Seuranta- ja dimensiointijärjestelmät
VMS4x00/5x00

Tarkka kohteen mittaus erittäin suurilla nopeuksilla

Hyötysi

 • Tuotantokapasiteetti kasvaa, koska kohteet voidaan mitata kosketuksettomasti ja dynaamisesti lähes riippumatta niiden muodosta
 • Materiaalinkäsittelyprosessien optimointi ja ajoneuvo- ja varastokapasiteetin hyödyntäminen
 • Liikevaihto kasvaa, koska rahtikulut lasketaan validoidusti jälkikäteen (Revenue Recovery)
 • Materiaalivirran optimointi inline-kohdemittauksella
 • Järjestelmän käyttävyys paranee ja käyttökustannukset alenevat, koska keskimääräinen korjausaika on aiempaa lyhyempi
 • Ohjelmiston joustava ja yksilöllinen mukauttaminen käsittelyn varmistuksesta huolimatta
 • Liikkuvien kuutiomaisten kohteiden laatutarkastus kaikilta kuudelta sivulta

Yleiskatsaus

Tarkka kohteen mittaus erittäin suurilla nopeuksilla

VMS4x00/5x00-seurantajärjestelmällä voidaan toteuttaa vaativia sovelluksia kohteiden kosketuksettoman, dynaamisen mittauksen sekä kohteiden paikanmäärityksen ja muodonmuutosten tunnistuksen suorittamiseksi eri kuljetusjärjestelmissä. Yhdellä tai useammalla laserpohjaisella mittauspäällä voidaan määrittää pienimmätkin pakkaukseen käärityt, kuutiomaiset kohteet lähes riippumatta niiden muodosta. Sertifioidussa järjestelmässä kohteiden mittatietoja voidaan käyttää myös laskentatarkoituksiin. Muodonmuutosten valvontaan käytettävä järjestelmäversio tunnistaa pienetkin muodonmuutokset kuution muotoisten kohteiden kaikilta kuudelta sivulta ja tarjoaa optimaalisen tarkistuksen tuotteiden varastoon tuonnin ja varastosta poistamisen yhteydessä.

Yhdellä silmäyksellä
 • Mittaustarkkuus jopa 5 mm x 5 mm x 2 mm
 • Kohteen koko jopa 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
 • Kuljetinhihnan nopeus jopa 4,0 m/s
 • Sertifioitu MID:n, NTEP:n (OIML), MC:n ja NMI:n mukaan
 • Pistepilvituloste mahdollinen
 • Dynaaminen asteikkoarvojen vaihtaminen
 • Muodonmuutosten tunnistus jo 10 mm:stä lähtien kaikilta kuudelta sivulta

Edut

Tarkka laskenta luotettavan mittaustarkkuuden ansiosta

Luotettavat kohdetiedot muodostavat perustan rahtikulujen tarkalle laskennalle. Sertifioitu seurantajärjestelmä VMS5x00 antaa tietoja jopa 5 mm x 5 mm x 2 mm:n mittaustarkkuudella kaikissa mitoissa. Rahtikulut voidaan validoida ja virheellisesti ilmoitetut tavarat laskea uudelleen oikein.
Järjestelmä on sertifioitu Euroopan markkinoille mittauslaitedirektiivin (MID) ja Yhdysvaltain markkinoille NTEP-järjestelmän (OIML) mukaisesti.
Dynaaminen askelarvojen vaihtaminen mahdollistaa määritettyjen toleranssien automaattisen mukauttamisen kohteen mitoista riippuen. Tällä saadaan aikaan nopeampi mitoitus.
Ohjelmistojen erotuksen ansiosta metrologisesti olennainen ohjelmiston osa ei ole riippuvainen sovelluskohtaisesta. Tämä mahdollistaa joustavan yksilöllisen mukauttamisen asiakkaan toiveiden mukaan ilman uutta sertifiointia.

Suuremmalla mittaustarkkuudella suurempi liikevaihto: helpota rahtikulujen oikeaa (jälki)laskentaa VMS5x00:n avulla

Huipputehoa vaativiin tehtäviin

VMS4x00/5x00-seurantajärjestelmä mahdollistaa lähes minkä tahansa muotoisten kohteiden dynaamisen ja kosketuksettoman inline-mittauksen – jopa 4 m/s nopeuksilla. Tämä optimoi materiaalin tuotantokapasiteetin ja säästää siten aikaa ja kustannuksia.

Lisäksi järjestelmä valmistelee näin saadut tiedot ja siirtää ne edelleen jatkokäsittelyyn.

Tarkka valvonta suurillakin nopeuksilla

Järjestelmäohjaimena Sensor Integration Machine SIM2000 yhdistää mitta-arvot pistepilveksi.
Luotettavat mittaukset kuljetinhihnan nopeuteen 4,0 m/s saakka.

Tasaisten, vääntyneiden ja liikkuvien kohteiden tarkka mittaus

Litteät kohteet, kuten kirja- ja kirjelähetykset, voidaan 20 mm:n korkeudesta lähtien mitata tavalla, joka mahdollistaa laskennan.

Contour Verification -järjestelmäversiosta voidaan tunnistaa pienetkin muodonmuutokset kuution muotoisten esineiden kaikista kuudesta sivusta.

Liikkuvien kohteiden inline-tunnistuksen ja mittauksen avulla tietoja voidaan käyttää laskelmatarkoituksiin. Erottelu ei enää ole välttämätöntä.

Lisää vauhtia, lisää tuotantokapasiteettia: VMS4x00/5x00 mittaa kohteet suurimmillakin nopeuksilla mahdollisimman tarkasti.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  Toimialat

  Kuriiri-, express-, paketti- ja postipalvelut

  Varastot ja jakelukeskukset

  Eri sovellustavatMitoitus
  Siirtonopeus≤ 0,1 m/s ... 4 m/s (käynnistys-pysäytyskäyttö mahdollista)
  Kohteen tunnistuksen tarkkuus

  ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

  ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,1 ″

  ≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm

  ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″

  Koskee vain mitoitusta, ei vääntymismittauksia.

  ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″

  Pienin kohdeaukko50 mm / 0 mm / 50 mm
  Kohteen pienin koko

  50 mm x 50 mm x 20 mm

  2 ″ x 2 ″ x 1 ″

  50 mm x 50 mm x 50 mm

  2 ″ x 2 ″ x 2 ″

  200 mm x 100 mm x 100 mm

  8 ″ x 4 ″ x 4 ″

  Kohteen suurin koko

  5.500 mm x 1.200 mm x 1.100 mm

  216 ″ x 47 ″ x 43 ″

  5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

  216 ″ x 63 ″ x 43 ″

  2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

  98 ″ x 63 ″ x 43 ″

  5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm

  2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

  80 ″ x 40 ″ x 40 ″

  UlostulotiedotXML, ASCII, Asiakasprotokolla
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset