Kontakti
Palaute

Tarkastuspalvelut
Toistettavuustesti

Toistettavuustarkkuuden tarkastus laboratorio-olosuhteissa

Hyötysi

  • Laitteiden tarkastus asiakaskohtaisten vaatimusten pohjalta
  • Laitteiden toistettavuustarkkuuden vahvistus kutakin käyttöaluetta varten
  • Järjestelmäintegroijille: omille asiakkaille annettava varmistus
  • Tulosten dokumentointi testiprotokollaan

Yleiskatsaus

Toistettavuustarkkuuden tarkastus laboratorio-olosuhteissa

SICK testaa tilattuja laitteita ennen niiden toimitusta jopa 72 tunnin ajan laboratorio-olosuhteissa. Eri testikaasupitoisuuksilla testataan tällöin nollapistepoikkeama ja lineaarisuus määritettyä käyttöaluetta varten. Näillä todistetaan, että tilatun laitteen toistettavuustarkkuus on ilmoitetulla alueella.

Tämän testin laajuus riippuu tilauksesta ja mahdollisista asiakaskohtaisista vaatimuksista. Onnistuneesti suoritetun testin jälkeen asiakkaalle annetaan testiprotokolla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Lineaarisuuden ja nollapistepoikkeaman tarkastus laboratorio-olosuhteissa
  • Asiakaskohtaiset testikaasupitoisuudet ja mittausalueet
  • Mittausaika jopa 72 tuntia
  • Testiprotokollan laadinta testin lopussa
  • Testin suorittaminen kaikissa SICKin tuotantopaikoissa

 

Palvelut joka tilanteeseen
Yli kuudenkymmenen vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen. Olemme mukana analyysistä lähtien aina asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen saakka. Keskitymme tuotannon tuottavuuteen automaisoiduilla ohjauskonsepteilla. SICK-anturien erinomainen laatu takaa laitteiston käytettävyyden korkean tason.

Monipuoliset palvelut koko tuotteen elinkaaren ajaksi.

Palveluhinnasto 2020

SICKin turvapalvelut: turvallinen neuvonta, muotoilu ja "avaimet käteen" -ratkaisut

Lataukset

Ylös