Kontakti
Palaute

Käyttöehdot

Sisältö

Tämän verkkosivuston sisältö ja sen antamat tiedot valitaan huolellisesti, ja niitä päivitetään säännöllisesti. Virheitä ja puutteellisuuksia ei kuitenkaan aina voida välttää. SICK ei siksi takaa tällä verkkosivustolla annettavien tietojen ajanmukaisuutta, virheettömyyttä eikä täydellisyyttä ja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ja täydennyksiä ilman ennakkoilmoitusta.

 

Linkit

SICK ei myöskään vastaa niiden verkkosivustojen sisällöistä, joihin tällä verkkosivustolla esiintyvät linkit johtavat.

 

Vastuu

SICK vastaa vahingonkorvauksista – olivatpa oikeusperusteet mitkä tahansa – ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

  • tahallisuus,
  • yrityksen toimihenkilöiden tai johdon törkeä huolimattomuus,
  • elämän, ruumiin tai terveyden tuottamuksellinen loukkaaminen,
  • puutteet, joista SICK on vaiennut vilpillisesti,
  • jos SICK on antanut takuun toimitettavan tavaran tietystä ominaisuudesta,
  • jos SICK on antanut takuun, että toimitettava tavara sisältää tietyn ominaisuuden tietyn ajanjakson verran, sekä
  • jos yksityiskäytössä olevien tavaroiden kyseessä ollessa vastataan henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista tuotevastuulain perusteella.

Jos kyseessä on oleellisten sopimusvelvoitteiden tuottamuksellinen loukkaaminen, on SICK vastuussa myös ei-johtavien toimihenkilöiden törkeästä huolimattomuudesta, sekä vähäisestä huolimattomuudesta, mutta jälkimmäinen tapaus rajoitetaan sopimustyyppisiin, kohtuullisessa määrin ennakoitaviin vahinkoihin. Oleellisia sopimusvelvoitteita ovat sellaiset velvoitteet, jotka suojaavat tilaajan niitä sopimuksen kannalta oleellisia oikeuksia, jotka hänelle on sopimuksen mukaan suoraan taattava sen sisällön ja tarkoituksen suhteen; oleellisia ovat lisäksi sellaiset sopimusvelvoitteet, joiden täyttämisen sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano ylipäätään vasta mahdollistaa ja joiden noudattamiseen tilaaja säännönmukaisesti luottaa ja saa luottaa. Muut vahingonkorvausvaateet eivät tule kyseeseen.

 

Tekijänoikeus

Tämän verkkosivuston sisältö on tekijänoikeussuojattu, ja kaikki oikeudet kuuluvat yksinomaan SICKille. Annettujen sisältöjen ja tietojen, erityisesti piirrosten ja kuvien, kaupallinen monistaminen ja muu kaupallinen käyttö ei ole sallittua ilman SICKin kirjallista suostumusta.

 

Ylös