Hygienic Sensor Solutions: ruostumaton teräs parantaa prosesseja ja tekee niistä turvallisempia

7.11.2019

Kaikki julkisuus ei ole hyvää – erityisesti osoitteessa www.lebensmittelwarnung.de saatu julkisuus. Saksan liittotasavallan kuluttajansuoja- ja elintarviketurvallisuusvirasto (BVL) ilmoittaa Internet-sivuillaan viikoittain markkinoilta poistettavista tuotteista ja antaa elintarvike- ja juomateollisuustuotteisiin liittyviä julkisia varoituksia. Yksi mahdollisista syistä on bakteerien aiheuttamat epäpuhtaudet tuotanto-, kuljetus- ja pakkausprosesseissa. Hygieniavaatimukset täyttävällä laitteistorakenteella – ja erityisesti hygieniavaatimukset täyttävillä automatisointikomponenteilla – tuotteiden kontaminaatioriski ja valmistajan kommunikaatioriski voidaan minimoida: SICKin ruostumattomat teräsanturit ja -järjestelmäratkaisut eivät anna bakteereille mahdollisuuksia. 

SICKin ruostumattomat teräsanturit ovat juuri oikeankokoisia, niiden suorituskyky sekä materiaalin kemiallinen ja terminen kestävyys ovat hyviä ja ne pysyvät jatkuvasti tiiviinä. Tämän lisäksi esimerkiksi valokennotuoteperheen ruostumattomien teräsmallien kohdalla on saatavissa kaikki optoanturilaiteversiot – eli energiaperiaatteella toimivat kohdeheijasteiset valokennot, kohdevalokennot, joissa taustahäivennys, lähetin-vastaanotinparit ja peilivalokennot. SICKin ruostumattomien teräsantureiden valikoima tarjoaa myös eri turvatekniikan tehtäviin, tuotteiden ja säiliöiden tunnistukseen, paikan tunnistukseen ja reitinmittaukseen paineen, lämpötilan ja pinnankorkeuden mittaukseen tai pakkausten ja niiden sisällön tarkastukseen sopivat ratkaisut, joilla taataan valmistajalle erittäin hyvä prosessiturvallisuus ja kuluttajalle tuoteturvallisuus. Lisäksi anturit toimivat jopa ankarimmissa käyttöolosuhteissa luotettavasti ja ovat jatkuvasti käytettävissä – automaatioteknisiä tehtäviä ei saa toteuttaa hygieniavaatimusten kustannuksella. 

INOX Products for Hygienic usage
INOX Products for Hygienic usage

 

Tuotekontaminaatio: käytännössä tunnetaan kolme ”vaaravyöhykettä”  

Hygieniavaatimukset täyttävät anturit eivät loista pelkästään ruostumattomilla teräskoteloillaan vaan myös lukuisilla muilla ominaisuuksillaan, joiden avulla voidaan taata paras mahdollinen kemiallinen ja terminen sietokyky sekä tiiviys. Hygienian kannalta kriittisissä tuotantopaikoissa käytettävät koneet ja laitteistot jaetaan niiden mahdollisen kontaminaatioriskin mukaan kolmeen ”vaaravyöhykkeeseen” – ja kuinka tämä vaikuttaa käytettäviin komponentteihin. Vyöhyke C on koneen Non-Food-alue, jolle anturit esimerkiksi asennetaan suojattuina tai niin, etteivät ne pääse kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Tällä vyöhykkeellä voidaan käyttää standardimallisia antureita. Vyöhyke B on koneen alue, jolla ulkopintoja ja laitteiston osia puhdistetaan puhdistus- ja desinfiointiaineilla. Tällä alueella optimaalinen ratkaisu ovat ruostumattomat teräsanturit ja -komponentit, jotka kestävä pesua. Ne ovat riittävän kestäviä ja rakenteeltaan sellaisia, että puhdistus- ja desinfiointiaineet pystyvät valumaan pois jättämättä jäänteitä.

Myös vyöhykkeellä A, jolla antureita käytetään tuotteiden välittömässä läheisyydessä, edellytetään puhdistus- ja desinfiointiaineiden oikeanlaista ja täydellistä poistumista. Tämän lisäksi on huomioitavan erityiset hygieniavaatimukset, kuten hygienian kannalta olennaisten suositusten, standardien, normien, säädösten ja määräysten noudattaminen. Nämä vaatimukset täyttyvä parhaiten käytettäessä hygieenisesti suunniteltuja, ruostumattomia teräsantureita, jotka suojaavat parhaiten bakteereilta ja kontaminaatioriskiltä.  

 

Photoelectric Sensor INOX for Hygienic Industries
Photoelectric Sensor INOX for Hygienic Industries

 

Hygienia kompetenssiketjuna: turvalliset anturiratkaisut ilman heikkoa lenkkiä  

SICKin ruostumattomien teräsantureiden ja tarvikkeiden mallisto tarjoaa hygieniavaatimukset täyttäviä ratkaisuja joustavaan automatisointiin, koneiden ja prosessien turvaamiseen, laadunvalvontaan ja tunnistussovelluksiin. Jotta tuotteiden ja prosessien jatkuva ja kestävä turvallisuus voitaisiin taata, on ratkaistava ruostumattomien teräsantureiden kemialliseen kestävyyteen, termiseen vastukseen, tiiviyteen ja rakenteeseen liittyvät haasteet sekä noudatettava markkinastandardeja. Lisäksi nämä kaikki liittyvät ketjun tavoin toisiinsa, jolloin heikoin lenkki määrittää anturin tai järjestelmäratkaisun hygieniavaatimusten toteutumisen.   

Materiaalin valinta ja käsittely, rakenteellinen design, markkinastandardien noudattaminen sekä hygieniavaatimukset täyttävät, automaatiotekniset toiminnot – SICKin ruostumattomien teräsantureiden hygieenisen mallin kehittämisessä on hyödynnetty runsaasti tietotaitoa elintarvike-, juoma- ja lääketuotannon alueelta. Hygieniaketjuun, jossa ei ole heikkoa lenkkiä.