Näytettäottavat kaasuanalysaattorit
MERCEM300Z

Tehokas elohopean mittaus savukaasuista

Hyötysi

 • Kaasujen alkuainemuotoisen ja kemiallisesti sitoutuneen Hg:n pitoisuuden luotettava mittaus
 • Hyvin alhaiset käyttökustannukset
 • Automatisoitu testikaasulla suoritettava säätö (lisätoiminto) takaa korkean mittaustarkkuuden
 • Hyvin pienet huoltokustannukset
 • Suuri pitkän ajan stabiilisuus minimoi huoltotyön itsesäätävän kaasuanalysaattorin ansiosta
 • Helppo ja nopea käsiteltävyys takaa helpon huollon ja käyttäjäystävällisen etädiagnoosin

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.

Yleiskatsaus

Tehokas elohopean mittaus savukaasuista

Näytettäottava elohopeakaasuanalysaattori MERCEM300Z valvoo savukaasujen Hg-päästöjä erittäin luotettavasti hyvin pienillä mittausalueilla. Eri kotelomallien ansiosta MERCEM300Z sopii käytettäväksi sekä ilmastoiduissa analysaattoritiloissa että ulkona vaativissa ympäristöolosuhteissa. Näytettäottava kokonaisjärjestelmä on suunniteltu täyttämään kansalliset ja kansainväliset viranomaisvaatimukset.

Yhdellä silmäyksellä
 • “Kokonaiselohopean” tarkka mittaus suoraan termisessä konvertterissa (patentoitu)
 • Mittauskäyttö ilman reagensseja
 • Näytekaasun käytännöllinen, vähän huoltoa tarvitseva syöttö ejektoripumpun avulla – ei liikkuvia osia
 • Integroitu säätökyvetti automaattista ryöminnän tarkistusta varten
 • Kokonaisjärjestelmän automaattinen säätö integroidun testikaasugeneraattorin avulla (optio)
 • Koko järjestelmän modulaarinen rakenne

Lisälaitteet

Varaosat

Sovellukset

Service & Support

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Järjestelmä

  Järjestelmä

  MittaussuureetHg
  Soveltuvuustestatut mittaussuureetHg
  MittausperiaatteetZeeman-atomiabsorptiospektroskopia
  Kaasun virtaus
  150 l/h ... 400 l/h
  Mittausväliaine
  Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
  Sertifioidut mittausalueet
  Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³
  Herkkyyden ryömintä
  < 3 %: huoltovälissä, verrattuna mittausalueen maksimiarvoon
  Nollapisteen ryömintä
  < 3 %: huoltovälissä, verrattuna mittausalueen maksimiarvoon
  Näyttöraja
  < 2 %: verrattuna mittausalueen maksimiarvoon
  Prosessin lämpötila
  ≤ +1.300 °C
  Prosessin paine
  850 hPa ... 1.100 hPa
  Ympäristölämpötila
  MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
  MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
  Varastointilämpötila
  –20 °C ... +40 °C
  Ympäristön paine
  850 hPa ... 1.100 hPa
  Ympäristön kosteus
  ≤ 80 %
  Suhteellinen kosteus; ei kondensoiva
  Noudatettavat normit

  Soveltuu hyväksyntää vaativille laitoksille

  2001/80/EY (13. BImSchV)

  2000/76/EY (17. BImSchV)

  27. BImSchV

  TA-Luft (saksalaiset puhdasilmaa koskevat säädökset)

  EN 15267

  EN 14181

  MCERTS

  SähköturvallisuusCE
  Kotelointiluokka
  MERCEM300ZIP55
  MERCEM300Z IndoorIP43
  Analogialähdöt2 Lähdöt:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaanisesti erotettu; lisälähtöjä I/O-moduuleilla (lisävalinta)
  Digitaaliulostulot4 Relekoskettimet:
  50 V, 4 A
  Galvaanisesti erotettu; lisälähtöjä I/O-moduuleilla (lisävalinta)
  Digitaalisisäänmenot4 Sisäänmenot:
  24 V, 0,3 A
  Galvaanisesti erotettu; lisätuloja I/O-moduuleja käytettäessä (optio)
  Modbus
  Kenttäväyläintegraation tyyppiTCP
  Ethernet
  ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon tai OPC-palvelimelle
  Näyttö
  LC-näyttö
  SyöttöToimintopainikkeet
  KäyttöLC-näytön avulla tai SOPAS ET -ohjelmistolla
  VersioAlumiinikaappi
  Mitat (l x k x s)
  MERCEM300Z jäähdytyslaitteen kanssa1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
  MERCEM300Z Indoor806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
  Paino
  ≤ 250 kg
  Energiansyöttö
  JänniteRiippuu laiteversiosta
  TehonkulutusIlman integroitua testikaasugeneraattoria: ≤ 2.100 VA
  Integroidun testikaasugeneraattorin kanssa: ≤ 3.100 VA
  Apuaineet
  Instrumentti-ilma≤ 2.500 l/h
  6 ... 7 bar; hiukkaskoko enintään 1 µm; öljypitoisuus enintään 0,1 mg/m³; painekastepiste enintään –30 °C
  Testikaasu≤ 500 l/h
  Enintään 0,5 bar; tarkkuus ±2 %; vesipitoisuus 5 ... 30 til.-%
  Näytekaasuliitännät
  Näytekaasun tuloSwagelok 6 mm
  Apukaasuliitännät
  TestikaasuSwagelok 6 mm
  Instrumentti-ilmaSwagelok 10 mm
  Pakokaasun poistoSwagelok 10 mm
  Korjaustoiminnot

  Sisäinen säätökyvetti

  Integroitu testikaasugeneraattori (optio)

  Ryömintäkorjaus (QAL3) ja kokonaisjärjestelmän tarkastus

  Asennetut komponentit

  Integroitu instrumentti-ilman valmistelu (optio)

  Integroitu testikaasugeneraattori (optio)

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset