Sensor Integration Gateway
SIG200

Enemmän kuin vain IO-Link-Master

Hyötysi

 • IO-Link-Master-tekniikka mahdollistaa saumattoman integroinnin ja anturitietojen läpinäkyvyyden PLC-järjestelmään saakka
 • Edullinen päivitys IO-Link-tekniikkaan
 • Intuitiivinen parametrointi ja kohdennus sekä pääsy kaikkiin IO-Link-laitteiden parametreihin, koska IODD-tiedostot voidaan helposti ladata
 • Tietojen suora esikäsittely siellä, missä ne annetaan
 • I4.0-YHTEENSOPIVA – pääsy anturitietoihin yritystasolla

Yleiskatsaus

Enemmän kuin vain IO-Link-Master

Sensor Integration Gateway SIG200 on IO-Link-Master IO-Link-laitteiden integroimiseksi käytettäviin PLC-ympäristöihin ja yritystason järjestelmiin. SIG200:n avulla digitaalisia tuloja, digitaalisia lähtöjä tai IO-Link-signaaleja useammasta laitteesta voidaan mitata, yhdistää, analysoida ja siirtää eri kenttäväyläprotokollien kautta. REST-API:a käytettäessä tarjolla on lisäksi toinen tietokanava ylemmän tason käsittelytehtäviin. Parametrointi tapahtuu web-palvelimen kautta tai SICKin SOPAS ET -konfigurointiohjelmistolla. SOPAS ET sisältää muun muassa tehokkaan logiikkamuokkaimen. Tämä laatii kulloistakin käyttökohdetta varten ainutkertaiset logiikkayhdistelmät riippumatta ohjelmoitavasta logiikasta.

Yhdellä silmäyksellä
 • 4 konfiguroitavaa IO-Link-Master-liitäntää (standardi E/A tai IO-Link)
 • Helppo parametroida USBin tai Ethernetin kautta intuitiivisen SOPAS ET -käyttöliittymän avulla
 • ”Dual Talk”: pääsy anturitietoihin yhtiötasolta ja rinnakkain teollisen Ethernetin kautta
 • Monimutkaisten sovellustehtävien ratkaisu logiikkamuokkaimella

Edut

Vedä ja pudota -logiikka

Tehokkaalla SOPAS ET -työkaluun integroidulla logiikkamuokkaimella voidaan laatia ainutlaatuisia anturijärjestelmiä. Visualisoi kaikki yhdistetyt signaalit ja ratkaise sovellustehtävät nopeasti ja helposti esimääritetyillä logiikkaelementeillä (esim. JA-, TAI-elementeillä), negaatiomoduulilla, aikaviiveellä tai laskurilla. Luo järjestelmäsi helposti vetämällä ja pudottamalla logiikkamoduuleja. Pääsy järjestelmään tapahtuu SIG200:n USB- tai Ethernet-liitännän kautta SOPAS ET -ohjelmistolla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää integroitua verkkopalvelinta.
Suorita helpot, sovelluksen edellyttämät tehtävät anturin tai toimilaitteen tuottamien binääristen kytkentäsignaalien tai mitta-arvojen avulla ilman lisäohjauslaitetta.
Logiikkamuokkain: graafinen konfigurointiympäristö tulojen helppoon yhdistämiseen (vasen puoli) logiikkatoiminnoilla (ylälista) lähtöjen (oikea puoli) kanssa.

SIG200:n avulla liitetyt anturi- ja käynnistinsignaalit sekä mitta-arvot voidaan yhdistää ja integroida logiikkamuokkaimen vedä ja pudota -toiminnolla. Tämä onnistuu vaivattomasti ilman erityistä ohjelmistotuntemusta, mikä vähentää huomattavasti ohjelmointiin käytettäviä resursseja ja säästää näin siis aikaa.

Hyödynnä etuja ja lisätoimintoja Smart Sensor:eiden ja IO-Link:in avulla

Sensor Integration Gateway SIG200 on IO-Link-Master. Se voidaan liittää erityyppisiin ohjauslaitteisiin yhdistettyjen IO-Link-laitteiden tietojen ja integroitujen, logiikkamuokkaimessa luotujen järjestelmätietojen saamiseksi. IO-Link tarjoaa lukuisia etuja, kuten esim. laiteparametrien automatisoidun tallennuksen ja yksiselitteisen laitetunnistuksen. IO-Link-laite voidaan tunnistaa automaattisesti laite- ja valmistajakohtaisen tunnisteen avulla. Tällä tunnistuksella voidaan varmistaa, että laitteita vaihdettaessa käytetään aina oikeaa laitetta. Nopeaa ja virheetöntä käyttöönottoa varten tietyn anturin laiteparametrit voidaan siirtää automaattisesti varalaitteeseen niin, että vaihtamisen jälkeen käytettävissä on oikea parametrointi.

Yhtenä IO-Linkin kehittelijänä SICK tarjoaa markkinoiden laajimman IO-Link-valikoiman lukuisia anturityyppejä ja erilaisia tunnistustekniikoita varten. SIG200-yhdyskäytävä mahdollistaa nopean ja helpon IO-Link-signaalien ja binääristen antureiden liittämisen sekä kompaktien anturi-toimilaite-järjestelmien muodostamisen. Hyödynnä SICKin laajaa kokemusta mitä erilaisimmista anturiperiaatteista ja IO-Link-tekniikasta.

Laitteiden helppo vaihtaminen automatisoidun laitetunnistuksen avulla: käytettäessä IO-Link-laitteita yhdessä IO-Link-Master SIG200:n kanssa anturien luotettava vaihtaminen ei edellytä erikoiskoulutettua henkilökuntaa, lisäapuvälineitä tai lisäohjeita.

Antureiden ja Sensor Integration Gateway:n visualisointi ja parametrointi SOPAS ET -ohjelmiston avulla. SIG200-mallissa USB-konfigurointi on lisäksi mahdollista suorittaa integroidun verkkopalvelimen kautta niin, että Ethernetin avulla päästään helposti käsiksi käyttöliittymään.
Yhtenä IO-Linkin kehittelijänä SICK tarjoaa markkinoiden laajimman IO-Link-valikoiman. SICKin Smart Sensor -anturit tuottavat ja vastaanottavat informaatiota huomattavasti tavallisia kytkentäsignaaleita tai mitattuja prosessiparametreja laaja-alaisemmin. Näin tehokkuus ja joustavuus paranevat huomattavasti ja ennakoiva koneiden ja laitteistojen huolto voidaan suunnitella luotettavammin. Hyödynnä SICKin laajaa kokemusta mitä erilaisimmista anturiperiaatteista ja Sensor Integration Gateway -käytävistä SIG100 ja SIG200.

IO-Link on pisteestä pisteeseen -tiedonsiirtoloki älykkäiden antureiden ja toimilaitteiden yhdistämiseksi IO-Link Masterin, kuten esim. SIG200, kautta automatisointiverkkoon. Se mahdollistaa keskusohjatun pääsyn tietoihin, jotka tähän saakka olivat käytettävissä vain liitettyjen laitteiden sisällä. IO-Link-laitteiden visualisointi ja parametrointi helpottuu huomattavasti SIG200:n ja SICKin SOPAS ET -konfigurointiohjelmiston avulla.

I4.0 – ”Dual Talk”

SIG200 mahdollistaa kaksi rinnakkaista tiedonsiirtokanavaa – yksi PLC:hen ja yksi pilveen. Tätä kutsutaan nimellä ”Dual Talk”.

Edge-Computing-kanavaa käytetään kenttäväylätiedonsiirtoon PLC:hen (esim. PROFINET). Cloud-Computing-kanavaa käytetään tiedonsiirtoon REST-API:n kautta (JSON) pilveen tai mihin tahansa muuhun I4.0-sovellukseen.

Näin reaaliaikainen tiedonsiirto samanaikaisesti PLC:n ja pilven kanssa on mahdollista, esim. tilanvalvontatehtävissä ja ennalta ehkäisevää huoltoa varten. I4.0 on nyt todellisuutta.

SIG200 mahdollistaa kaksi rinnakkaista tiedonsiirtokanavaa – yksi PLC:n Edge-Computing-tehtäviin ja yksi pilvikäyttöön I4.0-sovelluksissa. Tätä kutsutaan nimellä ”Dual Talk”.
IO-Link-tekniikan ja SICKin Sensor Integration Gateway:n avulla voidaan toteuttaa helposti ja tehokkaasti johdotuskonsepti I4.0-sovelluksia varten niin, että tiedot ovat täysin läpinäkyviä aina viimeisimpään I/O-signaaliin saakka.

”Dual Talk” mahdollistaa kaksi rinnakkaista tiedonsiirtokanavaa – tiedonsiirto ohjauslaitteeseen (kenttäväylän kautta) ja pilvisovellukset (REST-API:n kautta).

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  Tuetut tuotteet

  IO-Link-laitteet

  Binäärisesti kytkeytyvät toimilaitteet

  Binäärisesti kytkeytyvät anturit

  IO-Link
  USB
  Ethernet
  EtherNet/IP™
  REST API
  PROFINET
  Tulot/lähdöt
  S1-S44 konfiguroitavaa porttia.
  Pin4:ää voidaan käyttää käytettävissä olevissa porttitiloissa: IO-Link, digitaalinen tulo tai digitaalinen lähtö.
  Pin2:n kautta jokaiseen porttiin voidaan liittää toinen digitaalinen tulosignaali.
  LINK/ACT 1 & 2Verkkoyhteyttä varten on käytettävissä kaksi Ethernet-liitäntää
  CONFIGPortti USB:n kautta tapahtuvaan konfigurointiin SOPAS ET -työkalun avulla (SOPAS ET -työkalu on ladattavissa maksutta osoitteesta www.sick.com)
  KotelointiluokkaIP67
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset