Prosessikaasuanalyysijärjestelmä
SCPS

Kaasuanalyysi vaativimmissa oloissa kiertouunissa

Hyötysi

  • Laitteiston seisokkien välttäminen tunnistamalla prosessin ongelmat hyvissä ajoin
  • Tuotteiden laatu pysyy jatkuvasti korkeana prosessin valvonnan ansiosta
  • Pienemmät energiakustannukset optimoidun palamisprosessin ansiosta
  • Kestävä ja luotettava tekniikka minimoi huoltotarpeen
  • Järjestelmän käytettävyys on hyvä, koska hyvin yhteensopivat komponentit tulevat yhdeltä toimittajalta
  • Nopean ja osaavan avun takaavat etäohjaus ja kokenut, ympäri maailmaa toimiva huoltotiimi

Yleiskatsaus

Kaasuanalyysi vaativimmissa oloissa kiertouunissa

SCPS-prosessikaasuanalyysijärjestelmää käytetään kaasujen mittaukseen suoraan kiertouunissa. Kestävät näytteenottosondit ja tehokkaat puhdistusmekanismit yhdistettyinä kuuma- tai kylmäuuttaviin analyysijärjestelmiin ja joustavaan etähuoltoon – SICK toimittaa ainoana valmistajana koko valikoiman yhdestä paikasta. Analysaattorit on konfiguroitu siten, että polton kannalta tärkeiden parametrien O2:n, CO:n, CO2:n, NO:n ja mahdollisesti CH4:n lisäksi ne mittaavat myös SO2:n, HCL:n ja NH3:n kaltaisia prosessiparametreja. Erityisesti laitoksissa, joissa rikki- ja/tai klooripitoisuudet ovat polttoaineesta johtuen korkeita, SCPS erottuu muista minimaalisen huoltotarpeensa, maksimaalisen käytettävyytensä ja tarkkojen mitta-arvojensa ansiosta.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kaikkien merkittävien kaasukomponenttien, kuten CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL ja NH3, samanaikainen mittaus
  • Kestävät ja jäähdytetyt näytteenottosondit, jotka ovat käytettävissä aina 1.400 °C:n lämpötilaan ja pölypitoisuuteen 2.000 g/m³ saakka
  • Kokonaisjärjestelmän käytettävyys jopa 98 %
  • Etäylläpito takaa nopean huollon

Edut

Tarkat prosessikaasuanalyysit

Mitä tarkempia prosessikaasuanalyysit ovat, sitä paremmin palamisprosessi ja laadunvalvonta voidaan optimoida. SCPS tarjoaa analyysivaihtoehdot kaikkiin vaatimuksiin.

Prosessikaasun koostumus vaikuttaa ratkaisevasti palamisprosessin tehokkuuteen, syntyvien klinkkereiden laatuun ja laitteiston käytettävyyteen. SCPS-analysointijärjestelmät määrittävät luotettavasti ja tarkasti kaikkien, asiakkaiden tarvitsemien kaasukomponenttien pitoisuudet. Olipa sitten kyseessä klassinen kylmäuute- tai vaihtoehtoisten polttoaineiden kohdalla optimaalinen kuumauutemittausmenetelmä.

Oikea mittausmenetelmä jokaiselle polttoaineelle

Kylmäuutemittausmenetelmä Prosessikaasujen kylmäuuteanalyysi on ollut jo vuosikymmenten ajan standardimenetelmä teollisuudessa. Menetelmä sopii hyvin palamisprosesseiden optimoinnin kannalta olennaisten komponenttien mittaukseen – NOx, CO, CO2, O2, kaasulämmityksen kohdalla myös CH4. Käytettäessä vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten öljykoksia, tai toissijaisia polttoaineita, syntyy myös suurempi määrä komponentteja, esim. SO2, HCL ja NH3. Näiden komponenttien määrittäminen kylmäuutemittauksella on hankalaa. Koska komponentit ovat erittäin hyvin veteen liukenevia, ne haihtuvat pois kaasujäähdyttimessä happamana kondensaattina. Tämä saattaa johtaa korroosiovaurioihin koko analysointijärjestelmässä.
Kuumauutemittausmenetelmä Kuumauutemittausmenetelmä on tarkempi kuin kylmäuutemenetelmä, koska kerätyn kaasun tilavuus ei muutu näytteenottopaikan ja analysaattorin välisellä reitillä vesihöyryn kondensoituessa. Erityisesti vaihtoehtoisia polttoaineita käytettäessä prosessikaasujen kuumauuteanalyysi tarjoaa suurempia etuja. Tällöin lämpötilat ovat jatkuvasti korkeita, mikä estää luotettavasti SO2:n, HCL:n ja NH3:n huuhtoutumisen. Näin komponentit ovat jatkuvasti mitattavissa eivätkä ne pysty aiheuttamaan korroosiovaurioita analyysijärjestelmään. Rikki- ja klooriyhdisteiden pitoisuuden tunteminen auttaa huomattavasti klooripiirin ohjaamisessa ja kriittisiin rikkipitoisuuksiin reagoimisessa.

Kaikkiin tarpeisiin oikeat analyysit prosesseiden optimointia varten

SCPS analysoit kaikki mittauskomponentit, jotka ovat olennaisia prosessien optimoinnin ja laadunvalvonnan kannalta.
Myös kuumauutteiden mittaus on mahdollista SCPS-sondeilla. Erityisiä etuja tämä tarjoaa vaihtoehtoisten polttoaineiden kohdalla.

Kilpailuvalttisi: joustava SCPS-analysointijärjestelmä kasvattaa pysyvästi ja luotettavasti energiatehokkuutta, tuotteiden laatua ja laitteiston käytettävyyttä.

Kestävät sondit, jalostettu tekniikka

Huippukestävien materiaalien ja käyttökohteeseen optimoidun tekniikan yhdistelmä mahdollistaa luotettavat ja tarkat mittaukset jopa äärimmäisissä olosuhteissa.

Korkea käyttöikä ankarissa olosuhteissa

Säädettävä jäähdytys mahdollistaa SCPS-sondien käytön jopa 1 400 °C:n lämpötilassa.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
SCPS estää Anti-Stick-liikkeellä ja pyörimisellä tehokkaasti paakkuuntumisen sondiputkessa.

SCPS:n tehokas jäähdytys- ja puhdistustekniikka vähentää huollon tarvetta ja minimoi suunnittelemattomat käytöstäpoissaoloajat, mikä säästää käyttökustannuksissa.

Kattava, räätälöity palvelu

SICKin SCPS on One-Stop-Shop-ratkaisu prosessikaasujen analysointiin. Kaikki järjestelmäkomponentit ja niihin liittyvä huolto on saatavissa samalta toimittajalta. Käytettävänäsi on siis aina sama ja pätevä yhteistyökumppani.

Suunniteltavissa oleva huolto SICK Remote Service - ja Condition Monitoring -palveluilla

Etäpääsyn avulla asiantuntijamme pystyvät ratkaisemaan useita ongelmia olematta paikan päällä.
Ratkaisevien parametrien jatkuva valvonta mahdollistaa ongelmien tunnistamisen ajoissa.

SICKin One-Stop-Shop-periaate takaa järjestelmän hyvän käytettävyyden ja vähentää laitteiston käytöstäpoissaoloaikoja.

Sovellukset

Lataukset