Hygieeniset ratkaisut elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuteen

Hygieniavaatimukset täyttävät anturiratkaisut erilaisiin vaatimuksiin

SICKin ruostumattomien teräsantureiden ja tarvikkeiden mallisto tarjoaa hygieniavaatimukset täyttäviä ratkaisuja joustavaan automatisointiin, koneiden ja prosessien turvaamiseen, laadunvalvontaan ja tunnistussovelluksiin. Jotta tuotteiden ja prosessien jatkuva ja kestävä turvallisuus voitaisiin taata, on ratkaistava ruostumattomien teräsantureiden kemialliseen kestävyyteen, termiseen vastukseen, tiiviyteen ja rakenteeseen liittyvät haasteet sekä noudatettava markkinastandardeja. Lisäksi nämä kaikki liittyvät ketjun tavoin toisiinsa, jolloin heikoin lenkki määrittää anturin tai järjestelmäratkaisun hygieniavaatimusten toteutumisen.

hygienic solutions infographic1 english


hygienic solutions infographic1 english


Pesu- ja hygieniamalli: sijoitus, joka kannattaa

hygienic solutions grafik3 hygienebereiche

hygienic solutions grafik3 hygienebereiche

Hygieniavaatimukset täyttävät anturit eivät loista pelkästään ruostumattomilla teräskoteloillaan vaan myös lukuisilla muilla ominaisuuksillaan, joiden avulla voidaan taata paras mahdollinen kemiallinen ja terminen kestävyys sekä tiiviys. SICKin hygieniavaatimukset täyttävien, ruostumattomien teräsantureiden valmistuksessa on hyödynnetty elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden tietotaitoa. Tämän alan eri hygienia-alueilla voimassa on erilaisia vaatimuksia. Siksi tuotteiden kanssa kosketuksissa olevilla alueilla, elintarviketeollisuudessa ja roiskealueilla käytettävien antureiden on täytettävä tiukemmat hygieeniset määräykset kuin antureiden, jotka eivät ole kosketuksissa tuotteisiin ja joita ei käytetä elintarvikealueella.

Tuotteisiin koskettava alue

Lääketeollisuudessa käytettävien antureiden rakenne ja hygieniavaatimuksiin vastaavuus noudattavat käyttöpaikassa voimassa olevia, tiukkoja hygieniastandardeita: antureissa on aukoton kotelo, sileät välikappaleet etulevyihin, käyttö- ja visualisointikomponentteja sekä pyöristetyt reunat ja viistot pinnat – näin lian kertyminen ja sitä myötä bakteerien ja mikro-organismien kasvualustojen muodostuminen voidaan välttää luotettavasti ja pysyvästi. Koneenosien puhdistuksessa käytetään usein aggressiivisia kemikaaleja, kuten vetyperoksidia.

 

Elintarvikealue (hygienia-alue)

Hygieniavaatimukset täyttävät anturit on suunniteltu niin, että ne voivat olla suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin, eli niitä voidaan käyttää koneen hygienia-alueella. Hygieenisesti suunnitelluissa koneissa ja laitteistoissa on erittäin vähän tai ei ole lainkaan pintoja, joihin tuotejäämät voivat tarttua. Vähemmän tarttuneita tuotteita tarkoittaa vähemmän puhdistusta ja vähemmän puhdistusaineiden, veden ja energian kulutusta. Lyhyet puhdistusprosessit parantavat laitteiston käytettävyyttä: tämä on taloudellinen etu, erityisesti tuotteiden vaihtuessa usein.

 

Roiskealue (puhdistus-/pesualue)

Pesu todistaa, että koneen roiskealueiden märkäpuhdistus voidaan suorittaa helposti ja nopeasti – ja puhdistuksesta jää vain erittäin vähän tai ei lainkaan jäänteitä (elintarvikkeita, puhdistusaineita tai vettä) pinnoille. Tämän vuoksi roiskealueella käytettävien antureiden pitää kestää hyvin puhdistusaineita ja korkeapainepesua.