Kontakti
Palaute

Tarkastuspalvelut
Tarkastus

Vuosikymmenten kokemus työturvallisuuden hyväksi

Hyötysi

  • Turvallisuuden toteaminen tarkastusraportilla todisteena lakisääteisen tarkastusvelvoitteen täyttämisestä
  • Riippumattomien testauslaitosten suorittama sertifiointi ja säännöllinen testaus (IEC 17020) sekä kestävä osaamisen hallinta varmistavat korkean tarkastuslaadun
  • Turvallisuusstatuksen voimassaolo on nopeasti tunnistettavissa tarkastussinetistä
  • Käyttöolojen muuttumisen tai asiattomien toimenpiteiden varhainen havaitseminen luo turvallisuutta
  • Säännölliset tarkastukset ja tarvittaessa epäpuhtauksien poisto sekä jälkisäädöt lisäävät koneen käytettävyyttä
  • Huoltosopimuksiin kuuluu automaattinen muistutus tarkastusajankohdan lähestymisestä

Yleiskatsaus

Vuosikymmenten kokemus työturvallisuuden hyväksi

Koneiden ja järjestelmien turvallisuuden varmistaminen ei ole ainoastaan valmistajan tehtävä. Myös toiminnanharjoittajien ja omistajien on huolehdittava heidän käytössään olevien työvälineiden turvallisuudesta. SICKin asiantuntijat tukevat asiakkaita työturvallisuustyössä. Koneen tai järjestelmän turvalaitteiden asennuksen ja toiminnan asianmukaisuus varmistetaan käyttöönottotarkastuksella, joka dokumentoidaan asianmukaiseen tarkastuspöytäkirjaan. Seuraavilla määräaikaistarkastuksilla varmistetaan turvalaitteiden senhetkinen toimintatila lakisääteisten tarkastusvälien puitteissa. Käytössä tapahtuneet muutokset ja turvalaitteisiin kohdistetut asiattomat toimenpiteet tunnistetaan. Korkean tarkastuslaadun varmistamiseksi SICKin asiantuntijoiden osaaminen sertifioidaan ja tarkastetaan määrävälein.

Yhdellä silmäyksellä
  • Optisten turvalaitteiden erittelyn mukaisen asennuksen toteaminen
  • Turvalaitteen toiminnan tarkastus koneen käytön mukaan
  • Tarkastuspöytäkirjan laadinta ja tarkastussinetin kiinnitys

 

Palvelut joka tilanteeseen
Yli kuudenkymmenen vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen. Olemme mukana analyysistä lähtien aina asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen saakka. Keskitymme tuotannon tuottavuuteen automaisoiduilla ohjauskonsepteilla. SICK-anturien erinomainen laatu takaa laitteiston käytettävyyden korkean tason.

Monipuoliset palvelut koko tuotteen elinkaaren ajaksi.

Palveluhinnasto 2020

SICKin turvapalvelut: turvallinen neuvonta, muotoilu ja "avaimet käteen" -ratkaisut

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Lataukset

Ylös