassa koneiden suunnittelua koskevat vaatimukset kasvavat yhä voimakkaammin. Tilanpuute, vaikeutunut pääsy asennettujen laitteiden luo tai suuret lämpötilavaihtelut – CLV61x tarjoaa vastauksen näihin kaikkiin.
Ilman lisäkaapelointia: virta- ja laukaisinkonsepti (ASi PWR) Jännitteensyöttöön CLV61x Dual Port voi käyttää olemassa olevia ASi-johtoja. Tämä pienentää kaapelointitarvetta valtavasti. Koska ulkoista liitäntämoduuliakaan ei tarvita, tämä konsepti säästää aikaa ja rahaa sekä hankinnan että käytön yhteydessä.
Vaihtelevia ympäristölämpötiloja uhmaten Jotta prosessityöskentely sujuu varmasti myös kylmissä olosuhteissa, jopa −35 °C:ssa, CLV61x on laiteversiosta riippuen varustettu integroidulla lämmityksellä. Viivakoodinlukija ei tarvitse lämmityksen liitäntää varten lisäasennustilaa eikä ylimääräistä kaapelointia.
Kiertyvä pistokeyksikkö helpottaa käsittelyä CLV61x Dual Portin kiertyvä pistokeyksikkö mahdollistaa anturin joustavan suuntauksen sekä helpottaa asennusta ja verkkoon integrointia hyvin vaikeissakin asennusolosuhteissa.

Joustavat ja älykkäät ratkaisut vastauksena sisäisen logistiikan kasvaviin vaatimuksiin

IO-Link

SICK on yksi IO-Linkin perustajista ja tarjoaa markkinoilla erittäin laajan IO-Link-tuotevalikoiman. Yhdessä monien muiden antureiden ja toimilaitteiden kanssa SICKin tunnistusratkaisut tuottavat ja vastaanottavat IO-Link-liitäntöjen avulla informaatiota huomattavasti tavanomaisia kytkentäsignaaleita tai mitattuja prosessiparametreja laaja-alaisemmin. Tästä voit lukea, miten voit käyttää erilaisia antureita yhdessä IO-Link Masterin kanssa.

Etusi yhdellä silmäyksellä

Lisää laitoksen tuottavuutta Antureiden liittäminen kenttäväylätasolla mahdollistaa läpinäkyvän tiedonsiirron pilvitasolle asti. Sen ansiosta myös anturien tietoja voidaan tallentaa keskitetysti ja noutaa tarvittaessa – hyvä pohja laitoksen tuottavuuden lisäämiselle.
Integroitu laukaisin takaa nopean käyttöönoton Liipaisuanturin liittäminen suoraan mahdollistaa helpon ja nopean käyttöönoton.
Nopea ja helppo laitteen vaihto Laitteiden helppo vaihtaminen automatisoidun laitetunnistuksen avulla: käytettäessä IO-Link-laitteita yhdessä IO-Link-Masterin kanssa laitteiden parametrit saa siirrettyä varalaitteille helposti ja nopeasti. Käyttö ei edellytä erikoiskoulutettua henkilökuntaa, lisäapuvälineitä tai -ohjeita.
Laaja ratkaisuvalikoima SICKin ratkaisuvalikoima sisältää runsaasti erilaisia IO-Linkillä varustettuja laitteita. Tämä mahdollistaa yhtenäisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin. Anturien lisäksi myös IO-Link Masterilla ja muulla SICKin ohjelmistotarjonnalla on tässä tärkeä rooli.

IO-Link huolehtii pisteestä pisteeseen -tiedonsiirtoprotokollien avulla antureiden saumattomasta integroinnista automaatioverkkoihin. Tämä luo pohjan tietojen läpinäkyvyydelle aina alimmalle kenttätasolle asti. Tämä avaa uusia lähestymistapoja digitalisoinnin alueelle. Kerätyt tiedot auttavat parantamaan joustavuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta ja mahdollistavat laitteistojesi aiheuttamien kulujen laskemisen.

Kaipaatko virtuaalista tuote-esittelyä ennen tuotteen ostamista? SICK tekee siitä mahdollista.

Herätä tuotteemme henkiin: Reading Field Visualization-Tool -työkalumme avulla voit visualisoida kaikki CLV61x-laiteversiot. Laiteparametrien valinnan jälkeen työkalumme kertoo, mikä tuoteversio on optimaalinen ratkaisu laitteellesi. Epävarmat tuotevalinnat ovat menneisyyttä.

Vakuutu oikeasta valinnasta tuotevisualisoinnilla jo ennen tuotteen ostamista.

SICK LifeTime Services

SICKin palvelut parantavat koneiden ja laitteistojen tuottavuutta, kasvattavat globaalisti ihmisten turvallisuutta, luovat pohjan kestävälle taloudelle ja huolehtivat investointituotteiden suojaamisesta. Itse neuvontapalveluiden lisäksi SICK tukee asiakasta suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa sekä laitteistojen käytössä käyttöpaikalla.

Palvelut käsittävät kaiken aina huollosta, tarkastuksesta ja suorituskyvyn tarkastuksesta laitteistojen modernisointiin ja päivitykseen. Modulaariset tai yksilölliset huoltosopimukset kasvattavat laitteistojen käyttöikää ja näin myös niiden käytettävyyttä. Antureiden ja järjestelmien avulla häiriöt ja raja-arvojen ylitykset voidaan jatkuvasti tunnistaa.

Neuvonta ja suunnittelu Sovelluskohtainen tuoteneuvonta, tuotteen integrointi ja itse sovellusta koskeva neuvonta.
Käyttöönotto ja huolto Koulutettu SICK-huoltoteknikko suorittaa asianmukaisen käyttöönoton ja huollon – käyttökohdeoptimoidusti ja kestävästi.
Huoltosopimukset Takuun pidennys, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, huolto, käytettävyystakuut ja muut modulaariset moduulit voidaan pyydettäessä yhdistää yksilöllisesti toisiinsa.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  Optinen tarkennusKiinteä tarkennus
  Avautumiskulma≤ 50°
  Skannaustaajuus400 Hz ... 1.000 Hz
  Koodiresoluutio0,1 mm ... 1 mm
  Lukuetäisyys25 mm ... 705 mm
  Sarjamuotoinen✔ , RS-232
  CAN
  PROFINET✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta / ✔
  PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
  EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta / ✔
  IO-Link✔ , V1.1
  USB
  Paino260 g ... 345,8 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset