Prosessikaasuanalyysijärjestelmä
MINESIC700 TBS

Ilmaston on oltava yhteensopiva

Hyötysi

 • Kattava ilmoitus- ja raportointijärjestelmä, joka pitää kaikki työntekijät ajan tasalla
 • Lisää kaivosten turvallisuutta tunnistamalla mittauspaikoissa kaivosilmaston pitkän aikavälin suuntaukset
 • Helppo etäkäyttö keskusvalvomosta
 • Yksinkertainen huolto mahdollistaa alhaiset jälkikustannukset
 • Kattava palvelupaketti sisältää SICK LifeTime -palvelujen erilaiset tukivaihtoehdot
 • Kattava käyttäjäkoulutus varmistaa hyvän järjestelmäosaamisen

Yleiskatsaus

Ilmaston on oltava yhteensopiva

Prosessikaasujen analysointijärjestelmä (PGA) MINESIC700 TBS kehitettiin kaivoskuilujen ja maanalaisten hiilikaivosten hyödynnettyjen alueiden ilmanalan valvontaan. Järjestelmä kerää erittäin tehokkaaseen mittauskaasupumppuun kytkettyjen polyeteeniputkien avulla maakaasua eri kohdista kaivosta. Putkistoanalyysijärjestelmä mittaa kaikki mittausteknisesti olennaiset parametrit, ja sisältää huuhtelupumput, sertifioidut liekinestimet ja kaasunvalmistelukomponentit. Mainetta keränneet NDIR-kaasuanalysaattorit ja paramagneettiset happianalysaattorit analysoivat kaasunäytteen.

Yhdellä silmäyksellä
 • IECEx- ja ANZEx-sertifiointi
 • Luotettava jatkuva mittaus (24/7)
 • Automaattinen vaihtojärjestely jopa 40, modulaarisesti laajennettavaa mittauspaikkaa varten
 • Automaattinen hälytys ja hälytysloki
 • Kuljetettavaan vakiokonttiin sijoitettava järjestelmä

Sovellukset

Lataukset